Archiv aktualit a článků

Rok 2021

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 9. Očkování psů v Sobíňově Miloš Starý Upozornění

Rok 2020

Datum Nadpis Autor Kategorie
13. 1. Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy admin Upozornění Zajímavosti
27. 1. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Peřinová admin Upozornění
20. 2. CETL Cargo s.r.o. - Nabídka práce admin Upozornění
20. 2. Veřejná doprava Vysočiny - Jak se cestuje ve VDV od 1. 3. 2020 admin Upozornění
20. 2. Ztracená SPZ admin Upozornění
24. 2. Změna jízdního řádu od 1. 3. 2020 admin Upozornění
3. 3. Oznámení - Obnova katastrálního aparátu admin Upozornění
5. 3. COVID-19 - Informace pro občany admin Upozornění
10. 3. Informace k uzavření ZŠ admin Upozornění
12. 3. JE VYHLÁŠEN ‼NOUZOVÝ STAV‼ V ČESKÉ REPUBLICE Miloš Starý Upozornění
13. 3. Rozšíření karantény po návratu z ciziny admin Upozornění
13. 3. Nutné pokyny k povinné karanténě admin Upozornění
18. 3. Rozhodnutí krizového štábu Obce Sobíňov admin Upozornění
3. 4. VV - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina admin Obecní úřad Upozornění
7. 4. Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha admin Obecní úřad Upozornění
7. 4. Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - 04/2020 admin Obecní úřad Upozornění

Rok 2019

Datum Nadpis Autor Kategorie
2. 1. Tříkrálová sbírka 2019 admin Upozornění
5. 3. Zpráva z Lesní správy Ransko admin Upozornění
7. 3. Valná hromada TJ Sokol Sobíňov, z.s. admin Události a akce Upozornění
21. 3. Den otevřených dveří v MŠ a zápis nových dětí do mateřské školy na rok 2019-2020 admin Upozornění
1. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 8. 4. 2019 admin Obecní úřad Upozornění
8. 4. Čistá Vysočina 2019 admin Upozornění
23. 4. Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 - hromadný předpisný seznam admin Obecní úřad Upozornění
30. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 6. 5. 2019 admin Obecní úřad Upozornění
30. 4. Hostinec "U Štefana" admin Upozornění Zajímavosti
10. 5. Volby do EP 2019 - Oznámení o době a místě konání, jmenování zapisovatele admin Obecní úřad Upozornění
17. 5. Návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy admin Obecní úřad Upozornění
22. 5. Schválený závěrečný účet za rok 2018 admin Obecní úřad Upozornění
27. 5. Výsledky voleb do EP 2019 v naší obci admin Upozornění
14. 6. Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov admin Obecní úřad Upozornění
9. 7. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 admin Obecní úřad Upozornění
8. 8. Výběrové řízení na vedoucího technických služeb do Krucemburku admin Upozornění
26. 8. Bezpečnostní desatero admin Upozornění
2. 9. Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 19. 9. 2019 admin Upozornění
17. 9. Kontejner na velkoobjemový odpad admin Upozornění
17. 9. Sběr nebezpečných odpadů admin Upozornění
27. 9. Info o výluce - 5. a 6. 10. 2019 admin Upozornění
3. 10. Konkurz na prac. místo ředitele/ředitelky ZŠ Vojnův Městec admin Upozornění
11. 10. Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sobíňov admin Upozornění
14. 11. Návrh rozpočtu na rok 2020 admin Obecní úřad Upozornění
21. 11. Prodej ryb na sádkách u Pobočného rybníka admin Upozornění
28. 11. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, rozhodnutí - p. Šmejkalová admin Obecní úřad Upozornění
5. 12. Jízdní řády 2019/2020 admin Upozornění
9. 12. Rozpočtové opatření č. 23/2019 admin Upozornění
10. 12. Vánoční prodej ryb na sádkách u Pobočného rybníka admin Upozornění Zajímavosti

Rok 2018

Datum Nadpis Autor Kategorie
3. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 1. 2018 admin Obecní úřad Upozornění
14. 1. Výsledky volby prezidenta v naší obci admin Obecní úřad Upozornění
27. 1. Výsledky volby prezidenta v naší obci - druhé kolo admin Obecní úřad Upozornění
12. 2. Přiznání k daní z příjmů za rok 2017 - tisková zpráva FÚ admin Upozornění
5. 4. Oslovení cílových skupin - práce MAS admin Upozornění
14. 5. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 05/2018 admin Obecní úřad Upozornění
15. 5. Hledá se psí slečna admin Upozornění
17. 5. Informace k zasílání SMS - Infokanál admin Obecní úřad Upozornění
28. 5. Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 05/2018 admin Obecní úřad Upozornění
30. 5. Návrh závěrečného účtu SVOP 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP 2017 admin Obecní úřad Upozornění
29. 6. Provoz OÚ v Sobíňově Miloš Starý Upozornění
10. 7. Rozpočtové opatření č. 8/2018 admin Obecní úřad Upozornění
6. 9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 2018 admin Upozornění
9. 10. Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2018 admin Obecní úřad Upozornění
12. 10. Nabídka práce - Strojírna Benc admin Upozornění Zajímavosti
18. 10. Sobíňovské novinky číslo 9/2018 admin Upozornění
25. 10. Rozpočtové opatření č. 14/2018 admin Obecní úřad Upozornění
25. 10. Nabídka k prodeji majetku zařazeného do likvidační podstaty admin Upozornění
8. 11. Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově admin Obecní úřad Upozornění
8. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 14. 11. 2018 admin Obecní úřad Upozornění
23. 11. Návrh rozpočtu na rok 2019 admin Obecní úřad Upozornění
26. 11. Oznámení o výběrovém řízení - Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína admin Obecní úřad Upozornění
30. 11. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost p. Tvaroha - Rozhodnutí admin Upozornění
10. 12. Návrhu rozpočtu SVOP na rok 2019 admin Upozornění

Rok 2017

Datum Nadpis Autor Kategorie
5. 1. Informace o ptačí chřipce admin Upozornění
5. 1. Informace k problematice placení daně z nemovitých věcí admin Upozornění
10. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 18. 1. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
19. 1. VV - Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad Upozornění
3. 2. Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Sobíňov, z.s. admin Události a akce Upozornění
8. 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 15. 2. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
13. 2. Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 - Tisková zpráva admin Upozornění
15. 2. Prodej pstruhů admin Upozornění
20. 2. Prodej palivového dřeva Miloš Starý Upozornění
20. 2. Koncepce rozvoje obce admin Obecní úřad Upozornění
27. 2. Stanovení přechodné úpravy provozu - bezpečné a bezbariérové chodníky admin Obecní úřad Upozornění
1. 3. VV - Rozhodnutí - stavební povolení - Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína admin Obecní úřad Upozornění
17. 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 28. 3. 2017 admin Upozornění
27. 3. Zápis do prvního ročníku ZŠ a MŠ Sobíňov admin Upozornění
27. 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 5. 4. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
27. 3. Jarní svoz dřevnatého odpadu Miloš Starý Upozornění
6. 4. Nabídka práce - kuchař/kuchařka admin Upozornění
7. 4. Zastávka autobusů Miloš Starý Upozornění
13. 4. Ceny stočného za rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
20. 4. Pozvánka na semináře k vyhlášeným výzvám MAS Havlíčkův kraj admin Upozornění
20. 4. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - „Rekonstrukce hřbitova a okolí v Sobíňově“ admin Obecní úřad Upozornění
20. 4. Zápis do ZŠ a MŠ Sobíňov admin Upozornění
17. 5. Zastavování autobusů od 19.5.2017 Miloš Starý Upozornění
18. 5. Sběr železného šrotu 22.5.2017 Miloš Starý Upozornění
24. 5. Prodej pstruhů 26.5.2017 Miloš Starý Upozornění
30. 5. Návrh závěrečného účtu SVOP 2016 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP 2016 admin Upozornění
1. 6. Nařízení č. 1/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Chotěboř admin Obecní úřad Upozornění
7. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 14. 6. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
7. 6. Společnost ALAN LES s.r.o. - nabídka práce admin Upozornění
16. 6. Rozpočtové opatření č. 6/2017 admin Upozornění
29. 6. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 06/2017 admin Upozornění
3. 7. Výluky - červenec 2017 admin Upozornění
3. 7. Enviromentální vyúčtování za rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
9. 8. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu - Nové Ransko admin Obecní úřad Upozornění
9. 8. 200 let školy v Sobíňově admin Upozornění Zajímavosti
11. 8. Volby do PS PČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad Upozornění
16. 8. Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu admin Upozornění
5. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 9. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
7. 9. Volby do PS PČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků admin Upozornění
7. 9. Volby do PS PČR - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise admin Upozornění
12. 9. Aktualizované údaje k datu 1. 8. 2017 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí - seznam admin Obecní úřad Upozornění
14. 9. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 27. 9. 2017 admin Upozornění
18. 9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů admin Upozornění
18. 9. VV - Návrh opatření obecné povahy - MZ Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů admin Obecní úřad Upozornění
27. 9. OÚ v Sobíňově Miloš Starý Upozornění
18. 10. Ztracený pes admin Upozornění
24. 10. Sběr železného šrotu 6.11.2017 Miloš Starý Upozornění
27. 11. Návrh rozpočtu SVOP na rok 2018 admin Obecní úřad Upozornění
13. 12. Provozní doba knihovny Miloš Starý Upozornění
13. 12. Prodej pstruhů 15.12.2017 Miloš Starý Upozornění
18. 12. Provozní doba OÚ o vánočních svátcích admin Upozornění

Rok 2016

Datum Nadpis Autor Kategorie
11. 1. Zápis do prvního ročníku ZŠ admin Upozornění
12. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 20. 1. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
28. 1. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí pan M. Zvolánek admin Obecní úřad Upozornění
10. 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 17. 2. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
22. 2. Závěrečný účet obce za rok 2015 a další dokumenty o hospodaření obce admin Obecní úřad Upozornění
2. 3. Zastupitelstvo obce Miloš Starý Upozornění
22. 3. Čištění hrobů Miloš Starý Upozornění
23. 3. Knihovna Miloš Starý Upozornění
24. 3. Opatření obecné povahy - oprava mostu v Jitkově admin Obecní úřad Upozornění
30. 3. Rozhodnutí - úplná uzavírka Jitkov, most I-34 admin Upozornění
30. 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 6. 4. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
31. 3. Úklid obce admin Obecní úřad Upozornění
7. 4. Oprava požární nádrže admin Upozornění
12. 4. Otevírací doba sběrného místa admin Upozornění
22. 4. Přetěžování nádob určených na odkládání odpadů admin Upozornění
22. 4. Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově admin Obecní úřad Upozornění
22. 4. Závěrečný účet SVOP za rok 2015 admin Upozornění
25. 4. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
4. 5. Sběr železného šrotu a elektrozařízení Miloš Starý Upozornění
12. 5. Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina admin Obecní úřad Upozornění
13. 5. Jak je to s cestovními doklady pro děti? admin Upozornění
2. 6. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 admin Upozornění
6. 6. Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihovýchod - CZ06Z admin Obecní úřad Upozornění
7. 6. Velkoobjemový kontejner Miloš Starý Upozornění
10. 6. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek admin Obecní úřad Upozornění
15. 6. Informace pro vlastníky lesa - kůrovec admin Upozornění
15. 6. Osvědčení o úspoře emisí za rok 2015 admin Upozornění Zajímavosti
16. 6. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba - p. Vosátka admin Obecní úřad Upozornění
20. 6. Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva - 27. 6. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
23. 6. EET - Začínáme 1. prosince admin Upozornění
28. 6. Úřední hodiny OÚ Sobíňov Miloš Starý Upozornění
28. 6. Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2016 admin Obecní úřad Upozornění
28. 6. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově“ admin Obecní úřad Upozornění
27. 7. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 3. 8. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
11. 8. PČR - Vyhlášení popisu věci admin Obecní úřad Upozornění
15. 8. Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci admin Obecní úřad Upozornění
17. 8. Územní rozhodnutí - „Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína“ admin Obecní úřad Upozornění
22. 8. Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 admin Události a akce Upozornění
25. 8. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů 2016 admin Obecní úřad Upozornění
13. 9. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje - 2016 admin Obecní úřad Upozornění
27. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 5. 10. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
25. 10. Prodej kaprů z výlovu rybníka na Křivém admin Upozornění Zajímavosti
1. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 11. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
3. 11. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba - paní Škarýdová Hana admin Obecní úřad Upozornění
21. 11. Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci admin Obecní úřad Upozornění
28. 11. Dražební vyhláška - Jan Špak - elektronická dražba admin Obecní úřad Upozornění
28. 11. Návrh rozpočtu SVOP na rok 2017 admin Upozornění
30. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7. 12. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
7. 12. Nový čas a místo dražebního jednání - paní Kadeřábková admin Upozornění
13. 12. MUDr. Pátková Eliška Miloš Starý Upozornění
22. 12. Knihovna v Sobíňově Miloš Starý Upozornění

Rok 2015

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 1. Oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe" admin Upozornění
9. 1. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe admin Upozornění
12. 1. Dražba 120 EX 16658/11-113 admin Upozornění
12. 2. Komplexní pozemkové úpravy Malochyně admin Obecní úřad Upozornění
13. 2. Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů admin Obecní úřad Upozornění
24. 2. Systém na sběr potravinářského oleje a tuku admin Obecní úřad Upozornění
19. 3. Svazek obcí Podoubraví - Závěrečný účet za rok 2014 admin Upozornění
25. 3. Poplatky Miloš Starý Upozornění
26. 3. Nábor mladých fotbalistů admin Upozornění
1. 4. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek admin Obecní úřad Upozornění
3. 4. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sobíňov admin Upozornění
7. 4. Informace o poskytování příspěvku na lesy - Dodatek č. 2 admin Obecní úřad Upozornění
27. 4. Nabídka práce KATRING PLUS s.r.o. admin Upozornění
27. 4. Sběr železa Miloš Starý Upozornění
28. 4. Nálezy a ztráty Miloš Starý Upozornění
29. 4. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015 admin Obecní úřad Upozornění
13. 5. U Hlíny se ztratil pes Miloš Starý Upozornění
14. 5. Svoz dřevnatého odpadu Miloš Starý Upozornění
19. 5. Uzavírka silnice č. 34416 v Podmoklanech od 1.6. do 30.9.2015 Miloš Starý Upozornění
26. 5. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny admin Upozornění
5. 6. Záměr pronájmu pohostinství v Rušinově admin Upozornění
23. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 1. 7. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
23. 7. MUDr. Pátková Miloš Starý Upozornění
5. 8. Uzavření pobočky České pošty Miloš Starý Upozornění
18. 8. Pošta - otevírací doba Miloš Starý Upozornění
25. 8. Aktualizované údaje k datu 1.8.2015 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí admin Obecní úřad Upozornění
2. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 9. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
2. 9. Oznámení o uzavírce provozu silnice II/345 v Chotěboři admin Upozornění
10. 9. Informace pro cestující - úplná uzavírka v Chotěboři admin Upozornění
10. 9. Nové dokumenty na úřední desce admin Obecní úřad Upozornění
11. 9. Pozvánka na valnou hromadu MAS Havlíčkův kraj admin Upozornění
11. 9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů admin Upozornění
18. 9. Prodejna potravin Miloš Starý Upozornění
30. 9. Výluka na železnici v úseku Ždírec n/D - Žďárec u Skutče admin Upozornění
30. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7. 10. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
27. 10. Obecní úřad v Sobíňově Miloš Starý Upozornění
2. 11. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - p. Marek Fiala admin Obecní úřad Upozornění
4. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 11. 11. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
5. 11. Pravidelná péče o les zabrání šíření kůrovců admin Upozornění
6. 11. Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad Upozornění
11. 11. Zápis ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví - 27. 10. 2015 a návrh rozpočtu SVOP na rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
12. 11. Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO admin Upozornění
16. 11. Informace k ukončení provozu veřejného rozhlasu v Sobíňově admin Obecní úřad Upozornění
16. 11. Návrh rozpočtu na rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
25. 11. VV o možnosti převzít písemnost - paní Vodičková admin Obecní úřad Upozornění
26. 11. Zasílání informací pomocí SMS zpráv Miloš Starý Upozornění
9. 12. Informace z MV ke změnám na úseku evidence obyvatel, cestovních a občanských průkazů s platností od 1.1.2016 admin Upozornění
10. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 12. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
11. 12. Provoz České pošty v Sobíňově Miloš Starý Upozornění
21. 12. Sobíňovské novinky číslo 12/2015 admin Obecní úřad Upozornění

Rok 2014

Datum Nadpis Autor Kategorie
2. 1. Pes Miloš Starý Upozornění
4. 1. Ztratil se pes admin Upozornění
9. 1. Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 admin Upozornění
17. 1. Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel v Kraji Vysočina admin Upozornění
12. 2. Svoz odpadu Miloš Starý Upozornění
12. 2. Obecní úřad Miloš Starý Upozornění
18. 2. Nabídka k prodeji mimo dražbu v rámci likvidace dědictví admin Obecní úřad Upozornění
27. 2. Oprava elektrického vedení Miloš Starý Upozornění
4. 3. Ztráty a nálezy Miloš Starý Upozornění
4. 3. Výpis z usnesení zastupitelstva obce Sobíňov ze dne 19. 2. 2014 admin Upozornění
4. 3. Den otevřených dveří a zápis do mateřské školy admin Upozornění
10. 3. Hledáme majitele psů admin Upozornění
13. 3. Návrh rozpočtového výhledu SVOP na roky 2015-2018 admin Upozornění
13. 3. Pozemkové úpravy admin O webu Upozornění
17. 3. Fotografie z 28. Obecního plesu admin Upozornění
25. 3. Svoz komunálního odpadu Miloš Starý Upozornění
26. 3. Exekuční příkaz admin Upozornění
27. 3. Volby do Evropského parlamentu - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad Upozornění
27. 3. Katastrální zákon admin Upozornění
1. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9. dubna 2014 admin Obecní úřad Upozornění
11. 4. Sběr železného šrotu Miloš Starý Upozornění
11. 4. Volby do Evropského parlamentu - dokumenty admin Obecní úřad Upozornění
18. 4. Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí admin Upozornění
23. 4. Kontejner na sběr použitého textilu admin Upozornění
25. 4. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020" admin Upozornění
5. 5. Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání admin Obecní úřad Upozornění
7. 5. Nový kontejner admin Upozornění
9. 5. Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2014 admin Upozornění
9. 5. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu admin Obecní úřad Upozornění
26. 5. Výsledky voleb do EP v naší obci admin Upozornění
4. 6. Úřední hodiny Miloš Starý Upozornění
11. 7. Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chotěboř admin Upozornění
24. 8. Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí admin Upozornění
11. 9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů admin Upozornění
25. 9. Dražební vyhláška admin Upozornění
30. 9. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - M. Fiala admin Upozornění
8. 10. Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit? admin Upozornění
5. 11. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobíňov - 4. 11. 2014 admin Obecní úřad Upozornění
10. 11. Návrh evropsky významné lokality Niva Doubravy admin Obecní úřad Upozornění
28. 12. Sobíňovské novinky - číslo 12/2014 admin Obecní úřad Upozornění

Rok 2013

Datum Nadpis Autor Kategorie
3. 1. Zasílání SMS zpráv Miloš Starý Upozornění
8. 3. Smlouva o pronájmu honitby admin Upozornění
25. 6. Povodeň v naší obci admin Upozornění
24. 9. Kalendář Podoubravím a časem 2014 admin Upozornění Zajímavosti
24. 10. Nabídka Zemědělská a.s. Krucemburk admin Upozornění

Rok 2012

Datum Nadpis Autor Kategorie
13. 3. Závěrečné vyúčtování sbírky admin Upozornění
3. 10. Občanské sdružení Sobíňov admin Upozornění

Rok 2011

Datum Nadpis Autor Kategorie
25. 7. Box na použité baterie admin Upozornění
20. 12. Vyhrnování Miloš Starý Upozornění

Rok 2010

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2009

Datum Nadpis Autor Kategorie
12. 9. Letecké neštěstí admin Upozornění

Rok 2008

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.


Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv