Archiv aktualit a článků

Rok 2021

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.

Rok 2020

Datum Nadpis Autor Kategorie
13. 1. Setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy admin Upozornění Zajímavosti
10. 2. Stav místní knihovny k 31. 12. 2019 admin Zajímavosti
12. 2. Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2019 admin Zajímavosti
11. 3. Sobíňovské novinky číslo 12/2019 admin Zajímavosti

Rok 2019

Datum Nadpis Autor Kategorie
7. 1. Bez stromečku nejsou Vánoce 2018 - vyhodnocení 10. ročníku admin Zajímavosti
10. 1. Historie obce znovu on-line admin Zajímavosti
21. 1. Cestopisná přednáška - Mongolsko admin Události a akce Zajímavosti
21. 1. Stav místní knihovny k 31. 12. 2018 admin Zajímavosti
25. 1. Nabídka dovolené - Chorvatsko 2019 admin Zajímavosti
11. 3. Memoriál Emila Černého v mariáši 2019 - výsledky admin Události a akce Zajímavosti
13. 3. Ranč 3x/D Sobíňov pořádá letní jezdecké kurzy pro děti a mládež admin Události a akce Zajímavosti
28. 3. Sobíňovské novinky číslo 3/2019 admin Zajímavosti
15. 4. Informace o kůrovci admin Zajímavosti
16. 4. Instalace multifunkčního sportovního povrchu v Chotěboři admin Zajímavosti
17. 4. Podoubravský zpravodaj č. 1/2019 admin Zajímavosti
30. 4. Hostinec "U Štefana" admin Upozornění Zajímavosti
10. 5. Diskusní večer o Evropské unii ve Ždírci nad Doubravou admin Zajímavosti
31. 5. Fotografie z návštěvy hodnotící komise „Vesnice roku 2019“ admin Události a akce Zajímavosti
13. 6. Letní kino v naší obci admin Události a akce Zajímavosti
1. 7. Pronájem hájenky admin Zajímavosti
4. 7. Josef Toufar - Výstava na OÚ admin Obecní úřad Zajímavosti
29. 7. Slavnostní vyhlášení „Vesnice Kraje Vysočina roku 2019“ admin Události a akce Zajímavosti
7. 8. 25. ročník „Léta v Železných horách“ admin Turistika Události a akce Zajímavosti
12. 8. Koncepce řešení středu obce admin Obecní úřad Zajímavosti
19. 8. Zámek Maleč admin Zajímavosti
22. 8. Slavnostní otevření přístavby školy ve Ždírci n. D. admin Zajímavosti
13. 9. Slavnostní otevření přístavby Základní školy Ždírec n. D. v sobotu 14. 9. 2019 od 10.00 hod. admin Zajímavosti
16. 9. Vesnice roku 2019 - Cena veřejnosti admin Obecní úřad Zajímavosti
23. 9. Voňavé setkání - 17. 10. 2019 admin Zajímavosti
27. 9. Rybářský kroužek v Krucemburku 2019 admin Zajímavosti
4. 10. Oldřich, Božena a ti druzí - divadlo v Krucemburku admin Zajímavosti
10. 10. Ocenění pro obec Sobíňov admin Zajímavosti
11. 10. Kašpárkovo pohádkové odpoledne - Loutkové divadlo v Krucemburku admin Zajímavosti
16. 10. Sobíňovské novinky číslo 9/2019 admin Obecní úřad Zajímavosti
4. 11. Alej roku 2019 admin Zajímavosti
12. 11. Předvánoční akce v Sobíňově v roce 2019 admin Obecní úřad Zajímavosti
21. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Krucemburku 2019 admin Události a akce Zajímavosti
5. 12. Fotografie ze setkání seniorů a ze zahájení adventu admin Zajímavosti
9. 12. PF ZŠ a MŠ 2020 admin Zajímavosti
10. 12. Vánoční prodej ryb na sádkách u Pobočného rybníka admin Upozornění Zajímavosti

Rok 2018

Datum Nadpis Autor Kategorie
3. 1. Tříkrálová sbírka 2018 admin Zajímavosti
22. 1. Množství odevzdaných použitých oděvů v obci Sobíňov za rok 2017 admin Zajímavosti
22. 1. Poděkování za spolupráci při Tříkrálové sbírce 2018 admin Zajímavosti
6. 2. Prusko-rakouská válka na Ždírecku admin Události a akce Zajímavosti
5. 4. Podoubravský zpravodaj č. 1/2018 admin Zajímavosti
8. 6. Den otevřených dveří Svazku obcí Podoubraví admin Události a akce Zajímavosti
2. 7. Podoubravský zpravodaj - červen 2018 admin Zajímavosti
16. 7. Anonymní prevence ze slin admin Zajímavosti
28. 8. Prodejní výstava výrobků sklárny Valner Glass admin Události a akce Zajímavosti
10. 9. Fotografie z Podoubravského víceboje admin Události a akce Zajímavosti
27. 9. Rybářský kroužek v Krucemburku admin Zajímavosti
27. 9. Pozvánka na křest knihy Krucemburk, Staré Ransko a Hluboká v proměnách časů admin Události a akce Zajímavosti
12. 10. Nabídka práce - Strojírna Benc admin Upozornění Zajímavosti
22. 10. ŽĎAS - Nabídka práce - náborový příspěvek admin Zajímavosti
13. 11. Fotografie z „Průvodu Sv. Martina“ admin Zajímavosti
20. 11. Václav Augustin - Upoutávka na knihu „V zajetí lovecké vášně“ admin Zajímavosti
20. 11. Anketa pro náměty na rozvoj obce admin Obecní úřad Zajímavosti
28. 11. Ocenění Knihovna Vysočiny 2018 admin Zajímavosti
22. 12. PF 2019 admin Zajímavosti
22. 12. Fotografie ze setkání seniorů 2018 admin Události a akce Zajímavosti

Rok 2017

Datum Nadpis Autor Kategorie
2. 1. Bez stromečku nejsou Vánoce 2016 - výsledky hlasování admin Zajímavosti
3. 1. Sponzoři na dětském karnevale 2016 admin Zajímavosti
19. 1. Projížďka saněmi zimní krajinou admin Události a akce Zajímavosti
8. 2. Pár čísel ze sobotního zimního pochodu admin Turistika Zajímavosti
22. 2. Bude česká lípa Evropským stromem roku 2017? admin Zajímavosti
6. 3. Fotografie z obecního plesu admin Zajímavosti
15. 3. Kurz Pedigu admin Události a akce Zajímavosti
27. 3. Myslivecký spolek admin Zajímavosti
31. 3. Velikonoční prodejní výstava ve Vojnově Městci admin Zajímavosti
31. 3. Promítání dokumentu „František Janáček vzpomíná“ ve Ždírci n/D admin Zajímavosti
31. 3. Velikonoční výstava v Krucemburku admin Zajímavosti
10. 4. Podoubravský zpravodaj č. 3 admin Zajímavosti
20. 4. Koncert BeneBend v Malé Losenici admin Zajímavosti
8. 5. Dílničky pro maminky admin Události a akce Zajímavosti
1. 6. Soutěž Vesnice roku 2017 Miloš Starý Zajímavosti
15. 6. Výstava Háčkovaný svět admin Obecní úřad Zajímavosti
24. 6. Podoubravský zpravodaj č. 4 admin Zajímavosti
29. 6. III. Setkání historických traktorů admin Události a akce Zajímavosti
9. 8. 200 let školy v Sobíňově admin Upozornění Zajímavosti
28. 8. Slavnostní otevření dopravního hřiště v Libici admin Události a akce Zajímavosti
29. 8. Stora Enso - Den otevřených dveří admin Zajímavosti
26. 9. Podoubravský zpravodaj č. 5 admin Zajímavosti
3. 10. Oslava výročí 200 let školy v Sobíňově admin Události a akce Zajímavosti
6. 10. Almanach Podoubravského víceboje admin Zajímavosti
6. 10. Rybářský kroužek admin Zajímavosti
25. 10. Zkrocení zlého muže admin Události a akce Zajímavosti
27. 10. Pozvánka na floristický workshop admin Události a akce Zajímavosti
6. 11. Kalendář na rok 2018 admin Zajímavosti
9. 11. Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům admin Události a akce Zajímavosti
18. 12. Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem admin Zajímavosti
20. 12. Podoubravský zpravodaj č. 6 admin Zajímavosti
20. 12. Vánoční přání admin Obecní úřad Zajímavosti
21. 12. Zpívání u stromečku 2017 admin Události a akce Zajímavosti

Rok 2016

Datum Nadpis Autor Kategorie
1. 1. Tříkrálová sbírka admin Události a akce Zajímavosti
12. 1. Přednáška o Peru ve Slavětíně v únoru a březnu admin Zajímavosti
1. 2. Poděkování za spolupráci při pořádání „Tříkrálové sbírky 2016“ admin Zajímavosti
1. 2. Místní knihovna k 31. 12. 2015 admin Zajímavosti
29. 2. Výsledky turnaje v mariáši Miloš Starý Zajímavosti
6. 3. Don Quijote de la Mancha ve Vojnově Městci admin Zajímavosti
14. 3. Fotografie z 30. obecního plesu admin Události a akce Zajímavosti
23. 3. Nový spolek v Sobíňově Miloš Starý Zajímavosti
18. 4. Pohádka - Jak kašpárek vykouzlil nádherné počasí admin Události a akce Zajímavosti
17. 5. Nové odpočívadlo na naučné stezce admin Zajímavosti
17. 5. 14. ročník Automobilové orientační soutěže admin Události a akce Zajímavosti
17. 5. Nový mulčovač KUHN admin Zajímavosti
23. 5. Krucemburský jarmark 2016 admin Události a akce Zajímavosti
7. 6. Soutěž Vesnice roku 2016 Miloš Starý Zajímavosti
8. 6. Vítání občánků 2016 admin Události a akce Zajímavosti
15. 6. Osvědčení o úspoře emisí za rok 2015 admin Upozornění Zajímavosti
11. 8. Pracovní místo - firma G a H s.r.o. admin Zajímavosti
23. 8. Vesnice roku 2016 - předání „Oranžové stuhy“ admin Zajímavosti
24. 8. Opravené kříže admin Zajímavosti
7. 9. Oslavy 870 let od první písemní zmínky městyse Libice n/D admin Zajímavosti
12. 9. Plnou parou Vysočinou admin Události a akce Zajímavosti
12. 9. Výstava hraček na OÚ admin Zajímavosti
22. 9. Podoubravský zpravodaj č. 1 admin Zajímavosti
23. 9. Nová turistická mapa admin Turistika Zajímavosti
11. 10. Přednáška o Liběcké stezce admin Události a akce Zajímavosti
11. 10. Předání cen soutěže Vesnice roku 2016 admin Obecní úřad Zajímavosti
25. 10. Prodej kaprů z výlovu rybníka na Křivém admin Upozornění Zajímavosti
29. 11. Alej roku 2016 admin Zajímavosti
6. 12. Kalendáře na rok 2017 a kniha Podoubraví nejen na starých pohlednicích admin O webu Zajímavosti
7. 12. Bez stromečku nejsou Vánoce 2016 admin Události a akce Zajímavosti
14. 12. Podoubravský zpravodaj č. 2 admin Zajímavosti
16. 12. Interaktivní mapa představuje udržované běžkařské tratě s krajskou podporou admin Zajímavosti

Rok 2015

Datum Nadpis Autor Kategorie
16. 1. Vyhodnocení ankety 2014/2015 Miloš Starý Zajímavosti
8. 2. Ohlédnutí za sobotním pochodem admin Turistika Události a akce Zajímavosti
7. 4. Nabídka růží - jaro 2015 admin Zajímavosti
3. 6. Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014 admin Zajímavosti
3. 6. 10. výročí otevření NS v Sobíňově admin Turistika Zajímavosti
14. 6. Fotografie z Dračích lodí na rybníku Řeka admin Události a akce Zajímavosti
23. 6. Druhá světová válka - výstava admin Události a akce Zajímavosti
2. 7. Výroční zpráva Kraje Vysočina za rok 2014 admin Zajímavosti
1. 9. Nová stanoviště pro kontejnery admin Obecní úřad Zajímavosti
1. 9. Den otevřených dveří - ODAS Žďár n. S admin Události a akce Zajímavosti
2. 9. Fotografie z prvního podzimního utkání žáků admin Sport Zajímavosti
2. 9. Pozvánka na vzdělávací kurz Miloš Starý Zajímavosti
8. 9. Městské trhy ve Ždírci nad Doubravou admin Události a akce Zajímavosti
11. 9. Nový štěpkovač admin Obecní úřad Zajímavosti
22. 9. Kalendář Sobíňov 2016 admin Obecní úřad Zajímavosti
22. 9. Nadmořská výška na vlakové zastávce admin Zajímavosti
29. 9. Beseda k domu pro seniory admin Zajímavosti
29. 9. Posvícenský koncert v Oudoleni admin Zajímavosti
2. 10. Dny otevřených ateliérů - František Starý admin Události a akce Zajímavosti
8. 10. Sobíňovské novinky číslo 9/2015 admin Obecní úřad Zajímavosti
9. 10. Vypouštění výra velkého zpět do přírody admin Zajímavosti
21. 10. Výstava Rodná Vysočina admin Události a akce Zajímavosti
5. 11. Pozvánka na svatomartinskou husu a zvěřinu v Radostíně admin Zajímavosti
5. 11. Z půdiček našich babiček - výstava v Příjemkách admin Události a akce Zajímavosti
20. 11. Fotografie ze svatomartinského průvodu admin Události a akce Zajímavosti
25. 11. Advent 2015 v sopotské škole admin Události a akce Zajímavosti
26. 11. Vánoční koncert žákovského komorního orchestru admin Události a akce Zajímavosti
21. 12. Bez stromečku nejsou Vánoce admin Události a akce Zajímavosti
29. 12. Bez stromečku nejsou Vánoce - výsledky Miloš Starý Zajímavosti

Rok 2014

Datum Nadpis Autor Kategorie
23. 3. Nové odpadkové koše admin Zajímavosti
24. 3. Sobotní brigáda admin Zajímavosti
26. 3. Novinky Miloš Starý Zajímavosti
27. 3. Obec Sobíňov na facebooku admin Zajímavosti
23. 4. Nová pouliční světla admin Zajímavosti
21. 5. Rekonstrukce zastávky na nádraží admin Zajímavosti
2. 7. Osvědčení o úspoře emisí admin Zajímavosti
1. 10. Sobíňovské novinky - čísla 6/2014 a 9/2014 admin Obecní úřad Zajímavosti
14. 10. Poděkování občanům obce admin Zajímavosti
15. 10. Volné pracovní místo admin Zajímavosti

Rok 2013

Datum Nadpis Autor Kategorie
13. 6. Výstavba dětského hřiště admin Zajímavosti
4. 8. Fotografie z 19. ročníku Léta v Železných horách admin Turistika Zajímavosti
24. 9. Kalendář Podoubravím a časem 2014 admin Upozornění Zajímavosti

Rok 2012

Datum Nadpis Autor Kategorie
28. 2. Historie obce Sobíňov admin Zajímavosti
13. 3. Publikace Varhany v kostele Navštívení Panny Marie admin Zajímavosti
14. 8. Zdařilá akce admin Turistika Zajímavosti

Rok 2011

Datum Nadpis Autor Kategorie
9. 2. Mrazivý konec ledna admin Zajímavosti
11. 3. Červotočem rozežrané varhany budou opět hrát admin Zajímavosti
25. 7. Železniční trať Německý Brod - Pardubice admin Obecní úřad Zajímavosti
20. 11. Slévárna v televizi (Aktualizováno) Miloš Starý Zajímavosti

Rok 2010

Datum Nadpis Autor Kategorie
24. 1. Sobíňov a bruslení admin Zajímavosti
7. 2. Memoriál 2010 v tisku admin Turistika Zajímavosti
31. 10. Hubertova jízda v deníku admin Události a akce Zajímavosti

Rok 2009

Datum Nadpis Autor Kategorie
6. 3. Výzva k pokusu o zápis do G. knihy rekordů admin Události a akce Zajímavosti
7. 4. Překonání rekordu v Deníku admin Události a akce Zajímavosti

Rok 2008

K tomuto tématu nebyl v tomto roce napsán žádný text.


Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv