Dokumenty obce ke stažení


Rozpočtové opatření č. 6/2017

Publikováno před týdnem v kategorii Oznámení. Staženo 49x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 20. 6. 2017

Publikováno před dvěma týdny v kategorii Oznámení. Staženo 13x.

Rozpočtové opatření č. 5/2017

Publikováno před třemi týdny v kategorii Oznámení. Staženo 47x.

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 70x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 9. 5. 2017

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 45x.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017

Publikováno před dvěma měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 85x.

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Publikováno před dvěma měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 95x.

Ceny stočného za rok 2016

Publikováno před dvěma měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 126x.

Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Podoubraví

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 65x.

Schválený závěrečný účet obce Sobíňov za rok 2016

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 71x.

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 67x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 28. 3. 2017

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 76x.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVOP 2018 - 2019

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 79x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 3/2017

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 122x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2017

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 136x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2017

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 141x.

VV - Rozhodnutí - stavební povolení - Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 159x.

Stanovení přechodné úpravy provozu - graf. situace - březen 2013

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 126x.

Stanovení přechodné úpravy provozu - březen 2013

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 135x.

Koncepce rozvoje obce 2017

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 205x.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 106x.

Roční výkazy ZŠ a MŠ 2016

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 90x.

Roční výkazy 2016

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 84x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2016

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 139x.

Nový čas a místo dražebního jednání - paní Kadeřábková

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 193x.

Návrh rozpočtu SVOP na rok 2017

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 116x.

Dražební vyhláška - Jan Špak - elektronická dražba

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 134x.

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově - situace/mapa

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 171x.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje - 2016

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 269x.

Elektronická dražba - Vodvárková Martina

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 310x.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů 2016

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 327x.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstev krajů 2016

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 212x.

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 267x.

PČR - Vyhlášení popisu věci - obrázek

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 313x.

PČR - Vyhlášení popisu věci

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 381x.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 239x.

Oznámení o zahájení prací - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 365x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 252x.

Informace pro vlastníky lesa - kůrovec

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 304x.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 228x.

Příloha č. 4 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16 Stanovisko PZKO

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 192x.

Příloha č. 5 k opatření obecné povahy s č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 216x.

Příloha č. 3 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 203x.

Příloha č. 2 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 204x.

Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Sobíňov

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 284x.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 261x.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 294x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP za rok 2015

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 316x.

Závěrečný účet SVOP za rok 2015

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 302x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - grafická příloha 3

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 355x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - grafická příloha 2

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 396x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - grafická příloha 1

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 398x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - koncepce řešení - lokalita 2

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 381x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - koncepce řešení - lokalita 1

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 378x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - průvodní zpráva

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 352x.

Oznámení vystavení zprávy ZÚR KrV

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 283x.

Grafická příloha II - Oprava mostu v Jitkově

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 327x.

Grafická příloha I - Oprava mostu v Jitkově

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 368x.

Rozhodnutí o objížďce - oprava mostu v Jitkově I-34

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 480x.

Opatření obecné povahy - oprava mostu v Jitkově I-34

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 337x.

Oprava mostu v Jitkově - Grafická příloha II

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 276x.

Oprava mostu v Jitkově - Grafická příloha I

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 265x.

Opatření obecné povahy - oprava mostu Jitkov

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 328x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 355x.

VV o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí pan M. Zvolánek

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 402x.

Oznámení České telekomunikační infrastruktury

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 364x.

Oznámení o vydání opatření obecné rozvahy

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 369x.

VV o možnosti převzít písemnost - paní Vodičková

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 388x.

VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 334x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 343x.

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sobíňov v uplynulém období

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 349x.

Oznámení - zjišťování průběhu hranic pozemků

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 359x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 353x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - 2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 374x.

Upozornění - územní plán obce Sobíňov

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 382x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 7/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 350x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 369x.

Souhlas DPZ - II-345 Chotěboř - konec obce - ul. 5. května - 2015 (2)

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 379x.

Oznámení o uzavírce provozu silnice II/345 v Chotěboři

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 510x.

Územní rozhodnutí (VV) - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 438x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 423x.

Dražební vyhláška - Jaroslav Rejzek

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 460x.

Záměr - Suchá retenční nádrž

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 416x.

Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihovýchod - CZ06Z

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 334x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 277x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 299x.

Dražební vyhláška - Vosátka Petr

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 533x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 2/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 384x.

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 400x.

Daň z nemovitých věcí na rok 2015 - Informace obcím

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 367x.

Daň z nemovitých věcí na rok 2015 - Tisková zpráva

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 382x.

Informace o poskytování příspěvku na lesy - Dodatek č. 2

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 369x.

Seznam obcí v povodí Dunaje

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 428x.

Seznam obcí v povodí Odry

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 396x.

Seznam obcí v povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 426x.

Návrh opatření obecné povahy NPP Dunaje

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 373x.

Návrh opatření obecné povahy NPP Odry

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 377x.

Návrh opatření obecné povahy NPP Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 411x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 1/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 472x.

Dražba 120 EX 16658/11-113

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 816x.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe - pdf

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 397x.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 399x.

Oznámení koncepce Národní plán povodí Labe - pdf

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 400x.

Oznámení koncepce Národní plán povodí Labe

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 406x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 24/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 396x.

Oznámení o záměru vypůjčkymajetku č. 23/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 386x.

Výběrové řízení na obsazení místa zaměstnance obce Sobíňov

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 574x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 22/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 399x.

Opatření o sjízdnosti cest v obci Sobíňov - plán zimní údržby

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 545x.

Návrh evropsky významné lokality Niva Doubravy

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 432x.

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - přehled

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 570x.

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - info

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 593x.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 801x.

Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - M. Fiala

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 528x.

Prodej obecního traktoru

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 570x.

Volby do Zastupitelstva obce - Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 547x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 516x.

Informace o registraci kandidátních listin

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 493x.

Volby do Zastupitelstva obce - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 545x.

Volby do Zastupitelstva obce - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 487x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 21/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 399x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 20/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 431x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 19/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 357x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 18/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 410x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 17/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 426x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 16/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 384x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 15/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 439x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 14/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 397x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 13/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 384x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 12/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 378x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 11/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 395x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 10/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 380x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 373x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 383x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 7/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 384x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 424x.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 479x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 538x.

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - kat. území 752002

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 531x.

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - Pozemky/Parcela(1005/1)

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 500x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 540x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 648x.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 501x.

Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 472x.

Seznam pozemků - katastrální zákon

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 486x.

Výzva občanům - katastrální zákon

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 466x.

Informace pro veřejnost - katastrální zákon

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 424x.

Exekuční příkaz - Marek Fiala

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 722x.

Oznámení - Obnova katastrálního operátu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 683x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 504x.

Návrh rozpočtového výhledu SVOP na období 2015-2018

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 464x.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Sobíňov ze dne 19. 2. 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 462x.

Nabídka k prodeji mimo dražbu v rámci likvidace dědictví

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 831x.

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu II

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 549x.

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu I

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 522x.

Oznámení o průběhu Zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Sobíňov

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 579x.

Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Sobíňov

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 524x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 533x.

Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel v Kraji Vysočina

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 497x.

Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 599x.

Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Sobíňov

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 715x.

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 459x.

Usnesení - dražební jednání k prodeji nemovitosti

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 436x.

Volby do PS PČR - Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 437x.

Volby do PS PČR - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 421x.

Volby do PS PČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 485x.

Volby do PS PČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 465x.

Dražební vyhláška III

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 462x.

Dražební vyhláška II

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 527x.

Dražební vyhláška I

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 576x.

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Podmoklany v uplynulém období

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 479x.

Vyúčtování vodné a stočné 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 540x.

Oznámení o záměru převodu majetku 3/2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 447x.

Oznámení o záměru převodu majetku 2/2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 500x.

Svazek obcí Podoubraví - Závěrečný účet za rok 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 564x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazek obcí Podoubraví za rok 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 583x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, p. Guhl, rozhodnutí

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 541x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 559x.

Smlouva o pronájmu honitby

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 905x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, p. Guhl

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 590x.

Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 586x.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí od 1.ledna 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 507x.

Směnná smlouva mezi LDO a 44 obcemi

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 581x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 13/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 551x.

Oznámení o zamýšleném převodu (orná půda)

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 648x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 12/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 536x.

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji - část 2

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 523x.

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji - část 1

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 519x.

Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina - 12. a 13. října 2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 521x.

Celkové vyúčtování vodného a stočného pro rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 524x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 01/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 459x.

Upozornění, územní plán

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 552x.

Zahájení kolaudačního řízení, pozvání k ústnímu jednání

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 508x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, p. Tvaroha

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 578x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Tvaroha

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 565x.

Výzva k odstranění reklamního zařízení

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 508x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 7/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 507x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 472x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 512x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 488x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 483x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 478x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 493x.

Stavební povolení - rekonstrukce RD

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 627x.

Veřejnoprávní smlouva RUIAN

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 509x.

Veřejnoprávní smlouva, evidence obyvatel, rušení pobytu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 503x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 11/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 476x.

Oznámení Vd 110 kV Mírovka - Hlinsko

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 538x.

Kabelové vedení NN a úprava TS

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 548x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 10/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 518x.

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení MŽ 1472/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 614x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 627x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 635x.

Oznámení zahájení spojeného stavebního a územního řízení

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 714x.

Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné za rok 2010

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 684x.

Plán financování obnovy kanalizace v obci Sobíňov

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 1160x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2010

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 839x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 628x.

Oznámení o zahájení řízení o návrhu ÚP Krucemburk

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 660x.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 637x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 666x.

Oznámení o zamýšleném převodu - Pozemkový fond ČR

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 680x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 631x.

Oznámení zahájení spojeného stavebního a územního řízení

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 708x.

Oznámení o zahájení prácí

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 3558x.

Podmínky pronájmu KD

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 759x.

Oznámení zahájení spojeného stavebního a územního řízení

Publikováno před sedmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 734x.