Dětské střípky

Svátky jara, škola a Velikonoce

Tak jako každý rok se přiblížily svátky jara a to jsou Velikonoce. Hned po Vánocích jsou vnímány jako svátky nejvíce slavené. Váže se k nim mnoho tradic a není od věci je připomenout.

Např. Škaredá středa, které se říká Sazometná, je dnem, kdy hospodyně vymetaly komíny a nikdo se ten den nesmí mračit nebo mu to zůstane každou středu v následujícím roce. Na Zelený čtvrtek bychom měli ráno vyskočit z postele a omýt se rosou, abychom byli po celý rok zdraví. Na stůl patří něco zeleného, např. špenát. Velký pátek, den ukřižování Ježíše, je dnem, kdy se otevírá země a odhaluje své poklady. V tento den bychom neměli prát prádlo, ani pracovat na naší zahradě nebo poli.

Na Bílou sobotu se pečou mazance a nádivka a tímto dnem začíná půst. Chlapci by se měli pustit do pletení pomlázek a dívky do malování vajec. Boží hod velikonoční je pak velkého slavení a hodování. Na stole by neměla chybět pečeně, ať už skopové, králík či drůbež. Podává se mazanec, beránek, koláče a další dobroty. Tradice rovněž velí velikonoční pokrmy a nápoje posvětit a pak vše rozdat hodujícím nebo návštěvám. Na Velikonoční pondělí se chodí na koledu. Vejce vařená natvrdo nebo čokoládové slepičky anebo zajíčci jsou odměnou za koledování. Děvčata omlazená pomlázkou jsou potom podle lidové tradice zdravá a probuzená do nového života.

Naši dávní předkové příhod jara oslavovali příchod jara vesele a s vděčností. Velkou úctu prokazovalo Matce Zemi, která se každoročně obrozuje a je dárkyní života.

Postupem let se objevují nám známé symboly, jako jsou vejce a např. Vynášení Morany.

Vejce symbolizuje nové zrození, je spojeno neodmyslitelně se sluncem.  S jarem jsou spojeny Bohyně Vesta, která je spojena s děvčaty, která se mohou vdávat. Tradičně v tento den dostávaly dívky a ženy dárky od mužů. Věděli jste, že její sestrou byla Bohyně Morana, dohlížející na odpočívající přírodou. Je spojena s měsícem únorem, kdy je zřejmě završena vláda zimy a uvolněna cesta k jaru.

TZV. vynášení Morany je tedy symbolickým loučením se zimou. Voda, jako živel znovuzrození je chápána jako nositel něčeho nového. Plynoucí voda odnáší vše staré a očišťuje. Zvyk vyjadřuje radost ze života, z končící zimy a z nového jara.

I my, v naší škole se chystáme jako každý rok přivítat nové jaro. Zahájíme velikonoční výzdobou, která Vás jistě povzbudí k výzdobě i u Vás doma. Hodláme se vynesením Morany rozloučit se zimou a také se chystáme na velikonoční projekt Velikonoce 2016, kam Vás chceme pozvat na velikonoční dílničky, kde si můžeme společně vytvořit něco, co zkrášlí naše domovy.

S pozdravem Mgr. Voráčková


Jaro, jaro, vstávej už!

Nový rok 2016 jsme zahájili velmi důležitou záležitostí nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče a to Zápisem do první třídy základní školy.

Zápisu se zúčastnilo 6 dětí ze Sobíňova a z Bílku. Všichni byli zapsáni a již nyní se těší, až zasednou do školních lavic. V lednu jsme navštívili kino ve Ždírci nad Doubravou, kde děti shlédly pásmo známých kreslených pohádek. Jízdu vlakem, procházku ke kinu a kulturní zážitek, to vše jsme stihli v jeden den. Naši školku navštívilo divadlo Čabík s programem o povolání. Toto divadlo je pro děti vždy zábavné, plné písniček a zaujme i ty nejmenší.

V únoru proběhly v našem kraji jarní prázdniny, ve kterých provoz mateřské školy nebyl omezen. Počasí bohužel nevyhovovalo ani zimním radovánkám ani jarnímu sportování. I tak si je děti jistě užily.

01skola

Poslední únorový týden jsme věnovali Masopustu. Naše bílé pondělí, žluté úterý, červená středa, modrý čtvrtek, a pátek zakončený karnevalem se dětem velice líbily. Každý den se musely sladit podle dané barvy a v poslední den si zasoutěžily, zahrály hry a samozřejmě si zatančily.

02skola

Díky budoucím zubním lékařům nyní víme, jak si správně čistit zuby. Názorně nám v jeden březnový den ukázali správnou techniku a řekli nám, jak o zuby pečovat, správně používat pastu, či správně držet zubní kartáček.

03skola

17. března proběhne Den otevřených dveří a zápis do mateřské školy. Další týden budeme společně se základní školou vynášet Morénu a loučit se se zimou. Přivítáme jaro a budeme slavit Velikonoce.

Krásné jaro plné sluníčka Vám přeje vedoucí učitelka MŠ Daniela Zvolánková, DiS.


 

Hodina slohu v II. třídě – žáci měli za úkol popsat svoji třídu.

 

........................chodím do 4. ročníku v ZŠ a MŠ Sobíňov. Škola se nachází v části obce zvané Sopoty a moc se mi tady líbí.
Naše paní učitelka je jmenuje Jana Málková a vystudovala vysokou školu v Brně. Na naší škole učí 3 ročníky (3., 4. a 5. ročník) ve II. třídě.
V naší škole je celkem 26 žáků. Se všemi kamarádím, ale nejlepší kamarádku mám jen jednu. Jmenuje se Veronika Adamcová a chodí do 3. ročníku. 
Naše třída se sice malá, ale zase moderně vybavená. Je zde např. interaktivní tabule, šest tabletů. čtyři počítače, spousta deskových her, encyklopedie a další zajímavé knihy v žákovské knihovně. Všechny tyto pomůcky používáme ve vyučování.
V naší třídě se mi líbí a ráda do ní chodím.

Lucie Málková, 4. ročník

 


........................chodí do čtvrté třídy v Základní škole a Mateřské škole Sobíňov. Učí nás paní učitelka Jana Málková ve třídě číslo 2. 
Paní učitelka Jana učí ve své třídě 3. 4. a 5. ročník. Kromě učení s námi hraje i různé zábavné hry – např. naše nejoblíbenější je ANO – NE. Je s ní legrace, ale umí být i přísná. Vede kroužek anglického jazyka a výtvarné výchovy. 
V naší třídě je 20 žáků. Nejvíce kamarádím s Dominikou Borákovou, Julií Procházkovu a Eliškou Blažíčkovou. Nejraději 
máme přestávky, kdy si můžeme povídat, hrát různé hry nebo tancovat. Kluci zase potom rádi hrají ping – pong nebo 
staví z kostek. Naše třída je velmi dobře a moderně vybavena. Máme pěkné lavice, interaktivní tabuli, nový glóbus a 
kostru Dášu. Hodně zajímavý je mikroskop, který jsem dostali loni k Vánocům a ke kterému máme vzorky z lidského těla! 
O přestávkách využíváme 4 počítače a tablety k výuce. Když jdeme svačit ven, máme možnost si zahrát fotbal, 
vybíjenou nebo si zaskákat na trampolíně. Naše škola se mi moc líbí a ráda do ní chodím.

Ludmila Procházková, 4. ročník

 

....................škola, do které chodím, se nachází v Sobíňově, v části zvané Sopoty. V budově je i mateřská škola, do které
chodí moje sestra Nela.
Naše paní učitelka se jmenuje Jana Málková a učí třetí, čtvrtý a pátý ročník. V sobíňovské škole učí již sedmý rok. Vystudovala
vysokou školu v Brně. Paní učitelku mám ráda, protože je hodná.
V naší třídě je celkem 20 dětí. Do našeho ročníku chodí 3 chlapci a 2 děvčata. Já sedím vedle Veroniky Adamcové. Do stejné
třídy chodí i moje sestřenice Ludmila Procházková.
Naše škola je moderně vybavena. Ve třídě máme interaktivní tabuli, 4 počítače a pátý ročník používá ve výuce už i tablety.
Dalším moderním vybavením jsou i stoly a židle.
Do této školy chodím ráda, protože se v tady naučím spoustu věcí a mám tady hodně kamarádů.

 

Julie Procházková, 3. ročník

 

 

Naše třída

Úvod
U nás v Sobiňově leží základní škola v místní části Sopoty. Škola je vedle kostela, součástí školy je i mateřská škola. Naše
škola je malotřídní, první a druhý ročník je v jedné třídě a třetí, čtvrtý a pátý ročník jsou ve třídě druhé.

Paní učitelka
Naše paní učitelka se jmenuje Jana Málková a učí ve II. třídě. Učí všechny předměty mimo hudební výchovy. Při vyučování je přísná, ale i hodná. Paní učitelka vede také dva kroužky – kroužek anglického jazyka a kroužek výtvarný.

Spolužáci
V naší třídě je 20 žáků. Do 3. ročníku chodí pět žáků, do 4. ročníku chodí 9 žáků a do 5. ročníku chodí 6 žáků. Z celkového počtu 20 žáků je 10 dívek a 10 chlapců. Moje největší kamarádky jsou Lucie Málková a Julie Procházková.

Vybavení
Naše třída je vymalovaná na žluto. Máme deset lavic a dvacet židlí pro všechny žáky.  Dále tu máme 4 počítače. Na zdi visí také interaktivní tabule a tabule na křídy. Páťáci mají každý svůj tablet! Na skříni je rádio, ze kterého posloucháme angličtinu a písničky.

Závěr
Nyní chodím do 3. ročníku, to této třídy budu ještě chodit další 2 roky. Až odejdu, bude se mi po naší škole moc stýskat.

 

Veronika Adamcová, 3. ročník

 

 

 


Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Bezpečnost občanů

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv