Archiv aktualit a článků

Rok 2021

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2020

Datum Nadpis Autor Kategorie
22. 1. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 admin Obecní úřad
27. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 3. 2. 2020 admin Obecní úřad
5. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 3. 2. 2020 admin Obecní úřad
10. 2. Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2020 admin Obecní úřad
24. 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 2. 3. 2020 admin Obecní úřad
28. 2. Rozpočtové opatření č. 1/2020 admin Obecní úřad
4. 3. Zápis z jednání zastupitelstva 2. 3. 2020 admin Obecní úřad
10. 3. Rozpočtové opatření č. 2/2020 admin Obecní úřad
10. 3. Roční výkazy, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2019 admin Obecní úřad
26. 3. Upozornění na odložení zahájení zjišťování průběhu hranic při obnově operátu mapováním admin Obecní úřad
31. 3. Rozpočtové opatření č. 3/2020 admin Obecní úřad
3. 4. VV - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina admin Obecní úřad Upozornění
7. 4. Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha admin Obecní úřad Upozornění
7. 4. Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - 04/2020 admin Obecní úřad Upozornění
16. 4. Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 admin Obecní úřad

Rok 2019

Datum Nadpis Autor Kategorie
14. 1. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 01/2019 admin Obecní úřad
21. 1. Rozpočtové opatření č. 20/2018 admin Obecní úřad
25. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 4. 2. 2019 admin Obecní úřad
5. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 4. 2. 2019 admin Obecní úřad
21. 2. Rozpočtové opatření č. 1/2019 admin Obecní úřad
21. 2. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 admin Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Obecní úřad
25. 2. Rozpočtové opatření č. 2/2019 admin Obecní úřad
11. 3. Rozpočtové opatření č. 3/2019 admin Obecní úřad
13. 3. Výpočet ceny pro vodné a stočné za rok 2018 admin Obecní úřad
1. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 8. 4. 2019 admin Obecní úřad Upozornění
2. 4. Rozpočtové opatření č. 4/2019 admin Obecní úřad
4. 4. VV - Opatření obecné povahy admin Obecní úřad
4. 4. Roční výkazy, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2018 admin Obecní úřad
8. 4. Rozpočtové opatření č. 5/2019 admin Obecní úřad
9. 4. Oznámení o záměru převodu majetku č. 2 a 3/2019 admin Obecní úřad
10. 4. Volby do EP 2019 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků admin Obecní úřad
10. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 8. 4. 2019 admin Obecní úřad
23. 4. Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 - hromadný předpisný seznam admin Obecní úřad Upozornění
25. 4. Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 admin Obecní úřad
30. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 6. 5. 2019 admin Obecní úřad Upozornění
9. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 6. 5. 2019 admin Obecní úřad
10. 5. Volby do EP 2019 - Oznámení o době a místě konání, jmenování zapisovatele admin Obecní úřad Upozornění
10. 5. Rozpočtová opatření č. 6 a 7/2019 admin Obecní úřad
16. 5. Opuštěné vozidlo - umístění do prostoru par. č. st. 16/1 admin Obecní úřad
17. 5. Návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO Žďárské vrchy admin Obecní úřad Upozornění
22. 5. Schválený závěrečný účet za rok 2018 admin Obecní úřad Upozornění
28. 5. Návrh závěrečného účtu SVOP 2018 admin Obecní úřad
28. 5. Rozpočtové opatření č. 8/2019 admin Obecní úřad
3. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 6. 2019 admin Obecní úřad
6. 6. Rozpočtové opatření č. 9/2019 admin Obecní úřad
12. 6. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 6. 2019 admin Obecní úřad
14. 6. Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov admin Obecní úřad Upozornění
4. 7. Josef Toufar - Výstava na OÚ admin Obecní úřad Zajímavosti
9. 7. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 admin Obecní úřad Upozornění
25. 7. Oznámení záměru na pře-vyhlášení PR Niva Doubravy admin Obecní úřad
10. 8. Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území admin Obecní úřad
12. 8. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 19. 8. 2019 admin Obecní úřad
12. 8. Koncepce řešení středu obce admin Obecní úřad Zajímavosti
22. 8. Zápis z jednání zastupitelstva 19. 8. 2019 admin Obecní úřad
2. 9. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Ulč admin Obecní úřad
10. 9. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, rozhodnutí - p. Ulč admin Obecní úřad
16. 9. Vesnice roku 2019 - Cena veřejnosti admin Obecní úřad Zajímavosti
18. 9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - 9/2019 admin Obecní úřad
5. 10. Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva 4. 10. 2019 admin Obecní úřad
14. 10. Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů - 25. 10. - 8. 11. 2019 admin Obecní úřad
14. 10. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 21. 10. 2019 admin Obecní úřad
16. 10. Sobíňovské novinky číslo 9/2019 admin Obecní úřad Zajímavosti
23. 10. Zápis z jednání zastupitelstva 21. 10. 2019 admin Obecní úřad
4. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 11. 11. 2019 admin Obecní úřad
5. 11. VV - Projednání návrhy zprávy o uplatňování územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad
7. 11. Rozpočtové opatření č. 21/2019 admin Obecní úřad
12. 11. Předvánoční akce v Sobíňově v roce 2019 admin Obecní úřad Zajímavosti
13. 11. Obecně závazné vyhlášky obce Sobíňov admin Obecní úřad
14. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 11. 2019 admin Obecní úřad
14. 11. Návrh rozpočtu na rok 2020 admin Obecní úřad Upozornění
27. 11. Návrh rozpočtu SVOP na rok 2020 admin Obecní úřad
28. 11. Rozpočtové opatření č. 22/2019 admin Obecní úřad
28. 11. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, rozhodnutí - p. Šmejkalová admin Obecní úřad Upozornění
5. 12. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 11. 12. 2019 admin Obecní úřad
12. 12. PF 2020 admin Obecní úřad
14. 12. Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sobíňov admin Obecní úřad
16. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 12. 2019 admin Obecní úřad
16. 12. Schválený rozpočet na rok 2020 admin Obecní úřad
19. 12. Rozpočtové opatření č. 24/2019 admin Obecní úřad

Rok 2018

Datum Nadpis Autor Kategorie
2. 1. Rozpočtové opatření č. 17/2017 admin Obecní úřad
3. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 1. 2018 admin Obecní úřad Upozornění
11. 1. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 1. 2018 admin Obecní úřad
14. 1. Výsledky volby prezidenta v naší obci admin Obecní úřad Upozornění
16. 1. Volby prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR - II. kolo admin Obecní úřad
17. 1. Rozpočtové opatření č. 18/2017 admin Obecní úřad
27. 1. Výsledky volby prezidenta v naší obci - druhé kolo admin Obecní úřad Upozornění
31. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7. 2. 2018 admin Obecní úřad
1. 2. Rozpočtové opatření č. 1/2018 admin Obecní úřad
7. 2. Nabídka pozemků k pronájmu - 7. 2. 2018 admin Obecní úřad
12. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 7. 2. 2018 admin Obecní úřad
15. 2. Návrh výroku rozhodnutí - "Stavební úpravy fotbalových kabin" admin Obecní úřad
23. 2. Aktualizované údaje k datu 1. 2. 2018 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí admin Obecní úřad
28. 2. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 admin Obecní úřad
1. 3. Rozpočtové opatření č. 2/2018 admin Obecní úřad
7. 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 14. 3. 2018 admin Obecní úřad
19. 3. Zápis z jednání zastupitelstva 14. 3. 2018 admin Obecní úřad
27. 3. Směnná smlouva mezi Lesním družstvem obcí admin Obecní úřad
4. 4. Rozpočtové opatření č. 3/2018 admin Obecní úřad
6. 4. Pachtovní smlouva admin Obecní úřad
8. 4. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost admin Obecní úřad
17. 4. Sobíňovské novinky číslo 3/2018 admin Obecní úřad
23. 4. Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 - hromadný předpisný seznam admin Obecní úřad
23. 4. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 04/2018 admin Obecní úřad
26. 4. Rozpočtové opatření č. 4/2018 admin Obecní úřad
2. 5. Nabídka pozemků k pronájmu - 2. 5. 2018 admin Obecní úřad
3. 5. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 5. 2018 admin Obecní úřad
11. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 5. 2018 admin Obecní úřad
14. 5. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 05/2018 admin Obecní úřad Upozornění
14. 5. Roční výkazy, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2017 admin Obecní úřad
15. 5. Výpočet ceny pro vodné a stočné za rok 2017 admin Obecní úřad
17. 5. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pí. Zobačová admin Obecní úřad
17. 5. Informace k zasílání SMS - Infokanál admin Obecní úřad Upozornění
25. 5. Rozpočtové opatření č. 5/2018 admin Obecní úřad
28. 5. Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 05/2018 admin Obecní úřad Upozornění
30. 5. Návrh závěrečného účtu SVOP 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP 2017 admin Obecní úřad Upozornění
6. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 6. 2018 admin Obecní úřad
6. 6. Rozpočtové opatření č. 6/2018 admin Obecní úřad
14. 6. Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 admin Obecní úřad
14. 6. Zápis z jednání zastupitelstva 13. 6. 2018 admin Obecní úřad
15. 6. Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2018 admin Obecní úřad
19. 6. Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - 06/2018 admin Obecní úřad
22. 6. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 06/2018 admin Obecní úřad
27. 6. Rozpočtové opatření č. 7/2018 admin Obecní úřad
29. 6. Provozní doba OÚ v Sobíňově v období letních prázdnin Miloš Starý Obecní úřad
10. 7. Rozpočtové opatření č. 8/2018 admin Obecní úřad Upozornění
11. 7. Volby do zastupitelstev obcí 2018 - informace admin Obecní úřad
26. 7. Rozpočtové opatření č. 9/2018 admin Obecní úřad
1. 8. Nabídka pozemků k pronájmu - 8/2018 admin Obecní úřad
8. 8. Volby do ZO a do Senátu Parlamentu ČR 2018 admin Obecní úřad
8. 8. Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva - 22. 8. 2018 admin Obecní úřad
20. 8. Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2018 admin Obecní úřad
24. 8. Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva 22. 8. 2018 admin Obecní úřad
28. 8. Rozpočtové opatření č. 11/2018 admin Obecní úřad
5. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 12. 9. 2018 admin Obecní úřad
21. 9. Zápis z jednání zastupitelstva 12. 9. 2018 admin Obecní úřad
27. 9. Rozpočtové opatření č. 12/2018 admin Obecní úřad
3. 10. Nabídka pozemků k pronájmu - 10/2018 admin Obecní úřad
9. 10. Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2018 admin Obecní úřad Upozornění
9. 10. Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Sobíňov 2018 admin Obecní úřad
15. 10. Rozpočtové opatření č. 13/2018 admin Obecní úřad
22. 10. Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva - 30. 10. 2018 admin Obecní úřad
25. 10. Rozpočtové opatření č. 14/2018 admin Obecní úřad Upozornění
1. 11. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva 30. 10. 2018 admin Obecní úřad
8. 11. Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově admin Obecní úřad Upozornění
8. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 14. 11. 2018 admin Obecní úřad Upozornění
16. 11. VV o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání a usnesení - p. Tvaroha admin Obecní úřad
16. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 14. 11. 2018 admin Obecní úřad
20. 11. Anketa pro náměty na rozvoj obce admin Obecní úřad Zajímavosti
23. 11. Návrh rozpočtu na rok 2019 admin Obecní úřad Upozornění
26. 11. Oznámení o výběrovém řízení - Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína admin Obecní úřad Upozornění
3. 12. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 12. 2018 admin Obecní úřad
12. 12. Schválený rozpočet předpokládaných nákladů právního subjektu „Základní škola Sobíňov“ na rok 2019 admin Obecní úřad
12. 12. Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled obce na další roky admin Obecní úřad
13. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 12. 2018 admin Obecní úřad

Rok 2017

Datum Nadpis Autor Kategorie
10. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 18. 1. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
19. 1. Zápis z jednání zastupitelstva 18. 1. 2017 admin Obecní úřad
19. 1. VV - Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad Upozornění
20. 1. VV - Oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení – upuštění od ústního jednání admin Obecní úřad
8. 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 15. 2. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
9. 2. Schválený rozpočet obce na rok 2017 admin Obecní úřad
9. 2. Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Sobíňov na období 2018/2019 admin Obecní úřad
16. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 15. 2. 2017 admin Obecní úřad
17. 2. Aktualizované údaje k datu 1. 2. 2017 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí admin Obecní úřad
17. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2016 admin Obecní úřad
20. 2. Koncepce rozvoje obce admin Obecní úřad Upozornění
27. 2. Stanovení přechodné úpravy provozu - bezpečné a bezbariérové chodníky admin Obecní úřad Upozornění
1. 3. VV - Rozhodnutí - stavební povolení - Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína admin Obecní úřad Upozornění
14. 3. Oznámení o záměru převodu/pronájmu majetku admin Obecní úřad
15. 3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVOP 2018 - 2019 admin Obecní úřad
27. 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 5. 4. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
6. 4. Sobíňovské novinky číslo 3/2017 admin Obecní úřad
7. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 5. 4. 2017 admin Obecní úřad
7. 4. Rozpočtové opatření č. 2/2017 admin Obecní úřad
7. 4. Schválený závěrečný účet obce Sobíňov za rok 2016 admin Obecní úřad
12. 4. Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Podoubraví admin Obecní úřad
13. 4. Ceny stočného za rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
20. 4. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - „Rekonstrukce hřbitova a okolí v Sobíňově“ admin Obecní úřad Upozornění
21. 4. Rozpočtové opatření č. 3/2017 admin Obecní úřad
21. 4. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 admin Obecní úřad
27. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 9. 5. 2017 admin Obecní úřad
3. 5. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 5. 2017 admin Obecní úřad
5. 5. Rozpočtové opatření č. 4/2017 admin Obecní úřad
11. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 5. 2017 admin Obecní úřad
16. 5. Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva - 25. 5. 2017 admin Obecní úřad
26. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 25. 5. 2017 admin Obecní úřad
1. 6. Nařízení č. 1/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Chotěboř admin Obecní úřad Upozornění
2. 6. Rozpočtové opatření č. 5/2017 admin Obecní úřad
7. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 14. 6. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
15. 6. Zápis z jednání zastupitelstva 14. 6. 2017 admin Obecní úřad
15. 6. Výstava Háčkovaný svět admin Obecní úřad Zajímavosti
3. 7. Enviromentální vyúčtování za rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
7. 7. Rozpočtové opatření č. 7/2017 admin Obecní úřad
11. 7. Rozpočtové opatření č. 8/2017 admin Obecní úřad
18. 7. Nařízení č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2013, Tržní řád admin Obecní úřad
3. 8. Rozpočtové opatření č. 9/2017 admin Obecní úřad
9. 8. Úplná uzavírka pro veškerou dopravu - Nové Ransko admin Obecní úřad Upozornění
9. 8. Nabídka pozemků k pronájmu admin Obecní úřad
11. 8. Volby do PS PČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad Upozornění
30. 8. Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 admin Obecní úřad
4. 9. Rozpočtové opatření č. 10/2017 admin Obecní úřad
5. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 9. 2017 admin Obecní úřad Upozornění
12. 9. Aktualizované údaje k datu 1. 8. 2017 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí - seznam admin Obecní úřad Upozornění
14. 9. Zápis z jednání zastupitelstva 13. 9. 2017 admin Obecní úřad
18. 9. VV - Návrh opatření obecné povahy - MZ Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů admin Obecní úřad Upozornění
26. 9. Sobíňovské novinky číslo 6/2017 admin Obecní úřad
27. 9. Rozpočtové opatření č. 11/2017 admin Obecní úřad
5. 10. Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR 2017 admin Obecní úřad
9. 10. Sobíňovské novinky číslo 9/2017 admin Obecní úřad
10. 10. Rozpočtové opatření č. 12/2017 admin Obecní úřad
12. 10. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 10/2017 admin Obecní úřad
21. 10. Výsledky voleb do PSPČR 2017 admin Obecní úřad
25. 10. Rozpočtové opatření č. 13/2017 admin Obecní úřad
31. 10. Dražební vyhláška admin Obecní úřad
1. 11. Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva - 8. 11. 2017 admin Obecní úřad
7. 11. Rozpočtové opatření č. 14/2017 admin Obecní úřad
9. 11. Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2017 admin Obecní úřad
10. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 8. 11. 2017 admin Obecní úřad
13. 11. Volby prezidenta ČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad
21. 11. Dokumenty k rozpočtu na rok 2018 admin Obecní úřad
27. 11. Návrh rozpočtu SVOP na rok 2018 admin Obecní úřad Upozornění
28. 11. Volby prezidenta ČR - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise admin Obecní úřad
28. 11. Volby prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků admin Obecní úřad
28. 11. Rozpočtové opatření č. 15/2017 admin Obecní úřad
28. 11. Oznámení VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci admin Obecní úřad
6. 12. Rozpočtové opatření č. 16/2017 admin Obecní úřad
6. 12. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 12. 2017 admin Obecní úřad
15. 12. Schválený rozpočet předpokládaných nákladů právního subjektu „Základní škola Sobíňov“ na rok 2018 admin Obecní úřad
15. 12. Schválený rozpočet a střednědobý výhled obce na rok 2018 admin Obecní úřad
15. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 13. 12. 2017 admin Obecní úřad
15. 12. Volby prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR admin Obecní úřad
15. 12. Volby prezidenta ČR - Zasedání okrskové volební komise admin Obecní úřad
20. 12. Oznámení o zveřejnění dokumentů SVOP - 12/2017 admin Obecní úřad
20. 12. Vánoční přání admin Obecní úřad Zajímavosti
22. 12. PF 2018 admin Obecní úřad

Rok 2016

Datum Nadpis Autor Kategorie
12. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 20. 1. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
13. 1. Oznámení o vydání opatření obecné rozvahy admin Obecní úřad
14. 1. Oznámení České telekomunikační infrastruktury admin Obecní úřad
21. 1. Zápis z jednání zastupitelstva 20. 1. 2016 admin Obecní úřad
28. 1. Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí pan M. Zvolánek admin Obecní úřad Upozornění
10. 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 17. 2. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
15. 2. Schválený rozpočet na rok 2016 admin Obecní úřad
19. 2. Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2016 admin Obecní úřad
19. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 17. 2. 2016 admin Obecní úřad
22. 2. Závěrečný účet obce za rok 2015 a další dokumenty o hospodaření obce admin Obecní úřad Upozornění
24. 3. Opatření obecné povahy - oprava mostu v Jitkově admin Obecní úřad Upozornění
30. 3. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 6. 4. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
31. 3. Úklid obce admin Obecní úřad Upozornění
11. 4. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina admin Obecní úřad
12. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 6. 4. 2016 admin Obecní úřad
19. 4. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné admin Obecní úřad
20. 4. Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva - 27. 4. 2016 admin Obecní úřad
22. 4. Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově admin Obecní úřad Upozornění
25. 4. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
29. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 27. 4. 2016 admin Obecní úřad
2. 5. Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad
12. 5. Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina admin Obecní úřad Upozornění
1. 6. Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva - 8. 6. 2016 admin Obecní úřad
3. 6. Komplexní pozemkové úpravy Sobíňov - oznámení o ustanovení opatrovníka admin Obecní úřad
6. 6. Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihovýchod - CZ06Z admin Obecní úřad Upozornění
10. 6. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek admin Obecní úřad Upozornění
10. 6. Zápis z jednání zastupitelstva 8. 6. 2016 admin Obecní úřad
16. 6. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba - p. Vosátka admin Obecní úřad Upozornění
20. 6. Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva - 27. 6. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
28. 6. Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2016 admin Obecní úřad Upozornění
28. 6. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově“ admin Obecní úřad Upozornění
11. 7. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - p. Fiala Marek admin Obecní úřad
14. 7. Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína admin Obecní úřad
27. 7. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 3. 8. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
5. 8. Zápis z jednání zastupitelstva 3. 8. 2016 admin Obecní úřad
5. 8. Oznámení o zahájení prací - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově admin Obecní úřad
9. 8. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad
11. 8. PČR - Vyhlášení popisu věci admin Obecní úřad Upozornění
15. 8. Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci admin Obecní úřad Upozornění
17. 8. Územní rozhodnutí - „Vodovod a kanalizace Sobíňov - Hlína“ admin Obecní úřad Upozornění
22. 8. Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstev krajů 2016 admin Obecní úřad
25. 8. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů 2016 admin Obecní úřad Upozornění
6. 9. Elektronická dražba - Vodvárková Martina admin Obecní úřad
13. 9. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje - 2016 admin Obecní úřad Upozornění
23. 9. Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy admin Obecní úřad
27. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 5. 10. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
11. 10. Zápis z jednání zastupitelstva 5. 10. 2016 admin Obecní úřad
11. 10. Předání cen soutěže Vesnice roku 2016 admin Obecní úřad Zajímavosti
14. 10. Aktualizované údaje k datu 1. 8. 2016 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí admin Obecní úřad
14. 10. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba - paní Janáčková Lucie admin Obecní úřad
1. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 11. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
3. 11. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba - paní Škarýdová Hana admin Obecní úřad Upozornění
10. 11. Návrh rozpočtu obce Sobíňov na rok 2017 admin Obecní úřad
10. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 11. 2016 admin Obecní úřad
21. 11. Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci admin Obecní úřad Upozornění
23. 11. VV - oznámení o zahájení řízení o návrhu změny - č. 2 územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad
28. 11. Dražební vyhláška - Jan Špak - elektronická dražba admin Obecní úřad Upozornění
28. 11. Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 1/2016 o regulaci hlučných činností admin Obecní úřad
28. 11. Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů admin Obecní úřad
30. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7. 12. 2016 admin Obecní úřad Upozornění
8. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 7. 12. 2016 admin Obecní úřad
20. 12. PF 2017 admin Obecní úřad

Rok 2015

Datum Nadpis Autor Kategorie
16. 1. Zápis z jednání zastupitelstva 14. 1. 2015 admin Obecní úřad
9. 2. Veřejná vyhláška projednání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu Chotěboř admin Obecní úřad
12. 2. Komplexní pozemkové úpravy Malochyně admin Obecní úřad Upozornění
13. 2. Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů admin Obecní úřad Upozornění
13. 2. Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 1/2015 admin Obecní úřad
20. 2. Pozemkové úpravy - dokumenty admin Obecní úřad
24. 2. Systém na sběr potravinářského oleje a tuku admin Obecní úřad Upozornění
24. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2014 a další dokumenty admin Obecní úřad
16. 3. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 3. 2015 admin Obecní úřad
27. 3. Prodej dřeva Miloš Starý Obecní úřad
1. 4. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek admin Obecní úřad Upozornění
7. 4. Informace o poskytování příspěvku na lesy - Dodatek č. 2 admin Obecní úřad Upozornění
14. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 8. 4. 2015 admin Obecní úřad
22. 4. Sobíňovské novinky číslo 3/2015 admin Obecní úřad
29. 4. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015 admin Obecní úřad Upozornění
5. 5. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 5. 2015 admin Obecní úřad
14. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 13. 5. 2015 admin Obecní úřad
14. 5. Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 2/2015 o volném pobíhání psů a upozornění na volné pobíhání domácího zvířectva admin Obecní úřad
20. 5. Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2014 admin Obecní úřad
3. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 6. 2015 admin Obecní úřad
5. 6. Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady admin Obecní úřad
15. 6. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 6. 2015 admin Obecní úřad
17. 6. Dražební vyhláška admin Obecní úřad
23. 6. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 1. 7. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
2. 7. Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 3 a 4/2015 admin Obecní úřad
9. 7. Sobíňovské novinky číslo 6/2015 admin Obecní úřad
9. 7. Zápis z jednání zastupitelstva 1. 7. 2015 admin Obecní úřad
17. 7. Oznámení - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově admin Obecní úřad
17. 7. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba - Janáčková Lucie admin Obecní úřad
20. 7. Program zlepšování kvality ovzduší admin Obecní úřad
3. 8. Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) - Marharyta Ivanivna Rejzková Hončarova admin Obecní úřad
4. 8. Záměr - Suchá retenční nádrž admin Obecní úřad
5. 8. Dražební vyhláška - Jaroslav Rejzek admin Obecní úřad
11. 8. Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha admin Obecní úřad
21. 8. Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o zrušení období déle trvajícího nadměrného sucha admin Obecní úřad
24. 8. Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2015 admin Obecní úřad
25. 8. Územní rozhodnutí (VV) - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově admin Obecní úřad
25. 8. Aktualizované údaje k datu 1.8.2015 o majetku, jehož vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí admin Obecní úřad Upozornění
1. 9. Nová stanoviště pro kontejnery admin Obecní úřad Zajímavosti
2. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 9. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
10. 9. Nové dokumenty na úřední desce admin Obecní úřad Upozornění
11. 9. Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí - Sobíňov - suchá retenční nádrž admin Obecní úřad
11. 9. Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2015 admin Obecní úřad
11. 9. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 9. 2015 admin Obecní úřad
11. 9. Nový štěpkovač admin Obecní úřad Zajímavosti
22. 9. Kalendář Sobíňov 2016 admin Obecní úřad Zajímavosti
30. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7. 10. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
8. 10. Sobíňovské novinky číslo 9/2015 admin Obecní úřad Zajímavosti
9. 10. Zápis z jednání zastupitelstva 7. 10. 2015 admin Obecní úřad
26. 10. VV - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách (rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav Sobíňov) admin Obecní úřad
2. 11. Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - p. Marek Fiala admin Obecní úřad Upozornění
4. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 11. 11. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
6. 11. Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Sobíňov admin Obecní úřad Upozornění
6. 11. Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2015 admin Obecní úřad
11. 11. Zápis ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví - 27. 10. 2015 a návrh rozpočtu SVOP na rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
11. 11. VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení admin Obecní úřad
13. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 11. 2015 admin Obecní úřad
16. 11. Informace k ukončení provozu veřejného rozhlasu v Sobíňově admin Obecní úřad Upozornění
16. 11. Návrh rozpočtu na rok 2016 admin Obecní úřad Upozornění
25. 11. VV o možnosti převzít písemnost - paní Vodičková admin Obecní úřad Upozornění
2. 12. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 12. 2015 admin Obecní úřad
7. 12. Prodej vánočních stromků Miloš Starý Obecní úřad
10. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 12. 2015 admin Obecní úřad Upozornění
14. 12. Veřejná vyhláška - stavební povolení - bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově admin Obecní úřad
21. 12. Sobíňovské novinky číslo 12/2015 admin Obecní úřad Upozornění
23. 12. PF 2016 admin Obecní úřad

Rok 2014

Datum Nadpis Autor Kategorie
2. 1. Sobíňovské novinky - prosinec 2013 admin Obecní úřad
8. 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16. ledna 2014 admin Obecní úřad
9. 1. Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou admin Obecní úřad
9. 1. Schválený rozpočet na rok 2014 admin Obecní úřad
17. 1. Nové dokumenty na úřední desce admin Obecní úřad
17. 1. Zápis z jednání zastupitelstva 16. ledna 2013 admin Obecní úřad
29. 1. Oznámení o průběhu Zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Sobíňov admin Obecní úřad
12. 2. Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu admin Obecní úřad
13. 2. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19. února 2014 admin Obecní úřad
18. 2. Nabídka k prodeji mimo dražbu v rámci likvidace dědictví admin Obecní úřad Upozornění
20. 2. Zápis z jednání zastupitelstva 19. února 2014 admin Obecní úřad
5. 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2013 admin Obecní úřad
19. 3. Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2014 admin Obecní úřad
25. 3. Oznámení - obnova katastrálního operátu admin Obecní úřad
25. 3. Závěrečný účet obce za rok 2013 admin Obecní úřad
27. 3. Volby do Evropského parlamentu - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad Upozornění
1. 4. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9. dubna 2014 admin Obecní úřad Upozornění
10. 4. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 4. 2014 admin Obecní úřad
11. 4. Volby do Evropského parlamentu - dokumenty admin Obecní úřad Upozornění
14. 4. Sobíňovské novinky - březen 2014 admin Obecní úřad
24. 4. Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014 admin Obecní úřad
28. 4. Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2014 admin Obecní úřad
29. 4. Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2014 admin Obecní úřad
5. 5. Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání admin Obecní úřad Upozornění
5. 5. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14. května 2014 admin Obecní úřad
9. 5. Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání admin Obecní úřad
9. 5. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu admin Obecní úřad Upozornění
15. 5. Zápis z jednání zastupitelstva 14. 5. 2014 admin Obecní úřad
1. 7. Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9. července 2014 admin Obecní úřad
8. 7. MŽP - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje Kraje Vysočina - aktualizace na období 2015 - 2018 admin Obecní úřad
10. 7. Zápis z jednání zastupitelstva 9. 7. 2014 admin Obecní úřad
15. 7. Požární řád admin Obecní úřad
11. 8. Volby do Zastupitelstva obce - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise admin Obecní úřad
25. 8. Informace o registraci kandidátních listin admin Obecní úřad
26. 8. Volby do Zastupitelstva obce - Informace o počtu a sídle volebních okrsků admin Obecní úřad
30. 8. Volby do Zastupitelstva obce - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise admin Obecní úřad
2. 9. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 9. 2014 admin Obecní úřad
1. 10. Sobíňovské novinky - čísla 6/2014 a 9/2014 admin Obecní úřad Zajímavosti
11. 10. Výsledky voleb admin Obecní úřad
15. 10. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 9. 2014 admin Obecní úřad
19. 10. Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem admin Obecní úřad
3. 11. Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva - 4. 11. 2014 admin Obecní úřad
5. 11. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobíňov - 4. 11. 2014 admin Obecní úřad Upozornění
10. 11. Návrh evropsky významné lokality Niva Doubravy admin Obecní úřad Upozornění
12. 11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 12. 11. 2014 admin Obecní úřad
13. 11. Opatření o sjízdnosti cest v obci Sobíňov - plán zimní údržby admin Obecní úřad
13. 11. Návrh rozpočtu na rok 2015 admin Obecní úřad
18. 11. Zápis z jednání zastupitelstva 12. 11. 2014 admin Obecní úřad
11. 12. Pozemkové úpravy admin Obecní úřad
11. 12. Výběrové řízení na obsazení místa zaměstnance obce Sobíňov admin Obecní úřad
11. 12. Žádost o vyplnění ankety admin Obecní úřad
12. 12. Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba admin Obecní úřad
15. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 10. 12. 2014 admin Obecní úřad
17. 12. Schválený rozpočet na rok 2015 admin Obecní úřad
17. 12. SMS zprávy Miloš Starý Obecní úřad
28. 12. Sobíňovské novinky - číslo 12/2014 admin Obecní úřad Upozornění

Rok 2013

Datum Nadpis Autor Kategorie
24. 10. Územní plán Sobíňov admin Obecní úřad
31. 10. Návrh rozpočtu SVOP na rok 2014 admin Obecní úřad
19. 11. Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu sídelního útvaru Libice n/D admin Obecní úřad
13. 12. Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sobíňov, pozvánka na úvodní jednání admin Obecní úřad
13. 12. Zápis z jednání zastupitelstva 11. 12. 2013 admin Obecní úřad

Rok 2012

Datum Nadpis Autor Kategorie
3. 5. Strategie Kraje Vysočina 2020 admin Obecní úřad

Rok 2011

Datum Nadpis Autor Kategorie
1. 5. Hospodaření obce v roce 2010 admin Obecní úřad
25. 7. Železniční trať Německý Brod - Pardubice admin Obecní úřad Zajímavosti

Rok 2010

Datum Nadpis Autor Kategorie
1. 12. Rozpočet 2011 admin Obecní úřad

Rok 2009

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2008

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.


Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv