Archiv aktualit a článků

Rok 2021

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2020

Datum Nadpis Autor Kategorie
7. 1. Podkarpatská Rus, Moldavsko, Rumunsko admin Události a akce
21. 1. Maškarní ples v Krucemburku 2020 admin Události a akce
27. 1. Loutkové divadlo Oblázek - Sněhová královna admin Události a akce
27. 1. Obecní ples 2020 admin Události a akce
5. 2. Rekordní účast na 26. ročníku pochodu „Zimním Podoubravím“ admin Turistika Události a akce
14. 2. Memoriál Emila Černého v mariáši 2020 admin Události a akce
2. 3. Dětský maškarní karneval v Krucemburku admin Události a akce
2. 3. Divadlo v Krucemburku - Zaskočená návštěva admin Události a akce

Rok 2019

Datum Nadpis Autor Kategorie
21. 1. Cestopisná přednáška - Mongolsko admin Události a akce Zajímavosti
22. 1. Benefice pro Klárku - Rockový ples admin Události a akce
23. 1. 19. Maškarní ples v Krucemburku admin Události a akce
29. 1. Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 25. ročník admin Turistika Události a akce
5. 2. Divadlo v Krucemburku - Kurz efektivního rodičovství admin Události a akce
8. 2. 33. Obecní maškarní ples admin Události a akce
13. 2. Voňavé setkání admin Události a akce
14. 2. Memoriál Emila Černého v mariáši 2019 admin Události a akce
27. 2. Myslivecký ples v Oudoleni 2019 admin Události a akce
28. 2. Ples městyse Libice n/D 2019 admin Události a akce
7. 3. Valná hromada TJ Sokol Sobíňov, z.s. admin Události a akce Upozornění
11. 3. Memoriál Emila Černého v mariáši 2019 - výsledky admin Události a akce Zajímavosti
13. 3. Ranč 3x/D Sobíňov pořádá letní jezdecké kurzy pro děti a mládež admin Události a akce Zajímavosti
20. 3. Den Země 2019 admin Události a akce
21. 3. Loutkové divadlo Oblázek - Perníková chaloupka admin Události a akce
2. 4. Velikonoční výstava v Krucemburku 2019 admin Události a akce
2. 4. Zahrada 2019 admin Události a akce
8. 4. ŽĎAS - Den otevřených dveří - 1. 5. 2019 admin Události a akce
16. 4. Loutkové divadlo Oblázek - Kocour v botách admin Události a akce
25. 4. Slavnostní otevření víceúčelové sportovní plochy v Chotěboři admin Sport Události a akce
25. 4. Jarní besídka nejen pro maminky admin Události a akce
6. 5. Férová snídaně v Libici nad Doubravou admin Události a akce
16. 5. Trylkování - 18. 5. 2019 admin Události a akce
23. 5. Dětský den ve Vojnově Městci admin Události a akce
31. 5. Fotografie z návštěvy hodnotící komise „Vesnice roku 2019“ admin Události a akce Zajímavosti
6. 6. Dračí lodě 2019 admin Události a akce
13. 6. Letní kino v naší obci admin Události a akce Zajímavosti
13. 6. Pohádková stezka 2019 admin Události a akce
19. 6. Mimořádný filmový festival KRUCEMBURSKÝ VÝTAH admin Události a akce
1. 7. Letní kino Krucemburk - program 2019 admin Události a akce
4. 7. Dětské sportovní dopoledne - 5. 7. 2019 admin Sport Události a akce
4. 7. Srandamač 2019 admin Události a akce
11. 7. Městecká pouť 2019 admin Události a akce
16. 7. Taneční zábava ve Ždírci nad Doubravou admin Události a akce
17. 7. Městecká pouť u hasičů 2019 admin Události a akce
29. 7. Léto v Železných horách 2019 admin Turistika Události a akce
29. 7. Slavnostní vyhlášení „Vesnice Kraje Vysočina roku 2019“ admin Události a akce Zajímavosti
7. 8. 25. ročník „Léta v Železných horách“ admin Turistika Události a akce Zajímavosti
12. 8. Podoubravský víceboj 2019 admin Události a akce
3. 9. Duo Aramis ve Vojnově Městci admin Události a akce
17. 9. Sraz veteránů auto moto v Sobíňově admin Události a akce
10. 10. Vojnoměstecké posvícení 2019 admin Události a akce
10. 10. Farmářské trhy ve Vojnově Městci - 19. 10. 2019 admin Události a akce
16. 10. Sobíňovská drakiáda - 28. 10. 2019 admin Události a akce
1. 11. Večer autorského čtení v Krucemburku - 16. 11. 2019 admin Události a akce
1. 11. Tvorba adventního věnce - 27. 11. 2019 admin Události a akce
12. 11. Výstava v Krucemburku - Vladimír Suchánek - Imaginace admin Události a akce
13. 11. Pozvánka na kulturní akce v Krucemburku admin Události a akce
20. 11. Advent v sopotské škole 2019 admin Události a akce
21. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Krucemburku 2019 admin Události a akce Zajímavosti
27. 11. Bez stromečku nejsou Vánoce 2019 admin Události a akce
5. 12. Dětský karneval 2019 admin Události a akce
6. 12. Loutkové divadlo Oblázek - V lese kouzelného dědečka - 15. 12. 2019 admin Události a akce
9. 12. Vánoční koncert 2019 admin Události a akce
9. 12. Sbírka pro pejsky admin Události a akce
19. 12. Pozvánka na besedu ve Ždírci n. D. admin Události a akce

Rok 2018

Datum Nadpis Autor Kategorie
10. 1. Roman Janál - Novoroční koncert ve V. Městci admin Události a akce
15. 1. Beseda s Jánem Svoradou admin Události a akce
16. 1. Hasičský ples SDH Podmoklany admin Události a akce
16. 1. Pohádka „O Koblížkovi“ admin Události a akce
25. 1. Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Sobíňov, z.s. 2018 admin Události a akce
31. 1. Farní ples v Krucemburku admin Události a akce
31. 1. 18. Maškarní ples v Krucemburku admin Události a akce
31. 1. Indie - Garhwalské Himaláje admin Události a akce
6. 2. Prusko-rakouská válka na Ždírecku admin Události a akce Zajímavosti
13. 2. Indie - Barevný Rádžastán admin Události a akce
13. 2. Vanuatu - Děti ráje admin Události a akce
13. 2. Beseda se spisovatelkou Ivankou Devátou admin Události a akce
14. 2. Zimním podoubravím po dvacátéčtvrté admin Události a akce
21. 2. Ples městyse Libice n/D admin Události a akce
21. 2. Velikonoční jarmark na Pilnově statku - 17. 3. 2018 admin Události a akce
3. 4. Prusko-rakouská válka v Sobíňově a okolí admin Události a akce
4. 4. 3. Jarní ždírecký jarmark admin Události a akce
9. 4. Královská lípa vypráví admin Události a akce
10. 4. Den Země 2018 admin Události a akce
13. 4. 25. ročník výstavy ZAHRADA v Havlíčkově Brodě admin Události a akce
18. 4. Dětské rybářské závody v Krucemburku 12.5. 2018 admin Události a akce
11. 5. Školní besídka 2018 admin Události a akce
15. 5. Výstava bonsají na Novém Ransku admin Události a akce
21. 5. Havlíčkobrodská padesátka - 49. ročník admin Turistika Události a akce
24. 5. O pohár starosty Bezděkova admin Události a akce
31. 5. Dětský den ve Ždírci n/D s pohádkovým lesem admin Události a akce
8. 6. Den otevřených dveří Svazku obcí Podoubraví admin Události a akce Zajímavosti
22. 6. Sportovní turnaj ZŠ a MŠ 2018 admin Sport Události a akce
22. 6. Srandamač 2018 admin Sport Události a akce
22. 6. Výstava „Houby - bohatství našich lesů“ admin Události a akce
22. 6. Dětské sportovní dopoledne - 30. 6. 2018 admin Sport Události a akce
22. 6. Pouťová zábava 2018 admin Události a akce
27. 6. Tour de Aleje 2018 admin Události a akce
27. 6. Oslavy devadesáti let fotbalu ve Ždírci n/D admin Sport Události a akce
27. 6. Poutní slavnost - Sopoty admin Události a akce
27. 6. Prodejní výstava obrazů pana Bohuslava Jirky a pana Josefa Krumla admin Události a akce
16. 7. Léto v Železných horách 2018 admin Turistika Události a akce
9. 8. Letní dovádění s Vysočinou 2018 admin Události a akce
9. 8. Filmové léto ve Ždírci n/D admin Události a akce
20. 8. BonBonové představení klauna Pepína admin Události a akce
28. 8. Prodejní výstava výrobků sklárny Valner Glass admin Události a akce Zajímavosti
28. 8. Pohádková stezka 2018 admin Události a akce
5. 9. Podoubravský víceboj 2018 admin Události a akce
10. 9. Fotografie z Podoubravského víceboje admin Události a akce Zajímavosti
21. 9. Výlov rybníka Pobočný - 28. 9. 2018 admin Události a akce
24. 9. Ždírecký podzimní jarmark 2018 admin Události a akce
27. 9. Pozvánka na křest knihy Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká v proměnách časů admin Události a akce Zajímavosti
27. 9. Až po Už/horod admin Události a akce
5. 10. Otevření Muzea umění Zdenka Rykra admin Události a akce
18. 10. Strom svobody - Krucemburk admin Události a akce
29. 10. Oslavy 100 let republiky v Sobíňově - fotografie od paní Danielovské admin Události a akce
29. 10. Oslavy 100 let republiky v Sobíňově - fotografie od p. Vorala admin Události a akce
1. 11. Svatomartinský jarmark v Libici n.D. 2018 admin Události a akce
5. 11. Průvod Svatého Martina 2018 admin Události a akce
20. 11. Předvánoční akce v Sobíňově v roce 2018 admin Události a akce
23. 11. Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu v Krucemburku 2018 admin Události a akce
26. 11. Loutkové divadlo Oblázek - Vánoční země admin Události a akce
28. 11. Dětský karneval 2018 admin Události a akce
18. 12. XXI. zpívání u vánočního stromu admin Události a akce
18. 12. Obecní ples v Oudoleni admin Události a akce
22. 12. Fotografie ze setkání seniorů 2018 admin Události a akce Zajímavosti

Rok 2017

Datum Nadpis Autor Kategorie
17. 1. Sportovní ples TATRAN Ždírec n/D admin Události a akce
17. 1. Farní ples v Krucemburku admin Události a akce
17. 1. Ples Městyse Krucemburk admin Události a akce
19. 1. Projížďka saněmi zimní krajinou admin Události a akce Zajímavosti
31. 1. Loutkové divadlo Oblázek - Začarovaný kašpárek admin Události a akce
31. 1. J. Kreibich - Obrazy, Sbírka knih Babička admin Události a akce
2. 2. Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 23. ročník admin Turistika Události a akce
3. 2. Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol Sobíňov, z.s. admin Události a akce Upozornění
8. 2. Obecní ples 2017 admin Události a akce
8. 2. Etiopie admin Události a akce
10. 2. Dobročinný ples v Chotěboři admin Události a akce
10. 2. Disko pro děti na faře admin Události a akce
10. 2. Valentýnské tvoření na faře v Sopotech admin Události a akce
9. 3. Benefiční zábava - Srdce na pravém místě admin Události a akce
15. 3. Kurz Pedigu admin Události a akce Zajímavosti
27. 3. Velikonoční jarmark v Libici n/D a Kabelkománie admin Události a akce
30. 3. 2. Jarní Ždírecký Jarmark admin Události a akce
6. 4. Velikonoční misie admin Události a akce
6. 4. Velikonoční dílnička admin Události a akce
6. 4. Chovatelská přehlídka trofejí v HB - 13. - 17. května 2017 admin Události a akce
7. 4. Brigáda na úklid obce Miloš Starý Události a akce
11. 4. Den Země v Sobíňově admin Události a akce
20. 4. Dětské rybářské závody na Zaďáku u Krucemburku admin Události a akce
20. 4. ACO Přibyslavský běh 2017 admin Sport Události a akce
20. 4. Loutkové divadlo Oblázek - Pasáček vepřů admin Události a akce
2. 5. Četnické humoresky ve Vojnově Městci admin Události a akce
2. 5. Pohádková stezka 2017 admin Události a akce
2. 5. Krucemburský jarmark - 28. 4. 2017 admin Události a akce
2. 5. Den matek ve Vojnově Městci - 14. 5. 2017 admin Události a akce
3. 5. Prodejní výstava Krajiny Bohuslava Jirky admin Události a akce
8. 5. Dílničky pro maminky admin Události a akce Zajímavosti
15. 5. ZD Mrákotín Miloš Starý Události a akce
25. 5. Doubravafest 2017 admin Události a akce
30. 5. Dračí lodě 2017 admin Události a akce
15. 6. Ždírecký triangl 2017 admin Události a akce
24. 6. Svatomariánská pouť 2017 admin Události a akce
26. 6. Masarykův pohár v Chotěboři admin Události a akce
26. 6. Letní dovádění s Vysočinou admin Události a akce
29. 6. Pouťová zábava 2017 admin Události a akce
29. 6. Srandamač 2017 admin Sport Události a akce
29. 6. III. Setkání historických traktorů admin Události a akce Zajímavosti
3. 7. Tour de Aleje 2017 admin Turistika Události a akce
10. 7. Pozvánka na pouť ve Slavětíně admin Události a akce
1. 8. IV. ročník soutěže v netradičním útoku PS-8 admin Události a akce
3. 8. Léto v Železných horách 2017 admin Turistika Události a akce
24. 8. Podoubravský víceboj 2017 admin Události a akce
24. 8. Výstava obrazů Markéty Adámkové admin Události a akce
24. 8. Jarda Bílek a spol. na Podoubravském víceboji admin Události a akce
28. 8. Slavnostní otevření dopravního hřiště v Libici admin Události a akce Zajímavosti
22. 9. Podzimní koncert pěveckého souboru Doubravan admin Události a akce
3. 10. Oslava výročí 200 let školy v Sobíňově admin Události a akce Zajímavosti
25. 10. Zkrocení zlého muže admin Události a akce Zajímavosti
27. 10. Pozvánka na floristický workshop admin Události a akce Zajímavosti
1. 11. Předvánoční akce v Sobíňově admin Události a akce
6. 11. Svatomartinský jarmark v Libici n. D. admin Události a akce
6. 11. Mikulášská mašinka admin Události a akce
6. 11. Rozsvícení vánočního stromu ve Ždírci n. D. admin Události a akce
9. 11. Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům admin Události a akce Zajímavosti
9. 11. Svatomartinský průvod 2017 admin Události a akce
20. 11. Adventní koncert Krucemburk 2017 admin Události a akce
21. 11. Dětský karneval 2017 admin Události a akce
21. 11. Fotografie ze setkání seniorů 2017 admin Události a akce
21. 11. Advent v sopotské škole 2017 admin Události a akce
27. 11. Výstava „Bez stromečku nejsou Vánoce“ v Novém Veselí admin Události a akce
27. 11. Vánoční koncert 2017 admin Události a akce
29. 11. Vánoční koncert ve Vojnově Městci admin Události a akce
29. 11. Vánoční koncert Doubravanu v Chotěboři admin Události a akce
7. 12. Kino Krucemburk admin Události a akce
7. 12. Vánoční koncert v Krucemburku 2017 admin Události a akce
21. 12. Zpívání u stromečku 2017 admin Události a akce Zajímavosti

Rok 2016

Datum Nadpis Autor Kategorie
1. 1. Tříkrálová sbírka admin Události a akce Zajímavosti
7. 1. Výstava fotografií - Kapky intimity admin Události a akce
27. 1. Valerie Zawadská ve Vojnově Městci admin Události a akce
4. 2. Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 22. ročník admin Turistika Události a akce
8. 2. Pozvánka na besedu - KUBA admin Turistika Události a akce
8. 2. Ohlédnutí za vydařeným sobotním pochodem admin Turistika Události a akce
9. 2. Všestranný silový pětiboj admin Sport Události a akce
24. 2. Turnaj v křížovém mariáši - Memoriál Emila Černého Miloš Starý Události a akce
29. 2. Myslivecký ples v Oudoleni admin Události a akce
3. 3. Pozvánka na Loutkové divadlo v Krucemburku - 13. 3. 2016 admin Události a akce
6. 3. Fotografie z turnaje v mariáši - 27. 2. 2016 admin O webu Události a akce
7. 3. Obecní ples 2016 admin Události a akce
14. 3. Fotografie z 30. obecního plesu admin Události a akce Zajímavosti
24. 3. TJ Sokol Sobíňov Miloš Starý Události a akce
31. 3. Jarní trh řemesel admin Události a akce
6. 4. Luděk Munzar ve Vojnově Městci admin Události a akce
14. 4. I. JARNÍ ŽDÍRECKÝ JARMARK admin Události a akce
14. 4. Čistá Vysočina 2016 admin Události a akce
15. 4. Jarní koncert admin Události a akce
18. 4. Pohádka - Jak kašpárek vykouzlil nádherné počasí admin Události a akce Zajímavosti
22. 4. Hrátky s pamětí admin Události a akce
28. 4. Výstava Kapky intimity v Chotěboři admin Události a akce
29. 4. Jarní koncert ZŠ a MŠ 2016 admin Události a akce
13. 5. II. Jarní koňohrátky admin Události a akce
17. 5. Masarykův pohár v Chotěboři admin Sport Události a akce
17. 5. 14. ročník Automobilové orientační soutěže admin Události a akce Zajímavosti
18. 5. Posezení s harmonikou v Krucemburku admin Události a akce
19. 5. Pohádková stezka admin Události a akce
23. 5. Krucemburský jarmark 2016 admin Události a akce Zajímavosti
24. 5. Dračí lodě na rybníku Řeka 2016 admin Události a akce
2. 6. Kolty spravedlnosti admin Události a akce
8. 6. Vítání občánků 2016 admin Události a akce Zajímavosti
8. 6. Fotky z návštěvy hodnotitelské komise v soutěži Vesnice roku 2016 admin Události a akce
15. 6. Jubilejní cesta parním vlakem - 18. 6. 2016 admin Události a akce
17. 6. Pouťová taneční zábava - BARON beat admin Události a akce
23. 6. Výstava Sobíňovské poklady admin Události a akce
23. 6. Dětská diskotéka admin Události a akce
29. 6. TJ Sokol Sobíňov vs. SDH Sobíňov 2016 admin Události a akce
5. 7. Staročeská pouť dětí admin Události a akce
8. 7. Pouťová zábava - SDH Sobíňov admin Události a akce
28. 7. Léto v Železných horách 2016 admin Události a akce
29. 7. Léto v Železných horách 2016 - trasy v GPX pro navigace admin Turistika Události a akce
29. 7. Léto v Železných horách 2016 - mapa trasy pro horská kola admin Turistika Události a akce
9. 8. Léto v Železných horách přilákalo 429 turistů z okolí admin Turistika Události a akce
10. 8. Rybářské závody na Bílku admin Události a akce
22. 8. Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 admin Události a akce Upozornění
23. 8. Rozloučení s prázdninami 2016 admin Události a akce
6. 9. Den otevřených dveří firmy ODAS admin Události a akce
12. 9. Plnou parou Vysočinou admin Události a akce Zajímavosti
14. 9. Benefiční koncert „Anděl houslí“ admin Události a akce
15. 9. Oslavy 775 let výročí městyse Krucemburk admin Události a akce
19. 9. Ždírecký podzimní jarmark admin Události a akce
8. 10. Výsledky voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina v obci Sobíňov Miloš Starý Události a akce
11. 10. Přednáška o Liběcké stezce admin Události a akce Zajímavosti
11. 10. Výtvarná dílna - zdobení lžiček fimem admin Události a akce
12. 10. Běh za novým úsměvem admin Sport Události a akce
3. 11. Průvod Svatého Martina 2016 admin Události a akce
15. 11. Tradiční posezení se seniory 2016 admin Události a akce
15. 11. Předvánoční akce v Sobíňově v roce 2016 admin Události a akce
23. 11. Advent 2016 v Sopotské škole admin Události a akce
28. 11. Vánoční koncert ve Vojnově Městci admin Události a akce
28. 11. Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi admin Události a akce
29. 11. Vánoční koncert admin Události a akce
29. 11. Výstava obrazů Petra Křivského a Františka Starého admin Události a akce
4. 12. Fotografie ze setkání seniorů 2016 admin O webu Události a akce
6. 12. Dětský karneval 2016 admin Události a akce
7. 12. Bez stromečku nejsou Vánoce 2016 admin Události a akce Zajímavosti
22. 12. Výstava „Staročeské Vánoce“ v Chotěboři admin Události a akce
22. 12. XIX. zpívání u vánočního stromečku na návsi admin Události a akce

Rok 2015

Datum Nadpis Autor Kategorie
8. 2. Ohlédnutí za sobotním pochodem admin Turistika Události a akce Zajímavosti
27. 4. Pietní vzpomínka Miloš Starý Události a akce
29. 4. Pálení čarodějnic admin Události a akce
4. 5. Pohádková stezka admin Události a akce
5. 5. Pietní vzpomínka na rok 1945 admin Události a akce
14. 5. Botanicko-zoologická vycházka do podmáčených luk admin Události a akce
14. 5. Trylkování admin Události a akce
15. 5. Hrátky s pamětí admin Události a akce
18. 5. Úsměvy Ivo Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse Miloš Starý Události a akce
19. 5. První jarní koňohrátky admin Události a akce
21. 5. Přátelské setkání k 10. výročí NS Sobíňov admin Turistika Události a akce
3. 6. Pozvánky na akce od ČSOP admin Události a akce
4. 6. Pozvánka na akce ve Ždírci nad Doubravou admin Události a akce
5. 6. FCK Weekend 2015 admin Události a akce
14. 6. Fotografie z Dračích lodí na rybníku Řeka admin Události a akce Zajímavosti
23. 6. Mariánská pouť dětí admin Události a akce
23. 6. Druhá světová válka - výstava admin Události a akce Zajímavosti
2. 7. Výstava Letní rozmary Jaroslavy Palzerové ve Ždírci n/D admin Události a akce
9. 7. Pouťová zábava - STYL admin Události a akce
9. 7. Řemeslná pouť Sopoty admin Události a akce
27. 7. Léto v Železných horách 2015 admin Události a akce
5. 8. Fotografie z Léta v Železných horách 2015 admin Události a akce
7. 8. ZDV Mrákotín Miloš Starý Události a akce
20. 8. Výstava "Co se vyrábělo na Novém Ransku" admin Události a akce
24. 8. Podoubravský víceboj 2015 admin Události a akce
1. 9. Den otevřených dveří - ODAS Žďár n. S admin Události a akce Zajímavosti
8. 9. Městské trhy ve Ždírci nad Doubravou admin Události a akce Zajímavosti
2. 10. Dny otevřených ateliérů - František Starý admin Události a akce Zajímavosti
6. 10. Výlov rybníku Lovčák 2015 admin Události a akce
20. 10. Hrátky s pamětí II. Miloš Starý Události a akce
20. 10. Korálkování Miloš Starý Události a akce
21. 10. Výstava Rodná Vysočina admin Události a akce Zajímavosti
27. 10. Hubertova jízda admin Sport Události a akce
5. 11. Z půdiček našich babiček - výstava v Příjemkách admin Události a akce Zajímavosti
6. 11. Svatomartinský den v Sopotech admin Události a akce
7. 11. Předvánoční akce v Sobíňově v roce 2015 admin Události a akce
11. 11. Svatomartinský jarmark v Libici n/D admin Události a akce
20. 11. Fotografie ze svatomartinského průvodu admin Události a akce Zajímavosti
25. 11. Advent 2015 v sopotské škole admin Události a akce Zajímavosti
25. 11. Rozsvícení vánočního stromu ve Ždírci n/D admin Události a akce
26. 11. Vánoční koncert žákovského komorního orchestru admin Události a akce Zajímavosti
7. 12. Loutkové divadlo v Krucemburku admin Události a akce
7. 12. Karneval na ledě v Chotěboři admin Události a akce
7. 12. Fotografie z „Adventu v sopotské škole“ admin Události a akce
7. 12. Fotografie z „Vypouštění balónků“ admin Události a akce
7. 12. Jaroslav Hutka ve Ždírci nad Doubravou admin Události a akce
8. 12. Co se vyrábělo na Novém Ransku - výstava v Galerii Doubravka admin Události a akce
8. 12. Vánoční výstava v ZŠ Krucemburk admin Události a akce
21. 12. Bez stromečku nejsou Vánoce admin Události a akce Zajímavosti
21. 12. 9. ročník ping-pongového turnaje o „Zlatou Fanku“ admin Sport Události a akce
21. 12. Vánoční koncert v Krucemburku admin Události a akce
21. 12. Zpívání u vánočního stromečku na návsi admin Události a akce
22. 12. Fotky z dětského karnevalu admin O webu Události a akce

Rok 2014

Datum Nadpis Autor Kategorie
28. 1. Zimním Podoubravím aneb Memoriál Ladislava Dymáčka - 20. ročník admin Turistika Události a akce
4. 3. 28. Obecní ples admin Události a akce
5. 3. Jarní korálky admin Události a akce
10. 3. Kamenictví Miloš Starý Události a akce
18. 3. Brigáda Miloš Starý Události a akce
26. 3. Velikonoční jarmark admin Události a akce
31. 3. 9. ročník turnaje v křížovém mariáši - Memoriál Emila Černého admin Události a akce
30. 4. Rej čarodějnic 2014 admin Události a akce
9. 5. Jarní koncert admin Události a akce
25. 5. Parkury na ranči admin Události a akce
3. 6. Sobíňovský pohár admin Události a akce
27. 6. Dětský den a dětská diskotéka admin Události a akce
2. 7. III. ročník souboje TJ Sokol Sobíňov vs. SDH Sobíňov admin Události a akce
6. 7. Oslavy 630 let obce Sobíňov admin Události a akce
31. 7. Léto v Železných horách 2014 admin Události a akce
25. 10. Vánoční hvězdičková dílna admin Události a akce
25. 11. Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi admin Události a akce

Rok 2013

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2012

Datum Nadpis Autor Kategorie
5. 11. Velký úspěch našich mladých hasičů Miloš Starý Události a akce

Rok 2011

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 2. Zimním Podoubravím šlo 210 lidí admin Turistika Události a akce
11. 8. Léto v Železných horách 2011 admin Události a akce

Rok 2010

Datum Nadpis Autor Kategorie
31. 10. Hubertova jízda v deníku admin Události a akce Zajímavosti

Rok 2009

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 3. Výzva k pokusu o zápis do G. knihy rekordů admin Události a akce Zajímavosti
7. 4. Překonání rekordu v Deníku admin Události a akce Zajímavosti

Rok 2008

Datum Nadpis Autor Kategorie
14. 2. Zhodnocení memoriálu 2008 Miloš Starý Události a akce
3. 10. Hodnocení promenádního koncertu admin Události a akce

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv