Dokumenty obce ke stažení


Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 28. 3. 2017

Publikováno před týdnem v kategorii Oznámení. Staženo 34x.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVOP 2018 - 2019

Publikováno před dvěma týdny v kategorii Oznámení. Staženo 33x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 3/2017

Publikováno před dvěma týdny v kategorii Oznámení. Staženo 53x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2017

Publikováno před dvěma týdny v kategorii Oznámení. Staženo 55x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2017

Publikováno před dvěma týdny v kategorii Oznámení. Staženo 67x.

VV - Rozhodnutí - stavební povolení - Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína

Publikováno před čtyřmi týdny v kategorii Oznámení. Staženo 79x.

Stanovení přechodné úpravy provozu - graf. situace - březen 2013

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 70x.

Stanovení přechodné úpravy provozu - březen 2013

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 75x.

Koncepce rozvoje obce 2017

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 122x.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 42x.

Roční výkazy ZŠ a MŠ 2016

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 38x.

Roční výkazy 2016

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 44x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2016

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 60x.

Nový čas a místo dražebního jednání - paní Kadeřábková

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 131x.

Návrh rozpočtu SVOP na rok 2017

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 72x.

Dražební vyhláška - Jan Špak - elektronická dražba

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 92x.

VV - oznámení o zahájení řízení o návrhu změny - č. 2 územního plánu Sobíňov

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 132x.

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově - situace/mapa

Publikováno před čtyřmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 118x.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje - 2016

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 212x.

Elektronická dražba - Vodvárková Martina

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 251x.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů 2016

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 279x.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstev krajů 2016

Publikováno před sedmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 171x.

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 214x.

PČR - Vyhlášení popisu věci - obrázek

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 274x.

PČR - Vyhlášení popisu věci

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 326x.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 170x.

Oznámení o zahájení prací - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 302x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2016

Publikováno před devíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 203x.

Informace pro vlastníky lesa - kůrovec

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 255x.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 177x.

Příloha č. 4 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16 Stanovisko PZKO

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 151x.

Příloha č. 5 k opatření obecné povahy s č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 175x.

Příloha č. 3 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 168x.

Příloha č. 2 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 157x.

Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Sobíňov

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 230x.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 209x.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 242x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP za rok 2015

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 260x.

Závěrečný účet SVOP za rok 2015

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 251x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - grafická příloha 3

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 296x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - grafická příloha 2

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 326x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - grafická příloha 1

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 329x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - koncepce řešení - lokalita 2

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 302x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - koncepce řešení - lokalita 1

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 309x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - průvodní zpráva

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 290x.

Oznámení vystavení zprávy ZÚR KrV

Publikováno před dvanácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 234x.

Grafická příloha II - Oprava mostu v Jitkově

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 273x.

Grafická příloha I - Oprava mostu v Jitkově

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 314x.

Rozhodnutí o objížďce - oprava mostu v Jitkově I-34

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 429x.

Opatření obecné povahy - oprava mostu v Jitkově I-34

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 290x.

Oprava mostu v Jitkově - Grafická příloha II

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 222x.

Oprava mostu v Jitkově - Grafická příloha I

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 226x.

Opatření obecné povahy - oprava mostu Jitkov

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 285x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 303x.

VV o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí pan M. Zvolánek

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 353x.

Oznámení České telekomunikační infrastruktury

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 317x.

Oznámení o vydání opatření obecné rozvahy

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 331x.

VV o možnosti převzít písemnost - paní Vodičková

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 346x.

VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 288x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2015

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 296x.

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sobíňov v uplynulém období

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 289x.

Oznámení - zjišťování průběhu hranic pozemků

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 319x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 312x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - 2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 335x.

Upozornění - územní plán obce Sobíňov

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 342x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 7/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 309x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 329x.

Souhlas DPZ - II-345 Chotěboř - konec obce - ul. 5. května - 2015 (2)

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 329x.

Oznámení o uzavírce provozu silnice II/345 v Chotěboři

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 465x.

Územní rozhodnutí (VV) - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 392x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 381x.

Dražební vyhláška - Jaroslav Rejzek

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 420x.

Záměr - Suchá retenční nádrž

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 375x.

Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihovýchod - CZ06Z

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 298x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 242x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 265x.

Dražební vyhláška - Vosátka Petr

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 486x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 2/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 342x.

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 356x.

Daň z nemovitých věcí na rok 2015 - Informace obcím

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 329x.

Daň z nemovitých věcí na rok 2015 - Tisková zpráva

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 341x.

Informace o poskytování příspěvku na lesy - Dodatek č. 2

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 307x.

Seznam obcí v povodí Dunaje

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 378x.

Seznam obcí v povodí Odry

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 340x.

Seznam obcí v povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 377x.

Návrh opatření obecné povahy NPP Dunaje

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 326x.

Návrh opatření obecné povahy NPP Odry

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 325x.

Návrh opatření obecné povahy NPP Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 360x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 1/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 424x.

Dražba 120 EX 16658/11-113

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 749x.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe - pdf

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 358x.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 358x.

Oznámení koncepce Národní plán povodí Labe - pdf

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 364x.

Oznámení koncepce Národní plán povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 369x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 24/2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 359x.

Oznámení o záměru vypůjčkymajetku č. 23/2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 351x.

Výběrové řízení na obsazení místa zaměstnance obce Sobíňov

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 529x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 22/2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 359x.

Opatření o sjízdnosti cest v obci Sobíňov - plán zimní údržby

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 507x.

Návrh evropsky významné lokality Niva Doubravy

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 395x.

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - přehled

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 528x.

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - info

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 563x.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 754x.

Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - M. Fiala

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 491x.

Prodej obecního traktoru

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 530x.

Volby do Zastupitelstva obce - Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 499x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 473x.

Informace o registraci kandidátních listin

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 440x.

Volby do Zastupitelstva obce - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 496x.

Volby do Zastupitelstva obce - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 447x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 21/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 352x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 20/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 381x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 19/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 313x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 18/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 371x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 17/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 379x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 16/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 342x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 15/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 384x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 14/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 356x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 13/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 339x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 12/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 327x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 11/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 348x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 10/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 325x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 327x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 336x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 7/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 336x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 371x.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 426x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 484x.

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - kat. území 752002

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 482x.

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - Pozemky/Parcela(1005/1)

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 455x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 492x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 584x.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 457x.

Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 427x.

Seznam pozemků - katastrální zákon

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 451x.

Výzva občanům - katastrální zákon

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 424x.

Informace pro veřejnost - katastrální zákon

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 384x.

Exekuční příkaz - Marek Fiala

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 673x.

Oznámení - Obnova katastrálního operátu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 633x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 454x.

Návrh rozpočtového výhledu SVOP na období 2015-2018

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 411x.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Sobíňov ze dne 19. 2. 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 414x.

Nabídka k prodeji mimo dražbu v rámci likvidace dědictví

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 781x.

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu II

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 500x.

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu I

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 481x.

Oznámení o průběhu Zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Sobíňov

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 543x.

Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Sobíňov

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 490x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 491x.

Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel v Kraji Vysočina

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 445x.

Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Sobíňov

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 673x.

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 405x.

Usnesení - dražební jednání k prodeji nemovitosti

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 391x.

Volby do PS PČR - Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 385x.

Volby do PS PČR - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 378x.

Volby do PS PČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 445x.

Volby do PS PČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 422x.

Dražební vyhláška III

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 409x.

Dražební vyhláška II

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 479x.

Dražební vyhláška I

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 534x.

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Podmoklany v uplynulém období

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 425x.

Vyúčtování vodné a stočné 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 495x.

Oznámení o záměru převodu majetku 3/2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 397x.

Oznámení o záměru převodu majetku 2/2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 452x.

Svazek obcí Podoubraví - Závěrečný účet za rok 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 517x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazek obcí Podoubraví za rok 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 533x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, p. Guhl, rozhodnutí

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 496x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 511x.

Smlouva o pronájmu honitby

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 854x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, p. Guhl

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 545x.

Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 548x.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí od 1.ledna 2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 474x.

Směnná smlouva mezi LDO a 44 obcemi

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 535x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 13/2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 505x.

Oznámení o zamýšleném převodu (orná půda)

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 610x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 12/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 484x.

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji - část 2

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 480x.

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji - část 1

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 476x.

Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina - 12. a 13. října 2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 474x.

Celkové vyúčtování vodného a stočného pro rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 491x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 01/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 433x.

Upozornění, územní plán

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 512x.

Zahájení kolaudačního řízení, pozvání k ústnímu jednání

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 479x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, p. Tvaroha

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 540x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Tvaroha

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 530x.

Výzva k odstranění reklamního zařízení

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 473x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 7/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 475x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 435x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 474x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 459x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 446x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 440x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 453x.

Stavební povolení - rekonstrukce RD

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 590x.

Veřejnoprávní smlouva RUIAN

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 469x.

Veřejnoprávní smlouva, evidence obyvatel, rušení pobytu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 464x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 11/2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 435x.

Oznámení Vd 110 kV Mírovka - Hlinsko

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 490x.

Kabelové vedení NN a úprava TS

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 501x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 10/2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 464x.

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení MŽ 1472/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 541x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 587x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 590x.

Oznámení zahájení spojeného stavebního a územního řízení

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 666x.

Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné za rok 2010

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 639x.

Plán financování obnovy kanalizace v obci Sobíňov

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 1113x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2010

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 792x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 584x.

Oznámení o zahájení řízení o návrhu ÚP Krucemburk

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 621x.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 603x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 618x.

Oznámení o zamýšleném převodu - Pozemkový fond ČR

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 642x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 596x.

Oznámení zahájení spojeného stavebního a územního řízení

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 655x.

Oznámení o zahájení prácí

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 3242x.

Podmínky pronájmu KD

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 721x.

Oznámení zahájení spojeného stavebního a územního řízení

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 687x.