Archiv aktualit a článků

Rok 2020

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 1. Bez stromečku nejsou Vánoce 2019 - výsledky Miloš Starý
7. 1. Podkarpatská Rus, Moldavsko, Rumunsko admin Události a akce
13. 1. První letošní výhra HC Chotěboř admin Sport
13. 1. Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy admin Upozornění Zajímavosti
21. 1. Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 26. ročník admin Turistika
21. 1. Maškarní ples v Krucemburku 2020 admin Události a akce
22. 1. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 admin Obecní úřad
27. 1. Loutkové divadlo Oblázek - Sněhová královna admin Události a akce
27. 1. Obecní ples 2020 admin Události a akce
27. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 3. 2. 2020 admin Obecní úřad
27. 1. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Peřinová admin Upozornění
5. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 3. 2. 2020 admin Obecní úřad
5. 2. Rekordní účast na 26. ročníku pochodu „Zimním Podoubravím“ admin Turistika Události a akce
10. 2. Stav místní knihovny k 31. 12. 2019 admin Zajímavosti
10. 2. Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2020 admin Obecní úřad
12. 2. Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2019 admin Zajímavosti
14. 2. Hledáme pomocníky Miloš Starý
14. 2. Memoriál Emila Černého v mariáši 2020 admin Události a akce
17. 2. Ohlasy po čtvrtfinále play off KLM - HC Chotěboř admin Sport
20. 2. CETL Cargo s.r.o. - Nabídka práce admin Upozornění
20. 2. Veřejná doprava Vysočiny - Jak se cestuje ve VDV od 1. 3. 2020 admin Upozornění
20. 2. Ztracená SPZ admin Upozornění
24. 2. Report z prvního semifinále a pozvání na další utkání admin Sport
24. 2. Změna jízdního řádu od 1. 3. 2020 admin Upozornění
24. 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 2. 3. 2020 admin Obecní úřad
25. 2. Pošta v Sobíňově - provoz 27. a 28.2.2020 Miloš Starý
27. 2. Valná hromada TJ Sokol Sobíňov, z.s. 2020 admin Sport
28. 2. Rozpočtové opatření č. 1/2020 admin Obecní úřad
2. 3. Reportáž ze semifinále - HC Chotěboř admin Sport
2. 3. Dětský maškarní karneval v Krucemburku admin Události a akce
2. 3. Divadlo v Krucemburku - Zaskočená návštěva admin Události a akce
3. 3. Oznámení - Obnova katastrálního aparátu admin Upozornění
3. 3. Provoz pošty v Sobíňově od 2.3.2020 Miloš Starý
3. 3. Zvěřinové hody Miloš Starý
4. 3. Zápis z jednání zastupitelstva 2. 3. 2020 admin Obecní úřad
5. 3. Reportáž ze čtvrtého semifinále HC Chotěboř admin Sport
5. 3. COVID-19 - Informace pro občany admin Upozornění
6. 3. HC Chotěboř do finále nepostoupila admin Sport
9. 3. Semifinálové ohlasy a reportáž z prvního utkání o třetí místo admin Sport
10. 3. Rozpočtové opatření č. 2/2020 admin Obecní úřad
10. 3. Roční výkazy, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2019 admin Obecní úřad
10. 3. Informace k uzavření ZŠ admin Upozornění
11. 3. Sobíňovské novinky číslo 12/2019 admin Zajímavosti
12. 3. Začíná provoz sběrného místa za OÚ Miloš Starý
12. 3. JE VYHLÁŠEN ‼NOUZOVÝ STAV‼ V ČESKÉ REPUBLICE Miloš Starý Upozornění
13. 3. Nouzový stav Miloš Starý
13. 3. Rozšíření karantény po návratu z ciziny admin Upozornění
13. 3. Nutné pokyny k povinné karanténě admin Upozornění
16. 3. Uřední hodiny pro veřejnost OÚ Sobíňov Miloš Starý
16. 3. Mateřská škola v Sobíňově Miloš Starý
16. 3. Omezení provozu zubní ordinace Miloš Starý
17. 3. Oznámení o převodu majetku admin
18. 3. Rozhodnutí krizového štábu Obce Sobíňov admin Upozornění
18. 3. Nařízení vlády od 19.3.2020 Miloš Starý
19. 3. Vrchol drzosti a hyenismu v období karantény. Miloš Starý
20. 3. Omezení prodeje Miloš Starý
20. 3. Omezení autobusové dopravy Miloš Starý
23. 3. Změna otevírací doby prodejny potravin od 25.3.2020 Miloš Starý
26. 3. Upozornění na odložení zahájení zjišťování průběhu hranic při obnově operátu mapováním admin Obecní úřad
30. 3. Dočasná redukce autobusových spojů v Kraji Vysočina od 28.3.2020 Miloš Starý
31. 3. Rozpočtové opatření č. 3/2020 admin Obecní úřad
3. 4. VV - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina admin Obecní úřad Upozornění
3. 4. Omezení autobusových spojů – od 4. 4. 2020 Miloš Starý
6. 4. Zákaz pálení Miloš Starý
7. 4. Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha admin Obecní úřad Upozornění
7. 4. Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - 04/2020 admin Obecní úřad Upozornění
9. 4. Otevírací doba prodejny potravin o Velikonocích Miloš Starý
16. 4. Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 admin Obecní úřad
17. 4. Prohlášení zemědělců k zabezpečení dodávek kvalitních potravin pro české obyvatele admin
17. 4. Nabídka brigády Miloš Starý
20. 4. Pozvánka na zastupitelstvo admin
20. 4. Veřejná vyhláška A4ZÚR změna obce admin
23. 4. Pozor změna svozu komunálního odpadu Miloš Starý
27. 4. Knihovna v Sobíňově opět otevřena Miloš Starý
30. 4. Zápis ze zastupitelstva admin
4. 5. Sběr železa a elektrozařízení 11.5.2020 Miloš Starý
4. 5. Časy přistavení vleku sběru odpadu admin
4. 5. Kontajner na velkoobjemový odpad admin
4. 5. Sběr nebezpečného odpadu admin
11. 5. Pozvánka na zastupitelstvo 18.5.2020 admin
11. 5. Otevírací doba prodejny Miloš Starý
25. 5. Mimořádné zasedání zastupitelstva Miloš Starý
25. 5. Zápis ze zastupitelstva 18.5.2020 admin
26. 5. Železniční přejezdy mimo provoz Miloš Starý
28. 5. Rozpočtová opatření číslo 5 admin
5. 6. Osvědčení o úspoře emisí 2020 admin
10. 6. Jahody admin
10. 6. Fotbal Tatran Ždírec n.D. 2020 A admin
15. 6. Pozvánka na řádné zasedání zastpitelstva obce Sobíňov admin
15. 6. Letní kino Sobíňov 2020 červen - Přes prsty admin
19. 6. Nábor nových členů PČR admin
22. 6. Knihovna v Sobíňově - prázdninový provoz Miloš Starý
22. 6. Podmoklanská sedmička admin
24. 6. Zápis ze zasedání zastupitelstva 22.6..2020 admin
29. 6. Diskotéka admin
3. 7. Prodejna potravin 6.7.2020 Miloš Starý
9. 7. Prázdniny červený admin
14. 7. Hokejová školička admin
28. 7. Léto v Železných horách - zrušeno Miloš Starý
28. 7. Animálfest admin
30. 7. admin
3. 8. Provoz pošty v Sobíňově Miloš Starý
5. 8. Tatran Ždírec 2020 A-podzim admin
12. 8. Nařízení č.9-2020 mimořádné opatření pro Kraj Vysocina admin
14. 8. Nabídka brigády Sdružení Krajina Miloš Starý
18. 8. Pozvánka na Podoubravský víceboj do Vepříkova admin
18. 8. Pozvánka na zastupitelstvo 25.8.2020 admin
19. 8. Certifikát admin
25. 8. Informace k začátku školního roku 2020/2021 v ZŠ a MŠ Sobíňov Miloš Starý
31. 8. Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Sobíňov konané 25.8.2020 admin
31. 8. Pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Sobíňov 7.9.2020 admin
1. 9. Konkursní řízení admin
4. 9. XIII. Podoubravský víceboj admin
7. 9. HC Pelhřimov HC Chotěboř : V Pelhřimově zradila hráče koncovka admin
9. 9. Výběrové řízení admin
11. 9. Zápis ze zasedání zastupitelstva konané 7.9.2020 admin
23. 9. Očkování psů v Sobíňově Miloš Starý Upozornění
23. 9. Nebezpečný odpad 5.10.2020 admin
23. 9. Kontejner na velkoobjem admin
6. 10. Výlukový jízdní řád od 15-23.10.2020 admin
6. 10. Čistírna peří Miloš Starý
12. 10. Omezení provozu OÚ Sobíňov Miloš Starý
12. 10. Pravidelné odečty energií ČEZD admin
12. 10. Výlov rybníka admin
12. 10. Fotografická soutěž svazků obcí Podoubraví, krajinou podoubraví admin
12. 10. Uzavírka silnice II/345 15-23.10.2020 admin
14. 10. Arriva. Upozornění pro cestující veřejnost admin
22. 10. Uzavření víceúčelového a dětského hřiště Miloš Starý
22. 10. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 admin
23. 10. Uzavírka admin

Rok 2019

Datum Nadpis Autor Kategorie
2. 1. Tříkrálová sbírka 2019 admin Upozornění
4. 1. Zasedání zastupitelstva Miloš Starý
7. 1. Bez stromečku nejsou Vánoce 2018 - vyhodnocení 10. ročníku admin Zajímavosti
10. 1. Historie obce znovu on-line admin Zajímavosti
14. 1. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 01/2019 admin Obecní úřad
21. 1. Cestopisná přednáška - Mongolsko admin Události a akce Zajímavosti
21. 1. Rozpočtové opatření č. 20/2018 admin Obecní úřad
21. 1. Akce Pojď hrát hokej v Chotěboři 2019 admin
21. 1. Stav místní knihovny k 31. 12. 2018 admin Zajímavosti
22. 1. Benefice pro Klárku - Rockový ples admin Události a akce
23. 1. 19. Maškarní ples v Krucemburku admin Události a akce
25. 1. Nabídka dovolené - Chorvatsko 2019 admin Zajímavosti
25. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 4. 2. 2019 admin Obecní úřad
29. 1. Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 25. ročník admin Turistika Události a akce
4. 2. Play-off začíná - HC Chotěboř vs. HC Světlá n/S admin Sport
5. 2. Divadlo v Krucemburku - Kurz efektivního rodičovství admin Události a akce
5. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 4. 2. 2019 admin Obecní úřad
8. 2. 33. Obecní maškarní ples admin Události a akce
11. 2. Pětadvacátý ročník akce Zimním Podoubravím admin Turistika
13. 2. Voňavé setkání admin Události a akce
14. 2. Memoriál Emila Černého v mariáši 2019 admin Události a akce
15. 2. Čtvrtfinále HC Chotěboř vs. HC Světlá n/S, ohlasy, pozvánka (aktualizováno) admin Sport
18. 2. Nabídka zaměstnání - Sobíňov Miloš Starý
21. 2. Čtvrtfinále a semifinále z pohledu trenérů a hráčů HC Chotěboř admin Sport
21. 2. Rozpočtové opatření č. 1/2019 admin Obecní úřad
21. 2. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Obecní úřad
25. 2. Chotěboř v prvním semifinále vítězí v Chrudimi admin Sport
25. 2. Rozpočtové opatření č. 2/2019 admin Obecní úřad
27. 2. Myslivecký ples v Oudoleni 2019 admin Události a akce
28. 2. Reportáž z druhého semifinálového utkání HC Chotěboř admin Sport
28. 2. Ples městyse Libice n/D 2019 admin Události a akce
5. 3. Výsadba na hřbitově Miloš Starý
5. 3. Zpráva z Lesní správy Ransko admin Upozornění
6. 3. Chotěboř po velikém boji padla a bude hrát o 3. místo admin Sport
7. 3. Valná hromada TJ Sokol Sobíňov, z.s. admin Události a akce Upozornění
11. 3. Memoriál Emila Černého v mariáši 2019 - výsledky admin Události a akce Zajímavosti
11. 3. Rozpočtové opatření č. 3/2019 admin Obecní úřad
13. 3. Ranč 3x/D Sobíňov pořádá letní jezdecké kurzy pro děti a mládež admin Události a akce Zajímavosti
13. 3. Výpočet ceny pro vodné a stočné za rok 2018 admin Obecní úřad
18. 3. Reportáž z posledního utkání HC Chotěboř v sezoně 2018/2019 admin Sport
20. 3. Otevírací doba pošty Miloš Starý
20. 3. Tatran Ždírec nad Doubravou vs. FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou admin Sport
20. 3. Den Země 2019 admin Události a akce
21. 3. Den otevřených dveří v MŠ a zápis nových dětí do mateřské školy na rok 2019-2020 admin Upozornění
21. 3. Loutkové divadlo Oblázek - Perníková chaloupka admin Události a akce
27. 3. Uzavírka kruhového objezdu v Chotěboři Miloš Starý
27. 3. Úplná uzavírka silnice č. III/34416 v obci Horní a Nový Studenec Miloš Starý
27. 3. Oprava mostu v Hlinsku Miloš Starý
28. 3. Sobíňovské novinky číslo 3/2019 admin Zajímavosti
28. 3. Poděkování HC Chotěboř admin Sport
1. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 8. 4. 2019 admin Obecní úřad Upozornění
2. 4. Rozpočtové opatření č. 4/2019 admin Obecní úřad
2. 4. Velikonoční výstava v Krucemburku 2019 admin Události a akce
2. 4. Zahrada 2019 admin Události a akce
3. 4. Teles liga admin Sport
4. 4. VV - Opatření obecné povahy admin Obecní úřad
4. 4. Roční výkazy, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2018 admin Obecní úřad
8. 4. ŽĎAS - Den otevřených dveří - 1. 5. 2019 admin Události a akce
8. 4. Čistá Vysočina 2019 admin Upozornění
8. 4. Rozpočtové opatření č. 5/2019 admin Obecní úřad
9. 4. Oznámení o záměru převodu majetku č. 2 a 3/2019 admin Obecní úřad
10. 4. Volby do EP 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků admin Obecní úřad
10. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 8. 4. 2019 admin Obecní úřad
11. 4. Tatran Ždírec nad Doubravou vs. MSK Břeclav admin Sport
15. 4. Informace o kůrovci admin Zajímavosti
15. 4. Provoz knihovny v Sobíňově Miloš Starý
16. 4. Loutkové divadlo Oblázek - Kocour v botách admin Události a akce
16. 4. Instalace multifunkčního sportovního povrchu v Chotěboři admin Zajímavosti
17. 4. Podoubravský zpravodaj č. 1/2019 admin Zajímavosti
23. 4. Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 - hromadný předpisný seznam admin Obecní úřad Upozornění
25. 4. Slavnostní otevření víceúčelové sportovní plochy v Chotěboři admin Sport Události a akce
25. 4. Tatran Ždírec nad Doubravou vs. FC Strání admin Sport
25. 4. Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 admin Obecní úřad
25. 4. Jarní besídka nejen pro maminky admin Události a akce
29. 4. Pálení čarodejnic 2019 Miloš Starý
29. 4. Sběr železného šrotu a elektrozařízení 2019 Miloš Starý
29. 4. Zahájení pronájmu multifunkční plochy v Chotěboři, ceníky admin Sport
30. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 6. 5. 2019 admin Obecní úřad Upozornění
30. 4. Hostinec "U Štefana" admin Upozornění Zajímavosti
30. 4. Pietní vzpomínka 4.5.2019 Miloš Starý
30. 4. Sběrné místo za OÚ Miloš Starý
6. 5. Férová snídaně v Libici nad Doubravou admin Události a akce
9. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 6. 5. 2019 admin Obecní úřad
10. 5. Volby do EP 2019 - Oznámení o době a místě konání, jmenování zapisovatele admin Obecní úřad Upozornění
10. 5. Diskusní večer o Evropské unii ve Ždírci nad Doubravou admin Zajímavosti
10. 5. Rozpočtová opatření č. 6 a 7/2019 admin Obecní úřad
10. 5. Uzavírka místní komunikace Miloš Starý
16. 5. Trylkování - 18. 5. 2019 admin Události a akce
16. 5. Opuštěné vozidlo - umístění do prostoru par. č. st. 16/1 admin Obecní úřad
17. 5. Návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy admin Obecní úřad Upozornění
22. 5. Schválený závěrečný účet za rok 2018 admin Obecní úřad Upozornění
23. 5. Dětský den ve Vojnově Městci admin Události a akce
27. 5. Výsledky voleb do EP 2019 v naší obci admin Upozornění
28. 5. Soutěž Vesnice roku Miloš Starý
28. 5. Návrh závěrečného účtu SVOP 2018 admin Obecní úřad
28. 5. Rozpočtové opatření č. 8/2019 admin Obecní úřad
30. 5. Vesnice roku 2019 Miloš Starý
31. 5. Fotografie z návštěvy hodnotící komise „Vesnice roku 2019“ admin Události a akce Zajímavosti
3. 6. Vesnicí Kraje Vysočina roku 2019 se stala obec Sobíňov Miloš Starý
3. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 6. 2019 admin Obecní úřad
6. 6. Dračí lodě 2019 admin Události a akce
6. 6. Rozpočtové opatření č. 9/2019 admin Obecní úřad
12. 6. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 6. 2019 admin Obecní úřad
12. 6. Pojďte sportovat admin Sport
13. 6. Letní kino v naší obci admin Události a akce Zajímavosti
13. 6. Pohádková stezka 2019 admin Události a akce
14. 6. Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov admin Obecní úřad Upozornění
19. 6. Mimořádný filmový festival KRUCEMBURSKÝ VÝTAH admin Události a akce
1. 7. Pronájem hájenky admin Zajímavosti
1. 7. Letní kino Krucemburk - program 2019 admin Události a akce
4. 7. Josef Toufar - Výstava na OÚ admin Obecní úřad Zajímavosti
4. 7. Dětské sportovní dopoledne - 5. 7. 2019 admin Sport Události a akce
4. 7. Srandamač 2019 admin Události a akce
9. 7. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 admin Obecní úřad Upozornění
11. 7. Městecká pouť 2019 admin Události a akce
11. 7. VV - Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy admin
16. 7. Taneční zábava ve Ždírci nad Doubravou admin Události a akce
17. 7. Městecká pouť u hasičů 2019 admin Události a akce
25. 7. Oznámení záměru na pře-vyhlášení PR Niva Doubravy admin Obecní úřad
29. 7. Léto v Železných horách 2019 admin Turistika Události a akce
29. 7. Slavnostní vyhlášení „Vesnice Kraje Vysočina roku 2019“ admin Události a akce Zajímavosti
6. 8. Nábor mladých fotbalistů Miloš Starý
6. 8. Žádost o poskytnutí informace ze dne 30. 7. 2019 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
7. 8. 25. ročník „Léta v Železných horách“ admin Turistika Události a akce Zajímavosti
8. 8. Výběrové řízení na vedoucího technických služeb do Krucemburku admin Upozornění
10. 8. Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území admin Obecní úřad
12. 8. Podoubravský víceboj 2019 admin Události a akce
12. 8. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 19. 8. 2019 admin Obecní úřad
12. 8. Koncepce řešení středu obce admin Obecní úřad Zajímavosti
15. 8. Vesnice roku - Cena veřejnosti Miloš Starý
19. 8. Zámek Maleč admin Zajímavosti
22. 8. Zápis z jednání zastupitelstva 19. 8. 2019 admin Obecní úřad
22. 8. Slavnostní otevření přístavby školy ve Ždírci n. D. admin Zajímavosti
22. 8. Petice proti rušení finančních úřadů v našem kraji Miloš Starý
23. 8. Žádost o poskytnutí informace ze dne 19. 8. 2019 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
26. 8. Bezpečnostní desatero admin Upozornění
2. 9. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Ulč admin Obecní úřad
2. 9. Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 19. 9. 2019 admin Upozornění
2. 9. HC Chotěboř - přípravná utkání před sezonou 2019/2020 admin Sport
3. 9. Duo Aramis ve Vojnově Městci admin Události a akce
10. 9. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, rozhodnutí - p. Ulč admin Obecní úřad
11. 9. Provoz sběrného dvora 14.9.2019 Miloš Starý
13. 9. Slavnostní otevření přístavby Základní školy Ždírec n. D. v sobotu 14. 9. 2019 od 10.00 hod. admin Zajímavosti
16. 9. Vesnice roku 2019 - Cena veřejnosti admin Obecní úřad Zajímavosti
17. 9. Prodejna potravin 19.9.2019 Miloš Starý
17. 9. Uzavírka komunikace Miloš Starý
17. 9. Přerušení dodávky elektřiny 19.9.2019 Miloš Starý
17. 9. Kontejner na velkoobjemový odpad admin Upozornění
17. 9. Sběr nebezpečných odpadů admin Upozornění
17. 9. Sraz veteránů auto moto v Sobíňově admin Události a akce
18. 9. Rozlosování I. části KLM Pardubického kraje - 2019 - nové admin Sport
18. 9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - 9/2019 admin Obecní úřad
19. 9. TATRAN Ždírec nad Doubravou - FC Slovan Havlíčkův Brod, 22.9.2019 admin Sport
20. 9. Prodejna potravin - 24.9.2019 Miloš Starý
23. 9. Voňavé setkání - 17. 10. 2019 admin Zajímavosti
26. 9. HC Chotěboř - „V poslední přípravném utkání zasloužená výhra“ admin Sport
27. 9. Rybářský kroužek v Krucemburku 2019 admin Zajímavosti
27. 9. Info o výluce - 5. a 6. 10. 2019 admin Upozornění
1. 10. Rozhovor s trenéry HC Chotěboř před začátkem soutěže admin Sport
3. 10. Nové dresy HC Chotěboř, report z prvního utkání admin Sport
3. 10. Tatran Ždírec nad Doubravou vs. FSC Stará Říše admin Sport
3. 10. Konkurz na prac. místo ředitele/ředitelky ZŠ Vojnův Městec admin Upozornění
4. 10. Oldřich, Božena a ti druzí - divadlo v Krucemburku admin Zajímavosti
5. 10. Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva 4. 10. 2019 admin Obecní úřad
7. 10. Kohouti vezou z Chotěboře všechny body admin Sport
10. 10. Ocenění pro obec Sobíňov admin Zajímavosti
10. 10. Farmářské trhy ve Vojnově Městci - 19. 10. 2019 admin Události a akce
10. 10. Vojnoměstecké posvícení 2019 admin Události a akce
11. 10. Souboj jarních semifinalistů po velikém boji pro Chrudim admin Sport
11. 10. Kašpárkovo pohádkové odpoledne - Loutkové divadlo v Krucemburku admin Zajímavosti
11. 10. Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sobíňov admin Upozornění
14. 10. Chotěboř se dočkala prvních bodů admin Sport
14. 10. Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů - 25. 10. - 8. 11. 2019 admin Obecní úřad
14. 10. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 21. 10. 2019 admin Obecní úřad
16. 10. Voňavé setkání Miloš Starý
16. 10. Prodej ryb Miloš Starý
16. 10. Sběr železa a elektrozařízení 21.10.2019 Miloš Starý
16. 10. Čipování psů Miloš Starý
16. 10. Sobíňovská drakiáda - 28. 10. 2019 admin Události a akce
16. 10. TATRAN Ždírec nad Doubravou - TJ Sokol Lanžhot, 20. 10. 2019 admin Sport
16. 10. Sobíňovské novinky číslo 9/2019 admin Obecní úřad Zajímavosti
17. 10. Hráči HC Chotěboř si sáhli na dno sil, ale body odváží Moravská Třebová admin Sport
23. 10. Zápis z jednání zastupitelstva 21. 10. 2019 admin Obecní úřad
23. 10. Vydřené vítězství HC Chotěboř a dva body po samostatných nájezdech admin Sport
1. 11. Večer autorského čtení v Krucemburku - 16. 11. 2019 admin Události a akce
1. 11. Tvorba adventního věnce - 27. 11. 2019 admin Události a akce
1. 11. Chotěboř prohrávala již 0:3, nakonec vítězí 7:4 admin Sport
4. 11. Alej roku 2019 admin Zajímavosti
4. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 11. 11. 2019 admin Obecní úřad
5. 11. Pravidelný svoz bioodpadu Miloš Starý
5. 11. VV - Projednání návrhy zprávy o uplatňování územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad
7. 11. Rozpočtové opatření č. 21/2019 admin Obecní úřad
7. 11. Choceň využila šance, proto odváží všechny body admin Sport
8. 11. Pravidelný provoz sběrného místa ukončen Miloš Starý
12. 11. Předvánoční akce v Sobíňově v roce 2019 admin Obecní úřad Zajímavosti
12. 11. Výstava v Krucemburku - Vladimír Suchánek - Imaginace admin Události a akce
13. 11. Pozvánka na kulturní akce v Krucemburku admin Události a akce
13. 11. Obecně závazné vyhlášky obce Sobíňov admin Obecní úřad
14. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 11. 2019 admin Obecní úřad
14. 11. HC Chotěboř - Bez branek se vyhrát nedá admin Sport
14. 11. Návrh rozpočtu na rok 2020 admin Obecní úřad Upozornění
18. 11. Z Lanškrouna s plným ziskem admin Sport
18. 11. Volejbalový turnaj 2019 admin Sport
20. 11. Advent v sopotské škole 2019 admin Události a akce
21. 11. Oslabený tým si odvezl prohru z Moravské Třebové admin Sport
21. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Krucemburku 2019 admin Události a akce Zajímavosti
21. 11. Prodej ryb na sádkách u Pobočného rybníka admin Upozornění
27. 11. Bez stromečku nejsou Vánoce 2019 admin Události a akce
27. 11. Návrh rozpočtu SVOP na rok 2020 admin Obecní úřad
28. 11. Rozpočtové opatření č. 22/2019 admin Obecní úřad
28. 11. HC Chotěboř - Obrat přišel v poslední části, v prodloužení potom rychle rozhodl Svoboda admin Sport
28. 11. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, rozhodnutí - p. Šmejkalová admin Obecní úřad Upozornění
3. 12. Dětský karneval Miloš Starý
4. 12. Prodej vánočních stromků 2019 Miloš Starý
4. 12. Svoz komunálního odpadu o Vánočních svátcích Miloš Starý
5. 12. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 11. 12. 2019 admin Obecní úřad
5. 12. Dětský karneval 2019 admin Události a akce
5. 12. Jízdní řády 2019/2020 admin Upozornění
5. 12. Fotografie ze setkání seniorů a ze zahájení adventu admin Zajímavosti
6. 12. Loutkové divadlo Oblázek - V lese kouzelného dědečka - 15. 12. 2019 admin Události a akce
9. 12. Objednávky kaprů Miloš Starý
9. 12. Vánoční koncert 2019 admin Události a akce
9. 12. Sbírka pro pejsky admin Události a akce
9. 12. PF ZŠ a MŠ 2020 admin Zajímavosti
9. 12. Rozpočtové opatření č. 23/2019 admin Upozornění
10. 12. Vánoční prodej ryb na sádkách u Pobočného rybníka admin Upozornění Zajímavosti
12. 12. PF 2020 admin Obecní úřad
13. 12. Provoz knihovny v Sobíňově v období svátků Miloš Starý
14. 12. Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sobíňov admin Obecní úřad
16. 12. Kohouti rozhodli o vítězství 3 min. před koncem admin Sport
16. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 12. 2019 admin Obecní úřad
16. 12. Schválený rozpočet na rok 2020 admin Obecní úřad
18. 12. Pozvánka na vánoční turnaje HC Chotěboř admin Sport
18. 12. Otevírací doba OÚ Miloš Starý
19. 12. Rozpočtové opatření č. 24/2019 admin Obecní úřad
19. 12. Pozvánka na besedu ve Ždírci n. D. admin Události a akce

Rok 2018

Datum Nadpis Autor Kategorie
2. 1. Rozpočtové opatření č. 17/2017 admin Obecní úřad
3. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 1. 2018 admin Obecní úřad Upozornění
3. 1. Tříkrálová sbírka 2018 admin Zajímavosti
10. 1. Roman Janál - Novoroční koncert ve V. Městci admin Události a akce
11. 1. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 1. 2018 admin Obecní úřad
14. 1. Výsledky volby prezidenta v naší obci admin Obecní úřad Upozornění
15. 1. Beseda s Jánem Svoradou admin Události a akce
16. 1. Hasičský ples SDH Podmoklany admin Události a akce
16. 1. Volby prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR - II. kolo admin Obecní úřad
16. 1. Pohádka „O Koblížkovi“ admin Události a akce
17. 1. Rozpočtové opatření č. 18/2017 admin Obecní úřad
22. 1. Množství odevzdaných použitých oděvů v obci Sobíňov za rok 2017 admin Zajímavosti
22. 1. Poděkování za spolupráci při Tříkrálové sbírce 2018 admin Zajímavosti
25. 1. Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Sobíňov, z.s. 2018 admin Události a akce
27. 1. Výsledky volby prezidenta v naší obci - druhé kolo admin Obecní úřad Upozornění
31. 1. Farní ples v Krucemburku admin Události a akce
31. 1. 18. Maškarní ples v Krucemburku admin Události a akce
31. 1. Indie - Garhwalské Himaláje admin Události a akce
31. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7. 2. 2018 admin Obecní úřad
1. 2. Rozpočtové opatření č. 1/2018 admin Obecní úřad
2. 2. Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 24. ročník admin Turistika
6. 2. Prusko-rakouská válka na Ždírecku admin Události a akce Zajímavosti
7. 2. Nabídka pozemků k pronájmu - 7. 2. 2018 admin Obecní úřad
11. 2. OÚ Sobíňov Miloš Starý
12. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 7. 2. 2018 admin Obecní úřad
12. 2. Přiznání k daní z příjmů za rok 2017 - tisková zpráva FÚ admin Upozornění
13. 2. Prodejna potravin v Sobíňově Miloš Starý
13. 2. Indie - Barevný Rádžastán admin Události a akce
13. 2. Vanuatu - Děti ráje admin Události a akce
13. 2. Beseda se spisovatelkou Ivankou Devátou admin Události a akce
14. 2. Zimním podoubravím po dvacátéčtvrté admin Události a akce
14. 2. Prodej lístků Miloš Starý
15. 2. Návrh výroku rozhodnutí - "Stavební úpravy fotbalových kabin" admin Obecní úřad
19. 2. 32. Obecní ples Miloš Starý
21. 2. Ples městyse Libice n/D admin Události a akce
21. 2. Velikonoční jarmark na Pilnově statku - 17. 3. 2018 admin Události a akce
23. 2. Prodej pstruhů 23.2.2018 Miloš Starý
23. 2. Aktualizované údaje k datu 1. 2. 2018 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí admin Obecní úřad
26. 2. OÚ Sobíňov 26.2.2018 Miloš Starý
26. 2. Provozní doba pošty v Sobíňově Miloš Starý
27. 2. Prodej kuřic Miloš Starý
28. 2. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 admin Obecní úřad
28. 2. Žádost o poskytnutí informace 18. 2. 2018 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. 3. ZD Mrákotín 2.3.2018 Miloš Starý
1. 3. Rozpočtové opatření č. 2/2018 admin Obecní úřad
7. 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 14. 3. 2018 admin Obecní úřad
19. 3. Zápis z jednání zastupitelstva 14. 3. 2018 admin Obecní úřad
19. 3. Rekonstrukce komunikace Miloš Starý
27. 3. Provoz sběrného místa Miloš Starý
27. 3. Knihovna Sobíňov Miloš Starý
27. 3. Směnná smlouva mezi Lesním družstvem obcí admin Obecní úřad
3. 4. Prusko-rakouská válka v Sobíňově a okolí admin Události a akce
4. 4. 3. Jarní ždírecký jarmark admin Události a akce
4. 4. Rozpočtové opatření č. 3/2018 admin Obecní úřad
5. 4. Prodej pstruhů 6.4.2018 Miloš Starý
5. 4. Nabídka práce Miloš Starý
5. 4. Podoubravský zpravodaj č. 1/2018 admin Zajímavosti
5. 4. Oslovení cílových skupin - práce MAS admin Upozornění
6. 4. Pachtovní smlouva admin Obecní úřad
8. 4. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost admin Obecní úřad
9. 4. Královská lípa vypráví admin Události a akce
10. 4. Den Země 2018 admin Události a akce
11. 4. Oprava vodovodu 13.4.2018 Miloš Starý
13. 4. 25. ročník výstavy ZAHRADA v Havlíčkově Brodě admin Události a akce
17. 4. Plánovaná odstávka elektřiny 19.4.2018 Miloš Starý
17. 4. Prodejna potravin v Sobíňově 19.4.2018 Miloš Starý
17. 4. Sobíňovské novinky číslo 3/2018 admin Obecní úřad
18. 4. Dětské rybářské závody v Krucemburku 12.5. 2018 admin Události a akce
19. 4. Plánovaná odstávka elektřiny 24.4.2018 Miloš Starý
23. 4. Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 - hromadný předpisný seznam admin Obecní úřad
23. 4. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 04/2018 admin Obecní úřad
25. 4. OÚ Sobíňov 30.4. a 7.5. Miloš Starý
26. 4. Rozpočtové opatření č. 4/2018 admin Obecní úřad
2. 5. Nabídka pozemků k pronájmu - 2. 5. 2018 admin Obecní úřad
3. 5. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 5. 2018 admin Obecní úřad
3. 5. Pietní vzpomínka 4.5.2018 Miloš Starý
11. 5. Školní besídka 2018 admin Události a akce
11. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 5. 2018 admin Obecní úřad
14. 5. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 05/2018 admin Obecní úřad Upozornění
14. 5. Roční výkazy, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2017 admin Obecní úřad
15. 5. Hledá se psí slečna admin Upozornění
15. 5. Výstava bonsají na Novém Ransku admin Události a akce
15. 5. Výpočet ceny pro vodné a stočné za rok 2017 admin Obecní úřad
16. 5. Prodej pstruhů 18.5.2018 Miloš Starý
17. 5. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pí. Zobačová admin Obecní úřad
17. 5. Informace k zasílání SMS - Infokanál admin Obecní úřad Upozornění
21. 5. Havlíčkobrodská padesátka - 49. ročník admin Turistika Události a akce
24. 5. O pohár starosty Bezděkova admin Události a akce
25. 5. Rozpočtové opatření č. 5/2018 admin Obecní úřad
28. 5. Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 05/2018 admin Obecní úřad Upozornění
30. 5. Návrh závěrečného účtu SVOP 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP 2017 admin Obecní úřad Upozornění
31. 5. Dětský den ve Ždírci n/D s pohádkovým lesem admin Události a akce
6. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 6. 2018 admin Obecní úřad
6. 6. Rozpočtové opatření č. 6/2018 admin Obecní úřad
8. 6. Den otevřených dveří Svazku obcí Podoubraví admin Události a akce Zajímavosti
14. 6. Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 admin Obecní úřad
14. 6. Zápis z jednání zastupitelstva 13. 6. 2018 admin Obecní úřad
15. 6. Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2018 admin Obecní úřad
19. 6. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - 06/2018 admin Obecní úřad
22. 6. Sportovní turnaj ZŠ a MŠ 2018 admin Sport Události a akce
22. 6. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 06/2018 admin Obecní úřad
22. 6. Srandamač 2018 admin Sport Události a akce
22. 6. Výstava „Houby - bohatství našich lesů“ admin Události a akce
22. 6. Dětské sportovní dopoledne - 30. 6. 2018 admin Sport Události a akce
22. 6. Pouťová zábava 2018 admin Události a akce
27. 6. Tour de Aleje 2018 admin Události a akce
27. 6. Oslavy devadesáti let fotbalu ve Ždírci n/D admin Sport Události a akce
27. 6. Poutní slavnost - Sopoty admin Události a akce
27. 6. Prodejní výstava obrazů pana Bohuslava Jirky a pana Josefa Krumla admin Události a akce
27. 6. Rozpočtové opatření č. 7/2018 admin Obecní úřad
29. 6. Provoz OÚ v Sobíňově Miloš Starý Upozornění
29. 6. Provozní doba OÚ v Sobíňově v období letních prázdnin Miloš Starý Obecní úřad
2. 7. Podoubravský zpravodaj - červen 2018 admin Zajímavosti
10. 7. Rozpočtové opatření č. 8/2018 admin Obecní úřad Upozornění
11. 7. Volby do zastupitelstev obcí 2018 - informace admin Obecní úřad
16. 7. Léto v Železných horách 2018 admin Turistika Události a akce
16. 7. Anonymní prevence ze slin admin Zajímavosti
18. 7. Prodejna potravin v Sobíňově - omezení provozu Miloš Starý
18. 7. Prodej pstruhů 20.7.2018 Miloš Starý
24. 7. MUDr. Pátková Eliška - ordinace admin
26. 7. Rozpočtové opatření č. 9/2018 admin Obecní úřad
31. 7. Uzavření silnice I/37 v úseku Údavy - hřbitov Horní Studenec Miloš Starý
1. 8. Nabídka pozemků k pronájmu - 8/2018 admin Obecní úřad
8. 8. Cyklistická časovka Sloupno - Horní Vestec 2018 admin Sport
8. 8. Volby do ZO a do Senátu Parlamentu ČR 2018 admin Obecní úřad
8. 8. Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva - 22. 8. 2018 admin Obecní úřad
9. 8. Rozpis fotbalových utkání TJ Sokol Sobíňov - podzim 2018 admin Sport
9. 8. Rozpis fotbalových utkání TJ Sokol Sobíňov - podzim 2018 admin Sport
9. 8. Letní dovádění s Vysočinou 2018 admin Události a akce
9. 8. Filmové léto ve Ždírci n/D admin Události a akce
10. 8. Otevírací doba pošty v Sobíňově ve dnech 13.8. - 24.8.2018 Miloš Starý
15. 8. Pojízdná prodejna maso uzeniny Bobrová Miloš Starý
20. 8. Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2018 admin Obecní úřad
20. 8. BonBonové představení klauna Pepína admin Události a akce
24. 8. Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva 22. 8. 2018 admin Obecní úřad
28. 8. Prodejní výstava výrobků sklárny Valner Glass admin Události a akce Zajímavosti
28. 8. Pohádková stezka 2018 admin Události a akce
28. 8. Rozpočtové opatření č. 11/2018 admin Obecní úřad
1. 9. Pohádková stezka v Sobíňově Miloš Starý
5. 9. Podoubravský víceboj 2018 admin Události a akce
5. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 12. 9. 2018 admin Obecní úřad
6. 9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2018 admin Upozornění
10. 9. Fotografie z Podoubravského víceboje admin Události a akce Zajímavosti
21. 9. Výlov rybníka Pobočný - 28. 9. 2018 admin Události a akce
21. 9. Zápis z jednání zastupitelstva 12. 9. 2018 admin Obecní úřad
24. 9. Ždírecký podzimní jarmark 2018 admin Události a akce
27. 9. Rozhovor s trenérem HC Chotěboř před startem 2018/2019 admin Sport
27. 9. Rybářský kroužek v Krucemburku admin Zajímavosti
27. 9. Pozvánka na křest knihy Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká v proměnách časů admin Události a akce Zajímavosti
27. 9. Až po Už/horod admin Události a akce
27. 9. Perun Hluboká vs. Czech National Medical Football Team admin Sport
27. 9. Rozpočtové opatření č. 12/2018 admin Obecní úřad
3. 10. Nabídka pozemků k pronájmu - 10/2018 admin Obecní úřad
4. 10. Akce Pojď hrát hokej v Chotěboři admin Sport
5. 10. Otevření Muzea umění Zdenka Rykra admin Události a akce
7. 10. Výsledky voleb do zastupitelstva obce Sobíňov Miloš Starý
9. 10. Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2018 admin Obecní úřad Upozornění
9. 10. Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Sobíňov 2018 admin Obecní úřad
11. 10. Nové autobusové spoje Miloš Starý
11. 10. Report z utkání Světlá - HC Chotěboř admin Sport
12. 10. Nabídka práce - Strojírna Benc admin Upozornění Zajímavosti
15. 10. Rozpočtové opatření č. 13/2018 admin Obecní úřad
18. 10. Strom svobody - Krucemburk admin Události a akce
18. 10. Sobíňovské novinky číslo 9/2018 admin Upozornění
18. 10. Oslava 100 od založení Československé republiky v Sobíňově admin
19. 10. Prodejna potravin - inventura Miloš Starý
22. 10. ŽĎAS - Nabídka práce - náborový příspěvek admin Zajímavosti
22. 10. Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva - 30. 10. 2018 admin Obecní úřad
25. 10. Rozpočtové opatření č. 14/2018 admin Obecní úřad Upozornění
25. 10. Nabídka k prodeji majetku zařazeného do likvidační podstaty admin Upozornění
29. 10. Oslavy 100 let republiky v Sobíňově - fotografie od paní Danielovské admin Události a akce
29. 10. Oslavy 100 let republiky v Sobíňově - fotografie od p. Vorala admin Události a akce
1. 11. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva 30. 10. 2018 admin Obecní úřad
1. 11. Zasupitelstvo obce Sobíňov bude pracovat v letech 2018 – 2022 v tomto složení: Miloš Starý
1. 11. Svatomartinský jarmark v Libici n.D. 2018 admin Události a akce
1. 11. Výlov rybníka Řeka Miloš Starý
5. 11. Průvod Svatého Martina 2018 admin Události a akce
5. 11. Reportáž z utkání HC Chotěboř - HC Chrudim 2:4 admin Sport
8. 11. Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově admin Obecní úřad Upozornění
8. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 14. 11. 2018 admin Obecní úřad Upozornění
8. 11. HC Chotěboř - HC Skuteč 8:3 (4:1, 1:1, 3:1) admin Sport
13. 11. Fotografie z „Průvodu Sv. Martina“ admin Zajímavosti
14. 11. Kalendář na rok 2019 Miloš Starý
16. 11. VV o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání a usnesení - p. Tvaroha admin Obecní úřad
16. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 14. 11. 2018 admin Obecní úřad
20. 11. Václav Augustin - Upoutávka na knihu „V zajetí lovecké vášně“ admin Zajímavosti
20. 11. Předvánoční akce v Sobíňově v roce 2018 admin Události a akce
20. 11. Anketa pro náměty na rozvoj obce admin Obecní úřad Zajímavosti
23. 11. Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Krucemburku 2018 admin Události a akce
23. 11. Návrh rozpočtu na rok 2019 admin Obecní úřad Upozornění
26. 11. Loutkové divadlo Oblázek - Vánoční země admin Události a akce
26. 11. Oznámení o výběrovém řízení - Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína admin Obecní úřad Upozornění
28. 11. Ocenění Knihovna Vysočiny 2018 admin Zajímavosti
28. 11. Dětský karneval 2018 admin Události a akce
30. 11. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost p. Tvaroha - Rozhodnutí admin Upozornění
3. 12. Volejbalový turnaj admin Sport
3. 12. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 12. 2018 admin Obecní úřad
6. 12. Prodej vánočních stromků 2018 Miloš Starý
6. 12. Předvánoční koncert Miloš Starý
6. 12. V neděli začíná platit několik novinek ve vlakovém jízdním řádu Miloš Starý
10. 12. Návrhu rozpočtu SVOP na rok 2019 admin Upozornění
12. 12. Schválený rozpočet předpokládaných nákladů právního subjektu „Základní škola Sobíňov“ na rok 2019 admin Obecní úřad
12. 12. Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled obce na další roky admin Obecní úřad
12. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise admin Sport
13. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 12. 2018 admin Obecní úřad
14. 12. Lyžařské běžecké trasy jsou upraveny. Miloš Starý
14. 12. Knihovna v Sobíňově - provozní doba Miloš Starý
14. 12. Svoz komunálního odpadu v období Vánoc Miloš Starý
14. 12. Provozní doba OÚ v Sobíňově v období vánočních svátků Miloš Starý
17. 12. Ach to zakončení a přesilové hry... admin Sport
18. 12. XXI. zpívání u vánočního stromu admin Události a akce
18. 12. Obecní ples v Oudoleni admin Události a akce
22. 12. PF 2019 admin Zajímavosti
22. 12. Fotografie ze setkání seniorů 2018 admin Události a akce Zajímavosti

Rok 2017

Datum Nadpis Autor Kategorie
2. 1. Bez stromečku nejsou Vánoce 2016 - výsledky hlasování admin Zajímavosti
3. 1. Sponzoři na dětském karnevale 2016 admin Zajímavosti
5. 1. Informace o ptačí chřipce admin Upozornění
5. 1. Informace k problematice placení daně z nemovitých věcí admin Upozornění
9. 1. Lyžařské běžecké stopy admin Sport Turistika
10. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 18. 1. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
17. 1. Sportovní ples TATRAN Ždírec n/D admin Události a akce
17. 1. Farní ples v Krucemburku admin Události a akce
17. 1. Ples Městyse Krucemburk admin Události a akce
19. 1. Projížďka saněmi zimní krajinou admin Události a akce Zajímavosti
19. 1. Zápis z jednání zastupitelstva 18. 1. 2017 admin Obecní úřad
19. 1. VV - Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad Upozornění
19. 1. Pojízdná prodejna masa a uzenin Miloš Starý
20. 1. VV - Oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení – upuštění od ústního jednání admin Obecní úřad
23. 1. Pozvánka na utkání HC Chotěboř a nedělní dopoledne admin Sport
26. 1. Race Across America - 3000 miles nonstop admin Sport
30. 1. Pozvánka na utkání HC Chotěboř - HC Polička admin Sport
30. 1. Stav místní knihovny k 31. 12. 2016 admin
31. 1. Loutkové divadlo Oblázek - Začarovaný kašpárek admin Události a akce
31. 1. J. Kreibich - Obrazy, Sbírka knih Babička admin Události a akce
2. 2. Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 23. ročník admin Turistika Události a akce
2. 2. Lyžařské a běžecké stopy v okolí admin Turistika
3. 2. Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Sobíňov, z.s. admin Události a akce Upozornění
8. 2. Obecní ples 2017 admin Události a akce
8. 2. Pár čísel ze sobotního zimního pochodu admin Turistika Zajímavosti
8. 2. Etiopie admin Události a akce
8. 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 15. 2. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
9. 2. Schválený rozpočet obce na rok 2017 admin Obecní úřad
9. 2. Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Sobíňov na období 2018/2019 admin Obecní úřad
10. 2. Dobročinný ples v Chotěboři admin Události a akce
10. 2. Disko pro děti na faře admin Události a akce
10. 2. Valentýnské tvoření na faře v Sopotech admin Události a akce
13. 2. Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 - Tisková zpráva admin Upozornění
15. 2. Prodej pstruhů admin Upozornění
16. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 15. 2. 2017 admin Obecní úřad
17. 2. Aktualizované údaje k datu 1. 2. 2017 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí admin Obecní úřad
17. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2016 admin Obecní úřad
20. 2. Prodej palivového dřeva Miloš Starý Upozornění
20. 2. Provoz OÚ Sobíňov Miloš Starý
20. 2. Koncepce rozvoje obce admin Obecní úřad Upozornění
21. 2. Pozvánka na utkání HC Chotěboř admin Sport
22. 2. Bude česká lípa Evropským stromem roku 2017? admin Zajímavosti
22. 2. Pronájem bezbariérového bytu v Rozsochatci admin
23. 2. Žádost o poskytnutí informace 16. 2. 2017 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
27. 2. Stanovení přechodné úpravy provozu - bezpečné a bezbariérové chodníky admin Obecní úřad Upozornění
28. 2. Pozvání na play off utkání mužů a juniorů, souboj měst Chotěboř - Choceň admin Sport
28. 2. Oprava vodovodu Miloš Starý
1. 3. VV - Rozhodnutí - stavební povolení - Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína admin Obecní úřad Upozornění
6. 3. Děkujeme sponzorům 31. Obecního plesu Miloš Starý
6. 3. Fotografie z obecního plesu admin Zajímavosti
9. 3. Benefiční zábava - Srdce na pravém místě admin Události a akce
9. 3. Pozvánka na finálové utkání HC Chotěboř admin Sport
14. 3. Oznámení o záměru převodu/pronájmu majetku admin Obecní úřad
15. 3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVOP 2018 - 2019 admin Obecní úřad
15. 3. Kurz Pedigu admin Události a akce Zajímavosti
17. 3. Prodej pstruhů 17.3.2017 Miloš Starý
17. 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 28. 3. 2017 admin Upozornění
27. 3. Velikonoční jarmark v Libici n/D a Kabelkománie admin Události a akce
27. 3. Myslivecký spolek admin Zajímavosti
27. 3. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - M. Fiala admin
27. 3. Zápis do prvního ročníku ZŠ a MŠ Sobíňov admin Upozornění
27. 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 5. 4. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
27. 3. Jarní svoz dřevnatého odpadu Miloš Starý Upozornění
30. 3. 2. Jarní Ždírecký Jarmark admin Události a akce
31. 3. Velikonoční prodejní výstava ve Vojnově Městci admin Zajímavosti
31. 3. Promítání dokumentu „František Janáček vzpomíná“ ve Ždírci n/D admin Zajímavosti
31. 3. Velikonoční výstava v Krucemburku admin Zajímavosti
4. 4. Dočasná změna otevírací doby v hostinci "U Štefana". Miloš Starý
6. 4. Velikonoční misie admin Události a akce
6. 4. Velikonoční dílnička admin Události a akce
6. 4. Chovatelská přehlídka trofejí v HB - 13. - 17. května 2017 admin Události a akce
6. 4. Sobíňovské novinky číslo 3/2017 admin Obecní úřad
6. 4. Nabídka práce - kuchař/kuchařka admin Upozornění
7. 4. Zastávka autobusů Miloš Starý Upozornění
7. 4. Brigáda na úklid obce Miloš Starý Události a akce
7. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 5. 4. 2017 admin Obecní úřad
7. 4. Rozpočtové opatření č. 2/2017 admin Obecní úřad
7. 4. Schválený závěrečný účet obce Sobíňov za rok 2016 admin Obecní úřad
10. 4. Podoubravský zpravodaj č. 3 admin Zajímavosti
10. 4. Sokol Sobíňov - Nová Ves u Sv. admin Sport
11. 4. Den Země v Sobíňově admin Události a akce
12. 4. Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Podoubraví admin Obecní úřad
13. 4. Žádost o poskytnutí informace 25. 3. 2017 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
13. 4. Ceny stočného za rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
20. 4. Dětské rybářské závody na Zaďáku u Krucemburku admin Události a akce
20. 4. ACO Přibyslavský běh 2017 admin Sport Události a akce
20. 4. Pozvánka na semináře k vyhlášeným výzvám MAS Havlíčkův kraj admin Upozornění
20. 4. Koncert BeneBend v Malé Losenici admin Zajímavosti
20. 4. Loutkové divadlo Oblázek - Pasáček vepřů admin Události a akce
20. 4. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - „Rekonstrukce hřbitova a okolí v Sobíňově“ admin Obecní úřad Upozornění
20. 4. Zápis do ZŠ a MŠ Sobíňov admin Upozornění
21. 4. Rozpočtové opatření č. 3/2017 admin Obecní úřad
21. 4. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 admin Obecní úřad
27. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 9. 5. 2017 admin Obecní úřad
2. 5. Četnické humoresky ve Vojnově Městci admin Události a akce
2. 5. Pohádková stezka 2017 admin Události a akce
2. 5. Krucemburský jarmark - 28. 4. 2017 admin Události a akce
2. 5. Den matek ve Vojnově Městci - 14. 5. 2017 admin Události a akce
3. 5. Prodejní výstava Krajiny Bohuslava Jirky admin Události a akce
3. 5. Pietní vzpomínka 4.5.2017 Miloš Starý
3. 5. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 5. 2017 admin Obecní úřad
5. 5. Rozpočtové opatření č. 4/2017 admin Obecní úřad
8. 5. Dílničky pro maminky admin Události a akce Zajímavosti
11. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 5. 2017 admin Obecní úřad
15. 5. ZD Mrákotín Miloš Starý Události a akce
16. 5. Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva - 25. 5. 2017 admin Obecní úřad
17. 5. Zastavování autobusů od 19.5.2017 Miloš Starý Upozornění
18. 5. Sběr železného šrotu 22.5.2017 Miloš Starý Upozornění
24. 5. Prodej pstruhů 26.5.2017 Miloš Starý Upozornění
25. 5. Doubravafest 2017 admin Události a akce
26. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 25. 5. 2017 admin Obecní úřad
29. 5. Informace z HC Chotěboř admin Sport
30. 5. Návrh závěrečného účtu SVOP 2016 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP 2016 admin Upozornění
30. 5. Dračí lodě 2017 admin Události a akce
1. 6. Nařízení č. 1/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Chotěboř admin Obecní úřad Upozornění
1. 6. Soutěž Vesnice roku 2017 Miloš Starý Zajímavosti
2. 6. Rozpočtové opatření č. 5/2017 admin Obecní úřad
7. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 14. 6. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
7. 6. Společnost ALAN LES s.r.o. - nabídka práce admin Upozornění
15. 6. Ždírecký triangl 2017 admin Události a akce
15. 6. Zápis z jednání zastupitelstva 14. 6. 2017 admin Obecní úřad
15. 6. Výstava Háčkovaný svět admin Obecní úřad Zajímavosti
15. 6. Prodej pstruhů 16.6.2017 Miloš Starý
16. 6. Rozpočtové opatření č. 6/2017 admin Upozornění
20. 6. Provozní doba pošty v Sobíňově 22.6.2017 Miloš Starý
24. 6. Podoubravský zpravodaj č. 4 admin Zajímavosti
24. 6. Svatomariánská pouť 2017 admin Události a akce
26. 6. Masarykův pohár v Chotěboři admin Události a akce
26. 6. Letní dovádění s Vysočinou admin Události a akce
29. 6. Srandamač 2017 admin Sport Události a akce
29. 6. Pouťová zábava 2017 admin Události a akce
29. 6. III. Setkání historických traktorů admin Události a akce Zajímavosti
29. 6. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 06/2017 admin Upozornění
30. 6. Kadeřnictví v Sobíňově Miloš Starý
30. 6. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
3. 7. Tour de Aleje 2017 admin Turistika Události a akce
3. 7. Výluky - červenec 2017 admin Upozornění
3. 7. Enviromentální vyúčtování za rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
7. 7. Rozpočtové opatření č. 7/2017 admin Obecní úřad
10. 7. Pozvánka na pouť ve Slavětíně admin Události a akce
11. 7. Rozpočtové opatření č. 8/2017 admin Obecní úřad
18. 7. Nařízení č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2013, Tržní řád admin Obecní úřad
18. 7. Oprava vodovodu 19.7.2017 Miloš Starý
19. 7. Oprava vodovodu dokončena Miloš Starý
19. 7. Žádost o poskytnutí informace 28. 6. 2017 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. 8. IV. ročník soutěže v netradičním útoku PS-8 admin Události a akce
3. 8. Léto v Železných horách 2017 admin Turistika Události a akce
3. 8. Informace z dění v klubu HC Chotěboř admin Sport
3. 8. Rozpočtové opatření č. 9/2017 admin Obecní úřad
9. 8. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu - Nové Ransko admin Obecní úřad Upozornění
9. 8. Nabídka pozemků k pronájmu admin Obecní úřad
9. 8. 200 let školy v Sobíňově admin Upozornění Zajímavosti
11. 8. Volby do PS PČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad Upozornění
16. 8. Nabídka práce ŽĎAS admin
16. 8. Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu admin Upozornění
24. 8. Prodej pstruhů 25.8.2017 Miloš Starý
24. 8. Obecní úřad Sobíňov Miloš Starý
24. 8. Podoubravský víceboj 2017 admin Události a akce
24. 8. Žádost o poskytnutí informace 17. 8. 2017 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
24. 8. Výstava obrazů Markéty Adámkové admin Události a akce
24. 8. Jarda Bílek a spol. na Podoubravském víceboji admin Události a akce
28. 8. Slavnostní otevření dopravního hřiště v Libici admin Události a akce Zajímavosti
29. 8. Stora Enso - Den otevřených dveří admin Zajímavosti
30. 8. Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 admin Obecní úřad
4. 9. Rozpočtové opatření č. 10/2017 admin Obecní úřad
5. 9. Oprava vodovodu 6.9.2017 Miloš Starý
5. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 9. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
7. 9. Volby do PS PČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků admin Upozornění
7. 9. Volby do PS PČR - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise admin Upozornění
8. 9. Přípravné zápasy HC Chotěboř v září admin Sport
12. 9. Aktualizované údaje k datu 1. 8. 2017 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí - seznam admin Obecní úřad Upozornění
14. 9. Žádost o poskytnutí informace 13. 9. 2017 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
14. 9. Zápis z jednání zastupitelstva 13. 9. 2017 admin Obecní úřad
14. 9. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 27. 9. 2017 admin Upozornění
18. 9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů admin Upozornění
18. 9. VV - Návrh opatření obecné povahy - MZ Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů admin Obecní úřad Upozornění
21. 9. Prodej pstruhů 22.9.2017 Miloš Starý
22. 9. Podzimní koncert pěveckého souboru Doubravan admin Události a akce
26. 9. Sobíňovské novinky číslo 6/2017 admin Obecní úřad
26. 9. Podoubravský zpravodaj č. 5 admin Zajímavosti
26. 9. Pozvánka na první mistrovské utkání HC Chotěboř v nové sezoně admin Sport
27. 9. Rozpočtové opatření č. 11/2017 admin Obecní úřad
27. 9. OÚ v Sobíňově Miloš Starý Upozornění
27. 9. Provozní doba pošty v Sobíňově 29.9. a 3.10.2017 Miloš Starý
3. 10. Oslava výročí 200 let školy v Sobíňově admin Události a akce Zajímavosti
5. 10. Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR 2017 admin Obecní úřad
6. 10. Almanach Podoubravského víceboje admin Zajímavosti
6. 10. Žádost o poskytnutí informace 24. 9. 2017 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
6. 10. Rybářský kroužek admin Zajímavosti
9. 10. Sobíňovské novinky číslo 9/2017 admin Obecní úřad
10. 10. Rozpočtové opatření č. 12/2017 admin Obecní úřad
11. 10. Prodej pstruhů 13.10.2017 Miloš Starý
12. 10. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 10/2017 admin Obecní úřad
16. 10. Prodej kaprů Miloš Starý
18. 10. Ztracený pes admin Upozornění
21. 10. Výsledky voleb do PSPČR 2017 admin Obecní úřad
24. 10. Sběr železného šrotu 6.11.2017 Miloš Starý Upozornění
24. 10. Otevření mostu na Novém Ransku Miloš Starý
25. 10. Výlov rybníku Řeka 28.10.2017 Miloš Starý
25. 10. Rozpočtové opatření č. 13/2017 admin Obecní úřad
25. 10. Zkrocení zlého muže admin Události a akce Zajímavosti
27. 10. Pozvánka na floristický workshop admin Události a akce Zajímavosti
31. 10. Dražební vyhláška admin Obecní úřad
1. 11. Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu admin
1. 11. Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva - 8. 11. 2017 admin Obecní úřad
1. 11. Předvánoční akce v Sobíňově admin Události a akce
6. 11. Svatomartinský jarmark v Libici n. D. admin Události a akce
6. 11. Mikulášská mašinka admin Události a akce
6. 11. Rozsvícení vánočního stromu ve Ždírci n. D. admin Události a akce
6. 11. Kalendář na rok 2018 admin Zajímavosti
7. 11. Rozpočtové opatření č. 14/2017 admin Obecní úřad
8. 11. MZ - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - 11/2017 admin
8. 11. Svoz bioodpadu Miloš Starý
9. 11. Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2017 admin Obecní úřad
9. 11. Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům admin Události a akce Zajímavosti
9. 11. Svatomartinský průvod 2017 admin Události a akce
10. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 8. 11. 2017 admin Obecní úřad
13. 11. Volby prezidenta ČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad
20. 11. Adventní koncert Krucemburk 2017 admin Události a akce
21. 11. Dětský karneval 2017 admin Události a akce
21. 11. Fotografie ze setkání seniorů 2017 admin Události a akce
21. 11. Dokumenty k rozpočtu na rok 2018 admin Obecní úřad
21. 11. Pozvánka na utkání HC Chotěboř - HC Polička admin Sport
21. 11. Advent v sopotské škole 2017 admin Události a akce
27. 11. Výstava „Bez stromečku nejsou Vánoce“ v Novém Veselí admin Události a akce
27. 11. Vánoční koncert 2017 admin Události a akce
27. 11. Návrh rozpočtu SVOP na rok 2018 admin Obecní úřad Upozornění
28. 11. Volby prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků admin Obecní úřad
28. 11. Volby prezidenta ČR - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise admin Obecní úřad
28. 11. Rozpočtové opatření č. 15/2017 admin Obecní úřad
28. 11. Oznámení VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci admin Obecní úřad
29. 11. Vánoční koncert ve Vojnově Městci admin Události a akce
29. 11. Vánoční koncert Doubravanu v Chotěboři admin Události a akce
6. 12. Rozpočtové opatření č. 16/2017 admin Obecní úřad
6. 12. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 12. 2017 admin Obecní úřad
7. 12. Vánoční kapr Miloš Starý
7. 12. Kino Krucemburk admin Události a akce
7. 12. Vánoční koncert v Krucemburku 2017 admin Události a akce
7. 12. Poslední domácí utkání HC Chotěboř v I. části soutěže KLM Pardubického kraje admin Sport
13. 12. Provozní doba knihovny Miloš Starý Upozornění
13. 12. Prodej pstruhů 15.12.2017 Miloš Starý Upozornění
14. 12. Pozvánka na utkání HC Chotěboř před Vánocemi admin Sport
14. 12. Ping-pongový turnaj o Zlatou fanku admin Sport
15. 12. Schválený rozpočet předpokládaných nákladů právního subjektu „Základní škola Sobíňov“ na rok 2018 admin Obecní úřad
15. 12. Schválený rozpočet a střednědobý výhled obce na rok 2018 admin Obecní úřad
15. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 13. 12. 2017 admin Obecní úřad
15. 12. Volby prezidenta ČR - Zasedání okrskové volební komise admin Obecní úřad
15. 12. Volby prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR admin Obecní úřad
18. 12. Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem admin Zajímavosti
18. 12. Provozní doba OÚ o vánočních svátcích admin Upozornění
18. 12. Betlémské světlo Miloš Starý
20. 12. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 12/2017 admin Obecní úřad
20. 12. Podoubravský zpravodaj č. 6 admin Zajímavosti
20. 12. Vánoční přání admin Obecní úřad Zajímavosti
21. 12. Zpívání u stromečku 2017 admin Události a akce Zajímavosti
22. 12. PF 2018 admin Obecní úřad

Rok 2016

Datum Nadpis Autor Kategorie
1. 1. Tříkrálová sbírka admin Události a akce Zajímavosti
7. 1. Výstava fotografií - Kapky intimity admin Události a akce
11. 1. Zápis do prvního ročníku ZŠ admin Upozornění
12. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 20. 1. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
12. 1. Přednáška o Peru ve Slavětíně v únoru a březnu admin Zajímavosti
13. 1. Oznámení o vydání opatření obecné rozvahy admin Obecní úřad
14. 1. Oznámení České telekomunikační infrastruktury admin Obecní úřad
21. 1. Zápis z jednání zastupitelstva 20. 1. 2016 admin Obecní úřad
27. 1. Valerie Zawadská ve Vojnově Městci admin Události a akce
28. 1. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí pan M. Zvolánek admin Obecní úřad Upozornění
1. 2. Poděkování za spolupráci při pořádání „Tříkrálové sbírky 2016“ admin Zajímavosti
1. 2. Místní knihovna k 31. 12. 2015 admin Zajímavosti
4. 2. Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 22. ročník admin Turistika Události a akce
8. 2. Pozvánka na besedu - KUBA admin Turistika Události a akce
8. 2. Ohlédnutí za vydařeným sobotním pochodem admin Turistika Události a akce
9. 2. Všestranný silový pětiboj admin Sport Události a akce
10. 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 17. 2. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
15. 2. Schválený rozpočet na rok 2016 admin Obecní úřad
19. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 17. 2. 2016 admin Obecní úřad
19. 2. Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2016 admin Obecní úřad
22. 2. Závěrečný účet obce za rok 2015 a další dokumenty o hospodaření obce admin Obecní úřad Upozornění
24. 2. Turnaj v křížovém mariáši - Memoriál Emila Černého Miloš Starý Události a akce
29. 2. Výsledky turnaje v mariáši Miloš Starý Zajímavosti
29. 2. Myslivecký ples v Oudoleni admin Události a akce
2. 3. Zastupitelstvo obce Miloš Starý Upozornění
3. 3. Pozvánka na Loutkové divadlo v Krucemburku - 13. 3. 2016 admin Události a akce
6. 3. Fotografie z turnaje v mariáši - 27. 2. 2016 admin O webu Události a akce
6. 3. Don Quijote de la Mancha ve Vojnově Městci admin Zajímavosti
7. 3. Obecní ples 2016 admin Události a akce
9. 3. Pozvání na hokejový víkend do Chotěboře admin Sport
9. 3. Turistický pochod Jarní Vysočinou admin Turistika
14. 3. Fotografie z 30. obecního plesu admin Události a akce Zajímavosti
17. 3. Fotbalové utkání ve Ždírci nad Doubravou Miloš Starý Sport
18. 3. Fotografie z halového turnaje žáků admin Sport
22. 3. Čištění hrobů Miloš Starý Upozornění
23. 3. Nový spolek v Sobíňově Miloš Starý Zajímavosti
23. 3. Knihovna Miloš Starý Upozornění
24. 3. TJ Sokol Sobíňov Miloš Starý Události a akce
24. 3. Opatření obecné povahy - oprava mostu v Jitkově admin Obecní úřad Upozornění
29. 3. Den Země 2016 admin
30. 3. Rozhodnutí - úplná uzavírka Jitkov, most I-34 admin Upozornění
30. 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 6. 4. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
31. 3. Úklid obce admin Obecní úřad Upozornění
31. 3. Jarní trh řemesel admin Události a akce
6. 4. Sobíňovské novinky číslo 3/2016 admin O webu
6. 4. Luděk Munzar ve Vojnově Městci admin Události a akce
7. 4. Fotky ze sobotní brigády admin O webu
7. 4. Oprava požární nádrže admin Upozornění
11. 4. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina admin Obecní úřad
12. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 6. 4. 2016 admin Obecní úřad
12. 4. Otevírací doba sběrného místa admin Upozornění
14. 4. I. JARNÍ ŽDÍRECKÝ JARMARK admin Události a akce
14. 4. Čistá Vysočina 2016 admin Události a akce
15. 4. Jarní koncert admin Události a akce
18. 4. Pohádka - Jak kašpárek vykouzlil nádherné počasí admin Události a akce Zajímavosti
19. 4. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné admin Obecní úřad
20. 4. Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva - 27. 4. 2016 admin Obecní úřad
22. 4. Hrátky s pamětí admin Události a akce
22. 4. Přetěžování nádob určených na odkládání odpadů admin Upozornění
22. 4. Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově admin Obecní úřad Upozornění
22. 4. Závěrečný účet SVOP za rok 2015 admin Upozornění
25. 4. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
28. 4. Výstava Kapky intimity v Chotěboři admin Události a akce
29. 4. Jarní koncert ZŠ a MŠ 2016 admin Události a akce
29. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 27. 4. 2016 admin Obecní úřad
2. 5. Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad
4. 5. Sběr železného šrotu a elektrozařízení Miloš Starý Upozornění
12. 5. Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina admin Obecní úřad Upozornění
13. 5. Jak je to s cestovními doklady pro děti? admin Upozornění
13. 5. II. Jarní koňohrátky admin Události a akce
17. 5. Masarykův pohár v Chotěboři admin Sport Události a akce
17. 5. Nové odpočívadlo na naučné stezce admin Zajímavosti
17. 5. 14. ročník Automobilové orientační soutěže admin Události a akce Zajímavosti
17. 5. Nový mulčovač KUHN admin Zajímavosti
18. 5. Posezení s harmonikou v Krucemburku admin Události a akce
19. 5. Pohádková stezka admin Události a akce
19. 5. Sokol Sobíňov - Sokol Maleč admin Sport
23. 5. Krucemburský jarmark 2016 admin Události a akce Zajímavosti
24. 5. Dračí lodě na rybníku Řeka 2016 admin Události a akce
1. 6. Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva - 8. 6. 2016 admin Obecní úřad
2. 6. Kolty spravedlnosti admin Události a akce
2. 6. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 admin Upozornění
3. 6. Komplexní pozemkové úpravy Sobíňov - oznámení o ustanovení opatrovníka admin Obecní úřad
6. 6. Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihovýchod - CZ06Z admin Obecní úřad Upozornění
7. 6. Soutěž Vesnice roku 2016 Miloš Starý Zajímavosti
7. 6. Velkoobjemový kontejner Miloš Starý Upozornění
8. 6. Vítání občánků 2016 admin Události a akce Zajímavosti
8. 6. Fotky z návštěvy hodnotitelské komise v soutěži Vesnice roku 2016 admin Události a akce
10. 6. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek admin Obecní úřad Upozornění
10. 6. Zápis z jednání zastupitelstva 8. 6. 2016 admin Obecní úřad
15. 6. Informace pro vlastníky lesa - kůrovec admin Upozornění
15. 6. Osvědčení o úspoře emisí za rok 2015 admin Upozornění Zajímavosti
15. 6. Jubilejní cesta parním vlakem - 18. 6. 2016 admin Události a akce
16. 6. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba - p. Vosátka admin Obecní úřad Upozornění
17. 6. Pouťová taneční zábava - BARON beat admin Události a akce
20. 6. Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva - 27. 6. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
23. 6. Výstava Sobíňovské poklady admin Události a akce
23. 6. EET - Začínáme 1. prosince admin Upozornění
23. 6. Dětská diskotéka admin Události a akce
28. 6. Úřední hodiny OÚ Sobíňov Miloš Starý Upozornění
28. 6. Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2016 admin Obecní úřad Upozornění
28. 6. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově“ admin Obecní úřad Upozornění
29. 6. TJ Sokol Sobíňov vs. SDH Sobíňov 2016 admin Události a akce
5. 7. Staročeská pouť dětí admin Události a akce
8. 7. Pouťová zábava - SDH Sobíňov admin Události a akce
11. 7. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - p. Fiala Marek admin Obecní úřad
14. 7. Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína admin Obecní úřad
27. 7. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 3. 8. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
28. 7. Léto v Železných horách 2016 admin Události a akce
29. 7. Léto v Železných horách 2016 - trasy v GPX pro navigace admin Turistika Události a akce
29. 7. Léto v Železných horách 2016 - mapa trasy pro horská kola admin Turistika Události a akce
5. 8. Zápis z jednání zastupitelstva 3. 8. 2016 admin Obecní úřad
5. 8. Oznámení o zahájení prací - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově admin Obecní úřad
8. 8. Pošta v Sobíňově Miloš Starý
9. 8. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad
9. 8. Léto v Železných horách přilákalo 429 turistů z okolí admin Turistika Události a akce
10. 8. Rybářské závody na Bílku admin Události a akce
11. 8. PČR - Vyhlášení popisu věci admin Obecní úřad Upozornění
11. 8. Pracovní místo - firma G a H s.r.o. admin Zajímavosti
15. 8. Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci admin Obecní úřad Upozornění
17. 8. Územní rozhodnutí - „Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína“ admin Obecní úřad Upozornění
19. 8. Sokol Sobíňov - Sokol Lípa B admin Sport
22. 8. Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstev krajů 2016 admin Obecní úřad
22. 8. Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 admin Události a akce Upozornění
23. 8. Rozloučení s prázdninami 2016 admin Události a akce
23. 8. Vesnice roku 2016 - předání „Oranžové stuhy“ admin Zajímavosti
24. 8. Opravené kříže admin Zajímavosti
25. 8. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů 2016 admin Obecní úřad Upozornění
31. 8. Sokol Sobíňov - TJ Leština B admin Sport
6. 9. Elektronická dražba - Vodvárková Martina admin Obecní úřad
6. 9. Den otevřených dveří firmy ODAS admin Události a akce
7. 9. Oslavy 870 let od první písemní zmínky městyse Libice n/D admin Zajímavosti
7. 9. Sokol Sobíňov - Viktorie Jeřišno admin Sport
12. 9. Plnou parou Vysočinou admin Události a akce Zajímavosti
12. 9. Výstava hraček na OÚ admin Zajímavosti
13. 9. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje - 2016 admin Obecní úřad Upozornění
14. 9. Benefiční koncert „Anděl houslí“ admin Události a akce
15. 9. Oslavy 775 let výročí městyse Krucemburk admin Události a akce
19. 9. Ždírecký podzimní jarmark admin Události a akce
22. 9. Podoubravský zpravodaj č. 1 admin Zajímavosti
23. 9. Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy admin Obecní úřad
23. 9. Sokol Sobíňov - Sokol Víska admin Sport
23. 9. Nová turistická mapa admin Turistika Zajímavosti
27. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 5. 10. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
4. 10. Sokol Sobíňov - Havlíčkova Borová „B“ admin Sport
8. 10. Výsledky voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina v obci Sobíňov Miloš Starý Události a akce
11. 10. Přednáška o Liběcké stezce admin Události a akce Zajímavosti
11. 10. Výtvarná dílna - zdobení lžiček fimem admin Události a akce
11. 10. Zápis z jednání zastupitelstva 5. 10. 2016 admin Obecní úřad
11. 10. Předání cen soutěže Vesnice roku 2016 admin Obecní úřad Zajímavosti
12. 10. Běh za novým úsměvem admin Sport Události a akce
14. 10. Aktualizované údaje k datu 1. 8. 2016 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí admin Obecní úřad
14. 10. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba - paní Janáčková Lucie admin Obecní úřad
14. 10. Upozornění provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech admin
19. 10. Výběrové řízení na pronájem pohostinství s klubovnou ve Ždírci n/D admin
19. 10. Sokol Sobíňov - Hněvkovice admin Sport
25. 10. Prodej kaprů z výlovu rybníka na Křivém admin Upozornění Zajímavosti
1. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 11. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
3. 11. Průvod Svatého Martina 2016 admin Události a akce
3. 11. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba - paní Škarýdová Hana admin Obecní úřad Upozornění
8. 11. Pozvánka na utkání HC Chotěboř - HC Chrudim admin Sport
10. 11. Návrh rozpočtu obce Sobíňov na rok 2017 admin Obecní úřad
10. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 11. 2016 admin Obecní úřad
15. 11. Tradiční posezení se seniory 2016 admin Události a akce
15. 11. Předvánoční akce v Sobíňově v roce 2016 admin Události a akce
21. 11. Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci admin Obecní úřad Upozornění
21. 11. Ocenění odchovancům hokejového klubu HC Chotěboř admin Sport
23. 11. Advent 2016 v Sopotské škole admin Události a akce
23. 11. HC Chotěboř - HC Hlinsko admin Sport
23. 11. VV - oznámení o zahájení řízení o návrhu změny - č. 2 územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad
28. 11. Dražební vyhláška - Jan Špak - elektronická dražba admin Obecní úřad Upozornění
28. 11. Návrh rozpočtu SVOP na rok 2017 admin Upozornění
28. 11. Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 1/2016 o regulaci hlučných činností admin Obecní úřad
28. 11. Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů admin Obecní úřad
28. 11. Vánoční koncert ve Vojnově Městci admin Události a akce
28. 11. Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi admin Události a akce
29. 11. Vánoční koncert admin Události a akce
29. 11. Alej roku 2016 admin Zajímavosti
29. 11. Výstava obrazů Petra Křivského a Františka Starého admin Události a akce
30. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7. 12. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
1. 12. Pozvánka na další utkání HC Chotěboř admin Sport
4. 12. Fotografie ze setkání seniorů 2016 admin O webu Události a akce
6. 12. Dětský karneval 2016 admin Události a akce
6. 12. Kalendáře na rok 2017 a kniha Podoubraví nejen na starých pohlednicích admin O webu Zajímavosti
7. 12. Bez stromečku nejsou Vánoce 2016 admin Události a akce Zajímavosti
7. 12. Nový čas a místo dražebního jednání - paní Kadeřábková admin Upozornění
8. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 7. 12. 2016 admin Obecní úřad
8. 12. Pozvánka na utkání HC Chotěboř - HC Choceň admin Sport
9. 12. Prodej stromků Miloš Starý
13. 12. MUDr. Pátková Eliška Miloš Starý Upozornění
14. 12. Podoubravský zpravodaj č. 2 admin Zajímavosti
16. 12. Interaktivní mapa představuje udržované běžkařské tratě s krajskou podporou admin Zajímavosti
19. 12. Pozvání na derby HC Chotěboř - BK Havlíčkův Brod admin Sport
20. 12. PF 2017 admin Obecní úřad
22. 12. Knihovna v Sobíňově Miloš Starý Upozornění
22. 12. Pozvánka na turnaje mládeže v hokeji admin Sport
22. 12. Výstava „Staročeské Vánoce“ v Chotěboři admin Události a akce
22. 12. XIX. zpívání u vánočního stromečku na návsi admin Události a akce

Rok 2015

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 1. Oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe" admin Upozornění
9. 1. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe admin Upozornění
12. 1. Dražba 120 EX 16658/11-113 admin Upozornění
16. 1. Vyhodnocení ankety 2014/2015 Miloš Starý Zajímavosti
16. 1. Zápis z jednání zastupitelstva 14. 1. 2015 admin Obecní úřad
8. 2. Ohlédnutí za sobotním pochodem admin Turistika Události a akce Zajímavosti
9. 2. Veřejná vyhláška projednání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Chotěboř admin Obecní úřad
12. 2. Komplexní pozemkové úpravy Malochyně admin Obecní úřad Upozornění
13. 2. Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů admin Obecní úřad Upozornění
13. 2. Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 1/2015 admin Obecní úřad
20. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 2. 2015 admin
20. 2. Pozemkové úpravy - dokumenty admin Obecní úřad
24. 2. Systém na sběr potravinářského oleje a tuku admin Obecní úřad Upozornění
24. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2014 a další dokumenty admin Obecní úřad
16. 3. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 3. 2015 admin Obecní úřad
17. 3. Fotky z obecního plesu admin O webu
19. 3. Svazek obcí Podoubraví - Závěrečný účet za rok 2014 admin Upozornění
25. 3. Poplatky Miloš Starý Upozornění
26. 3. Nábor mladých fotbalistů admin Upozornění
27. 3. Prodej dřeva Miloš Starý Obecní úřad
1. 4. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek admin Obecní úřad Upozornění
3. 4. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sobíňov admin Upozornění
7. 4. Nabídka růží - jaro 2015 admin Zajímavosti
7. 4. Informace o poskytování příspěvku na lesy - Dodatek č. 2 admin Obecní úřad Upozornění
14. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 8. 4. 2015 admin Obecní úřad
22. 4. Sobíňovské novinky číslo 3/2015 admin Obecní úřad
27. 4. Nabídka práce KATRING PLUS s.r.o. admin Upozornění
27. 4. Sběr železa Miloš Starý Upozornění
27. 4. Pietní vzpomínka Miloš Starý Události a akce
28. 4. Nálezy a ztráty Miloš Starý Upozornění
29. 4. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015 admin Obecní úřad Upozornění
29. 4. Pálení čarodějnic admin Události a akce
30. 4. Sobíňov - Havlíčkova Borová B admin Sport
4. 5. Pohádková stezka admin Události a akce
5. 5. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 5. 2015 admin Obecní úřad
5. 5. Pietní vzpomínka na rok 1945 admin Události a akce
13. 5. U Hlíny se ztratil pes Miloš Starý Upozornění
14. 5. Botanicko-zoologická vycházka do podmáčených luk admin Události a akce
14. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 13. 5. 2015 admin Obecní úřad
14. 5. Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 2/2015 o volném pobíhání psů a upozornění na volné pobíhání domácího zvířectva admin Obecní úřad
14. 5. Trylkování admin Události a akce
14. 5. Svoz dřevnatého odpadu Miloš Starý Upozornění
15. 5. Hrátky s pamětí admin Události a akce
18. 5. Úsměvy Ivo Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse Miloš Starý Události a akce
19. 5. Uzavírka silnice č. 34416 v Podmoklanech od 1.6. do 30.9.2015 Miloš Starý Upozornění
19. 5. První jarní koňohrátky admin Události a akce
20. 5. Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 admin Obecní úřad
20. 5. Sobíňov - Šmolovy admin Sport
21. 5. Přátelské setkání k 10. výročí NS Sobíňov admin Turistika Události a akce
26. 5. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny admin Upozornění
3. 6. Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014 admin Zajímavosti
3. 6. Pozvánky na akce od ČSOP admin Události a akce
3. 6. 10. výročí otevření NS v Sobíňově admin Turistika Zajímavosti
3. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 6. 2015 admin Obecní úřad
4. 6. Pozvánka na akce ve Ždírci nad Doubravou admin Události a akce
4. 6. Sobíňov - Dolní Město admin Sport
5. 6. Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady admin Obecní úřad
5. 6. FCK Weekend 2015 admin Události a akce
5. 6. Záměr pronájmu pohostinství v Rušinově admin Upozornění
14. 6. Fotografie z Dračích lodí na rybníku Řeka admin Události a akce Zajímavosti
15. 6. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 6. 2015 admin Obecní úřad
17. 6. Dražební vyhláška admin Obecní úřad
23. 6. Mariánská pouť dětí admin Události a akce
23. 6. Druhá světová válka - výstava admin Události a akce Zajímavosti
23. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 1. 7. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
2. 7. Výstava Letní rozmary Jaroslavy Palzerové ve Ždírci n/D admin Události a akce
2. 7. Výroční zpráva Kraje Vysočina za rok 2014 admin Zajímavosti
2. 7. Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 3 a 4/2015 admin Obecní úřad
9. 7. Pouťová zábava - STYL admin Události a akce
9. 7. Sobíňovské novinky číslo 6/2015 admin Obecní úřad
9. 7. Zápis z jednání zastupitelstva 1. 7. 2015 admin Obecní úřad
9. 7. Řemeslná pouť Sopoty admin Události a akce
17. 7. Oznámení - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově admin Obecní úřad
17. 7. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba - Janáčková Lucie admin Obecní úřad
20. 7. Program zlepšování kvality ovzduší admin Obecní úřad
23. 7. MUDr. Pátková Miloš Starý Upozornění
27. 7. Léto v Železných horách 2015 admin Události a akce
3. 8. Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) - Marharyta Ivanivna Rejzková Hončarova admin Obecní úřad
3. 8. Léto v Železných horách navštívilo rekordních 549 turistů admin Turistika
4. 8. Záměr - Suchá retenční nádrž admin Obecní úřad
5. 8. Uzavření pobočky České pošty Miloš Starý Upozornění
5. 8. Fotografie z Léta v Železných horách 2015 admin Události a akce
5. 8. Dražební vyhláška - Jaroslav Rejzek admin Obecní úřad
6. 8. Hejtman Kraj Vysočina Jiří Běhounek upozorňuje na vysoké nebezpečí požárů Miloš Starý
7. 8. ZDV Mrákotín Miloš Starý Události a akce
7. 8. Pošta Miloš Starý
7. 8. Na Vysočině ode dneška kvůli extrémním teplotám vyhlášeno období déle trvajícího nadměrného sucha Miloš Starý
11. 8. Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha admin Obecní úřad
18. 8. Pošta - otevírací doba Miloš Starý Upozornění
20. 8. Výstava "Co se vyrábělo na Novém Ransku" admin Události a akce
21. 8. Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o zrušení období déle trvajícího nadměrného sucha admin Obecní úřad
24. 8. Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2015 admin Obecní úřad
24. 8. Podoubravský víceboj 2015 admin Události a akce
25. 8. Územní rozhodnutí (VV) - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově admin Obecní úřad
25. 8. Aktualizované údaje k datu 1.8.2015 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí admin Obecní úřad Upozornění
1. 9. Nová stanoviště pro kontejnery admin Obecní úřad Zajímavosti
1. 9. Den otevřených dveří - ODAS Žďár n. S admin Události a akce Zajímavosti
2. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 9. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
2. 9. Oznámení o uzavírce provozu silnice II/345 v Chotěboři admin Upozornění
2. 9. Fotografie z prvního podzimního utkání žáků admin Sport Zajímavosti
2. 9. Pozvánka na vzdělávací kurz Miloš Starý Zajímavosti
8. 9. Městské trhy ve Ždírci nad Doubravou admin Události a akce Zajímavosti
10. 9. Informace pro cestující - úplná uzavírka v Chotěboři admin Upozornění
10. 9. Nové dokumenty na úřední desce admin Obecní úřad Upozornění
11. 9. Pozvánka na valnou hromadu MAS Havlíčkův kraj admin Upozornění
11. 9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů admin Upozornění
11. 9. Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí - Sobíňov - suchá retenční nádrž admin Obecní úřad
11. 9. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 9. 2015 admin Obecní úřad
11. 9. Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2015 admin Obecní úřad
11. 9. Nový štěpkovač admin Obecní úřad Zajímavosti
18. 9. Prodejna potravin Miloš Starý Upozornění
22. 9. Stavební výstava - Stavíme, bydlíme admin
22. 9. Kalendář Sobíňov 2016 admin Obecní úřad Zajímavosti
22. 9. Nadmořská výška na vlakové zastávce admin Zajímavosti
29. 9. Beseda k domu pro seniory admin Zajímavosti
29. 9. Posvícenský koncert v Oudoleni admin Zajímavosti
30. 9. Výluka na železnici v úseku Ždírec n/D - Žďárec u Skutče admin Upozornění
30. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7. 10. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
2. 10. Dny otevřených ateliérů - František Starý admin Události a akce Zajímavosti
6. 10. Výlov rybníku Lovčák 2015 admin Události a akce
8. 10. Sobíňovské novinky číslo 9/2015 admin Obecní úřad Zajímavosti
9. 10. Vypouštění výra velkého zpět do přírody admin Zajímavosti
9. 10. Zápis z jednání zastupitelstva 7. 10. 2015 admin Obecní úřad
20. 10. Hrátky s pamětí II. Miloš Starý Události a akce
20. 10. Korálkování Miloš Starý Události a akce
21. 10. Výlov rybníku Řeka Miloš Starý
21. 10. Výstava Rodná Vysočina admin Události a akce Zajímavosti
26. 10. VV - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách (rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav Sobíňov) admin Obecní úřad
27. 10. Hubertova jízda admin Sport Události a akce
27. 10. Obecní úřad v Sobíňově Miloš Starý Upozornění
2. 11. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - p. Marek Fiala admin Obecní úřad Upozornění
2. 11. Oznámení - zjišťování průběhu hranic pozemků admin
4. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 11. 11. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
5. 11. Pozvánka na svatomartinskou husu a zvěřinu v Radostíně admin Zajímavosti
5. 11. Z půdiček našich babiček - výstava v Příjemkách admin Události a akce Zajímavosti
5. 11. Pravidelná péče o les zabrání šíření kůrovců admin Upozornění
6. 11. Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad Upozornění
6. 11. Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2015 admin Obecní úřad
6. 11. Svatomartinský den v Sopotech admin Události a akce
7. 11. Předvánoční akce v Sobíňově v roce 2015 admin Události a akce
11. 11. Svatomartinský jarmark v Libici n/D admin Události a akce
11. 11. Zápis ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví - 27. 10. 2015 a návrh rozpočtu SVOP na rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
11. 11. VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení admin Obecní úřad
12. 11. Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO admin Upozornění
13. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 11. 2015 admin Obecní úřad
16. 11. Informace k ukončení provozu veřejného rozhlasu v Sobíňově admin Obecní úřad Upozornění
16. 11. Návrh rozpočtu na rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
20. 11. Fotografie ze svatomartinského průvodu admin Události a akce Zajímavosti
25. 11. Advent 2015 v sopotské škole admin Události a akce Zajímavosti
25. 11. Rozsvícení vánočního stromu ve Ždírci n/D admin Události a akce
25. 11. VV o možnosti převzít písemnost - paní Vodičková admin Obecní úřad Upozornění
26. 11. Zasílání informací pomocí SMS zpráv Miloš Starý Upozornění
26. 11. Vánoční koncert žákovského komorního orchestru admin Události a akce Zajímavosti
2. 12. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 12. 2015 admin Obecní úřad
3. 12. Fotografie ze setkání seniorů admin O webu
7. 12. Loutkové divadlo v Krucemburku admin Události a akce
7. 12. Karneval na ledě v Chotěboři admin Události a akce
7. 12. Fotografie z „Adventu v sopotské škole“ admin Události a akce
7. 12. Fotografie z „Vypouštění balónků“ admin Události a akce
7. 12. Jaroslav Hutka ve Ždírci nad Doubravou admin Události a akce
7. 12. Prodej vánočních stromků Miloš Starý Obecní úřad
8. 12. Co se vyrábělo na Novém Ransku - výstava v Galerii Doubravka admin Události a akce
8. 12. Vánoční výstava v ZŠ Krucemburk admin Události a akce
9. 12. Informace z MV ke změnám na úseku evidence obyvatel, cestovních a občanských průkazů s platností od 1.1.2016 admin Upozornění
10. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 12. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
11. 12. Provoz České pošty v Sobíňově Miloš Starý Upozornění
14. 12. Veřejná vyhláška - stavební povolení - bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově admin Obecní úřad
21. 12. Bez stromečku nejsou Vánoce admin Události a akce Zajímavosti
21. 12. 9. ročník ping-pongového turnaje o „Zlatou Fanku“ admin Sport Události a akce
21. 12. Vánoční koncert v Krucemburku admin Události a akce
21. 12. Fotky ze zahájení výstavy „Bez stromečku nejsou Vánoce“ admin O webu
21. 12. Sobíňovské novinky číslo 12/2015 admin Obecní úřad Upozornění
21. 12. Zpívání u vánočního stromečku na návsi admin Události a akce
22. 12. Fotky z dětského karnevalu admin O webu Události a akce
23. 12. PF 2016 admin Obecní úřad
29. 12. Bez stromečku nejsou Vánoce - výsledky Miloš Starý Zajímavosti
30. 12. Svoz komunálního odpadu v roce 2016 Miloš Starý

Rok 2014

Datum Nadpis Autor Kategorie
2. 1. Pes Miloš Starý Upozornění
2. 1. Sobíňovské novinky - prosinec 2013 admin Obecní úřad
4. 1. Ztratil se pes admin Upozornění
8. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16. ledna 2014 admin Obecní úřad
9. 1. Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou admin Obecní úřad
9. 1. Schválený rozpočet na rok 2014 admin Obecní úřad
9. 1. Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 admin Upozornění
17. 1. Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel v Kraji Vysočina admin Upozornění
17. 1. Nové dokumenty na úřední desce admin Obecní úřad
17. 1. Zápis z jednání zastupitelstva 16. ledna 2013 admin Obecní úřad
28. 1. Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 20. ročník admin Turistika Události a akce
29. 1. Oznámení o průběhu Zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Sobíňov admin Obecní úřad
12. 2. Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu admin Obecní úřad
12. 2. Svoz odpadu Miloš Starý Upozornění
12. 2. Obecní úřad Miloš Starý Upozornění
13. 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19. února 2014 admin Obecní úřad
18. 2. Nabídka k prodeji mimo dražbu v rámci likvidace dědictví admin Obecní úřad Upozornění
20. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 19. února 2014 admin Obecní úřad
27. 2. Oprava elektrického vedení Miloš Starý Upozornění
4. 3. Ztráty a nálezy Miloš Starý Upozornění
4. 3. 28. Obecní ples admin Události a akce
4. 3. Výpis z usnesení zastupitelstva obce Sobíňov ze dne 19. 2. 2014 admin Upozornění
4. 3. Den otevřených dveří a zápis do mateřské školy admin Upozornění
5. 3. Jarní korálky admin Události a akce
5. 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2013 admin Obecní úřad
10. 3. Kamenictví Miloš Starý Události a akce
10. 3. ZD Mrákotín Miloš Starý
10. 3. Hledáme majitele psů admin Upozornění
13. 3. Návrh rozpočtového výhledu SVOP na roky 2015-2018 admin Upozornění
13. 3. Pozemkové úpravy admin O webu Upozornění
17. 3. Fotografie z 28. Obecního plesu admin Upozornění
18. 3. Brigáda Miloš Starý Události a akce
19. 3. Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2014 admin Obecní úřad
23. 3. Nové odpadkové koše admin Zajímavosti
24. 3. Sobotní brigáda admin Zajímavosti
25. 3. Oznámení - obnova katastrálního operátu admin Obecní úřad
25. 3. Závěrečný účet obce za rok 2013 admin Obecní úřad
25. 3. Svoz komunálního odpadu Miloš Starý Upozornění
26. 3. Velikonoční jarmark admin Události a akce
26. 3. Novinky Miloš Starý Zajímavosti
26. 3. Exekuční příkaz admin Upozornění
27. 3. Volby do Evropského parlamentu - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad Upozornění
27. 3. Katastrální zákon admin Upozornění
27. 3. Obec Sobíňov na facebooku admin Zajímavosti
31. 3. 9. ročník turnaje v křížovém mariáši - Memoriál Emila Černého admin Události a akce
1. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9. dubna 2014 admin Obecní úřad Upozornění
10. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 4. 2014 admin Obecní úřad
11. 4. Sběr železného šrotu Miloš Starý Upozornění
11. 4. Volby do Evropského parlamentu - dokumenty admin Obecní úřad Upozornění
14. 4. Sobíňovské novinky - březen 2014 admin Obecní úřad
18. 4. Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí admin Upozornění
23. 4. Nová pouliční světla admin Zajímavosti
23. 4. Kontejner na sběr použitého textilu admin Upozornění
24. 4. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014 admin Obecní úřad
25. 4. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020" admin Upozornění
28. 4. Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2014 admin Obecní úřad
29. 4. Očkování psů Vlasta Málková
29. 4. Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2014 admin Obecní úřad
30. 4. Rej čarodějnic 2014 admin Události a akce
5. 5. Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání admin Obecní úřad Upozornění
5. 5. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14. května 2014 admin Obecní úřad
7. 5. Nový kontejner admin Upozornění
9. 5. Jarní koncert admin Události a akce
9. 5. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání admin Obecní úřad
9. 5. Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2014 admin Upozornění
9. 5. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu admin Obecní úřad Upozornění
15. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 14. 5. 2014 admin Obecní úřad
21. 5. Rekonstrukce zastávky na nádraží admin Zajímavosti
25. 5. Parkury na ranči admin Události a akce
26. 5. Výsledky voleb do EP v naší obci admin Upozornění
3. 6. Sobíňovský pohár admin Události a akce
4. 6. Úřední hodiny Miloš Starý Upozornění
27. 6. Dětský den a dětská diskotéka admin Události a akce
1. 7. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9. července 2014 admin Obecní úřad
2. 7. Nové číslo Sobíňovských novinek admin
2. 7. Osvědčení o úspoře emisí admin Zajímavosti
2. 7. III. ročník souboje TJ Sokol Sobíňov vs. SDH Sobíňov admin Události a akce
6. 7. Oslavy 630 let obce Sobíňov admin Události a akce
8. 7. MŽP - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018 admin Obecní úřad
10. 7. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 7. 2014 admin Obecní úřad
11. 7. Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chotěboř admin Upozornění
15. 7. Požární řád admin Obecní úřad
31. 7. Léto v Železných horách 2014 admin Události a akce
11. 8. Volby do Zastupitelstva obce - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad
24. 8. Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí admin Upozornění
25. 8. Informace o registraci kandidátních listin admin Obecní úřad
26. 8. Volby do Zastupitelstva obce - Informace o počtu a sídle volebních okrsků admin Obecní úřad
30. 8. Volby do Zastupitelstva obce - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise admin Obecní úřad
2. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 9. 2014 admin Obecní úřad
11. 9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů admin Upozornění
25. 9. Dražební vyhláška admin Upozornění
25. 9. Volby do Zastupitelstva obce - Oznámení o době a místě konání voleb admin
30. 9. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - M. Fiala admin Upozornění
1. 10. Sobíňovské novinky - čísla 6/2014 a 9/2014 admin Obecní úřad Zajímavosti
8. 10. Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit? admin Upozornění
11. 10. Výsledky voleb admin Obecní úřad
14. 10. Poděkování občanům obce admin Zajímavosti
15. 10. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 9. 2014 admin Obecní úřad
15. 10. Volné pracovní místo admin Zajímavosti
19. 10. Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem admin Obecní úřad
20. 10. Žáci v posledním podzimním zápase ve fotografiích admin Sport
25. 10. Vánoční hvězdičková dílna admin Události a akce
3. 11. Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva - 4. 11. 2014 admin Obecní úřad
5. 11. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobíňov - 4. 11. 2014 admin Obecní úřad Upozornění
10. 11. Návrh evropsky významné lokality Niva Doubravy admin Obecní úřad Upozornění
12. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 12. 11. 2014 admin Obecní úřad
13. 11. Opatření o sjízdnosti cest v obci Sobíňov - plán zimní údržby admin Obecní úřad
13. 11. Návrh rozpočtu na rok 2015 admin Obecní úřad
18. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 12. 11. 2014 admin Obecní úřad
25. 11. Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi admin Události a akce
11. 12. Pozemkové úpravy admin Obecní úřad
11. 12. Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí admin
11. 12. Výběrové řízení na obsazení místa zaměstnance obce Sobíňov admin Obecní úřad
11. 12. Žádost o vyplnění ankety admin Obecní úřad
12. 12. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba admin Obecní úřad
15. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 12. 2014 admin Obecní úřad
17. 12. Schválený rozpočet na rok 2015 admin Obecní úřad
17. 12. SMS zprávy Miloš Starý Obecní úřad
28. 12. Sobíňovské novinky - číslo 12/2014 admin Obecní úřad Upozornění

Rok 2013

Datum Nadpis Autor Kategorie
3. 1. Zasílání SMS zpráv Miloš Starý Upozornění
8. 3. Smlouva o pronájmu honitby admin Upozornění
13. 6. Výstavba dětského hřiště admin Zajímavosti
25. 6. Povodeň v naší obci admin Upozornění
4. 8. Fotografie z 19. ročníku Léta v Železných horách admin Turistika Zajímavosti
24. 9. Kalendář Podoubravím a časem 2014 admin Upozornění Zajímavosti
24. 10. Územní plán Sobíňov admin Obecní úřad
24. 10. Nabídka Zemědělská a.s. Krucemburk admin Upozornění
31. 10. Návrh rozpočtu SVOP na rok 2014 admin Obecní úřad
19. 11. Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Libice n/D admin Obecní úřad
13. 12. Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sobíňov, pozvánka na úvodní jednání admin Obecní úřad
13. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 12. 2013 admin Obecní úřad

Rok 2012

Datum Nadpis Autor Kategorie
5. 2. Vstříc ledovému dobrodružství se vydala více než stovka turistů admin Turistika
28. 2. Historie obce Sobíňov admin Zajímavosti
13. 3. Závěrečné vyúčtování sbírky admin Upozornění
13. 3. Publikace Varhany v kostele Navštívení Panny Marie admin Zajímavosti
3. 5. Strategie Kraje Vysočina 2020 admin Obecní úřad
14. 8. Zdařilá akce admin Turistika Zajímavosti
3. 10. Občanské sdružení Sobíňov admin Upozornění
5. 11. Velký úspěch našich mladých hasičů Miloš Starý Události a akce
5. 12. Interaktivní plán obce admin O webu

Rok 2011

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 2. Zimním Podoubravím šlo 210 lidí admin Turistika Události a akce
9. 2. Mrazivý konec ledna admin Zajímavosti
11. 3. Červotočem rozežrané varhany budou opět hrát admin Zajímavosti
1. 5. Hospodaření obce v roce 2010 admin Obecní úřad
25. 7. Železniční trať Německý Brod - Pardubice admin Obecní úřad Zajímavosti
25. 7. Box na použité baterie admin Upozornění
11. 8. Léto v Železných horách 2011 admin Události a akce
20. 11. Slévárna v televizi (Aktualizováno) Miloš Starý Zajímavosti
20. 12. Vyhrnování Miloš Starý Upozornění

Rok 2010

Datum Nadpis Autor Kategorie
24. 1. Sobíňov a bruslení admin Zajímavosti
7. 2. Memoriál 2010 v tisku admin Turistika Zajímavosti
31. 10. Hubertova jízda v deníku admin Události a akce Zajímavosti
1. 12. Rozpočet 2011 admin Obecní úřad

Rok 2009

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 3. Výzva k pokusu o zápis do G. knihy rekordů admin Události a akce Zajímavosti
7. 4. Překonání rekordu v Deníku admin Události a akce Zajímavosti
12. 9. Letecké neštěstí admin Upozornění

Rok 2008

Datum Nadpis Autor Kategorie
14. 2. Zhodnocení memoriálu 2008 Miloš Starý Události a akce
3. 10. Hodnocení promenádního koncertu admin Události a akce

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv