Dokumenty obce ke stažení


Rozpočtové opatření č. 4/2017

Publikováno před dvěma týdny v kategorii Oznámení. Staženo 46x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 9. 5. 2017

Publikováno před třemi týdny v kategorii Oznámení. Staženo 23x.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 62x.

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 47x.

Ceny stočného za rok 2016

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 89x.

Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Podoubraví

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 41x.

Schválený závěrečný účet obce Sobíňov za rok 2016

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 47x.

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Publikováno před měsícem v kategorii Oznámení. Staženo 47x.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina - 28. 3. 2017

Publikováno před dvěma měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 60x.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVOP 2018 - 2019

Publikováno před dvěma měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 61x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 3/2017

Publikováno před dvěma měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 90x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2017

Publikováno před dvěma měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 93x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2017

Publikováno před dvěma měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 107x.

VV - Rozhodnutí - stavební povolení - Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 129x.

Stanovení přechodné úpravy provozu - graf. situace - březen 2013

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 110x.

Stanovení přechodné úpravy provozu - březen 2013

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 115x.

Koncepce rozvoje obce 2017

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 180x.

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 83x.

Roční výkazy ZŠ a MŠ 2016

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 73x.

Roční výkazy 2016

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 71x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2016

Publikováno před třemi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 118x.

Nový čas a místo dražebního jednání - paní Kadeřábková

Publikováno před šesti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 165x.

Návrh rozpočtu SVOP na rok 2017

Publikováno před šesti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 95x.

Dražební vyhláška - Jan Špak - elektronická dražba

Publikováno před šesti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 116x.

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově - situace/mapa

Publikováno před šesti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 153x.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje - 2016

Publikováno před osmi měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 245x.

Elektronická dražba - Vodvárková Martina

Publikováno před devíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 288x.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do zastupitelstev krajů 2016

Publikováno před devíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 309x.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do zastupitelstev krajů 2016

Publikováno před devíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 196x.

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Publikováno před devíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 238x.

PČR - Vyhlášení popisu věci - obrázek

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 298x.

PČR - Vyhlášení popisu věci

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 363x.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 207x.

Oznámení o zahájení prací - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově

Publikováno před desíti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 341x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2016

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 234x.

Informace pro vlastníky lesa - kůrovec

Publikováno před jedenácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 283x.

Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z

Publikováno před dvanácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 206x.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před dvanácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 206x.

Příloha č. 4 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16 Stanovisko PZKO

Publikováno před dvanácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 171x.

Příloha č. 5 k opatření obecné povahy s č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před dvanácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 201x.

Příloha č. 3 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před dvanácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 188x.

Příloha č. 2 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16

Publikováno před dvanácti měsíci v kategorii Oznámení. Staženo 187x.

Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Sobíňov

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 266x.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 239x.

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 273x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SVOP za rok 2015

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 296x.

Závěrečný účet SVOP za rok 2015

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 282x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - grafická příloha 3

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 337x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - grafická příloha 2

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 374x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - grafická příloha 1

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 376x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - koncepce řešení - lokalita 2

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 355x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - koncepce řešení - lokalita 1

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 358x.

Revitalizace hřbitova a okolí v Sobíňově - průvodní zpráva

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 328x.

Oznámení vystavení zprávy ZÚR KrV

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 265x.

Grafická příloha II - Oprava mostu v Jitkově

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 313x.

Grafická příloha I - Oprava mostu v Jitkově

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 352x.

Rozhodnutí o objížďce - oprava mostu v Jitkově I-34

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 461x.

Opatření obecné povahy - oprava mostu v Jitkově I-34

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 320x.

Oprava mostu v Jitkově - Grafická příloha II

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 261x.

Oprava mostu v Jitkově - Grafická příloha I

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 252x.

Opatření obecné povahy - oprava mostu Jitkov

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 316x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2016

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 333x.

VV o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí pan M. Zvolánek

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 376x.

Oznámení České telekomunikační infrastruktury

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 341x.

Oznámení o vydání opatření obecné rozvahy

Publikováno před jedním rokem v kategorii Oznámení. Staženo 351x.

VV o možnosti převzít písemnost - paní Vodičková

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 368x.

VV - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 315x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 320x.

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sobíňov v uplynulém období

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 323x.

Oznámení - zjišťování průběhu hranic pozemků

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 341x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 337x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - 2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 356x.

Upozornění - územní plán obce Sobíňov

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 361x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 7/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 330x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 354x.

Souhlas DPZ - II-345 Chotěboř - konec obce - ul. 5. května - 2015 (2)

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 360x.

Oznámení o uzavírce provozu silnice II/345 v Chotěboři

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 492x.

Územní rozhodnutí (VV) - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 415x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 405x.

Dražební vyhláška - Jaroslav Rejzek

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 442x.

Záměr - Suchá retenční nádrž

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 400x.

Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihovýchod - CZ06Z

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 317x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 264x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 283x.

Dražební vyhláška - Vosátka Petr

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 517x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 2/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 368x.

Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 384x.

Daň z nemovitých věcí na rok 2015 - Informace obcím

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 349x.

Daň z nemovitých věcí na rok 2015 - Tisková zpráva

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 361x.

Informace o poskytování příspěvku na lesy - Dodatek č. 2

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 339x.

Seznam obcí v povodí Dunaje

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 400x.

Seznam obcí v povodí Odry

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 367x.

Seznam obcí v povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 399x.

Návrh opatření obecné povahy NPP Dunaje

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 347x.

Návrh opatření obecné povahy NPP Odry

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 349x.

Návrh opatření obecné povahy NPP Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 382x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 1/2015

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 454x.

Dražba 120 EX 16658/11-113

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 788x.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe - pdf

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 383x.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 385x.

Oznámení koncepce Národní plán povodí Labe - pdf

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 385x.

Oznámení koncepce Národní plán povodí Labe

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 390x.

Oznámení o záměru pronájmu majetku č. 24/2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 381x.

Oznámení o záměru vypůjčkymajetku č. 23/2014

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 372x.

Výběrové řízení na obsazení místa zaměstnance obce Sobíňov

Publikováno před dvěma roky v kategorii Oznámení. Staženo 557x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 22/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 383x.

Opatření o sjízdnosti cest v obci Sobíňov - plán zimní údržby

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 528x.

Návrh evropsky významné lokality Niva Doubravy

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 414x.

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - přehled

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 549x.

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - info

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 580x.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 781x.

Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - M. Fiala

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 510x.

Prodej obecního traktoru

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 551x.

Volby do Zastupitelstva obce - Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 526x.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 496x.

Informace o registraci kandidátních listin

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 471x.

Volby do Zastupitelstva obce - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 523x.

Volby do Zastupitelstva obce - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 468x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 21/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 373x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 20/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 404x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 19/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 332x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 18/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 388x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 17/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 400x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 16/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 360x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 15/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 410x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 14/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 369x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 13/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 359x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 12/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 349x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 11/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 370x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 10/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 352x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 348x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 358x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 7/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 358x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 399x.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 453x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 508x.

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - kat. území 752002

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 511x.

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - Pozemky/Parcela(1005/1)

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 478x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 511x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 619x.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 481x.

Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 451x.

Seznam pozemků - katastrální zákon

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 470x.

Výzva občanům - katastrální zákon

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 451x.

Informace pro veřejnost - katastrální zákon

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 407x.

Exekuční příkaz - Marek Fiala

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 701x.

Oznámení - Obnova katastrálního operátu

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 656x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 473x.

Návrh rozpočtového výhledu SVOP na období 2015-2018

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 432x.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Sobíňov ze dne 19. 2. 2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 442x.

Nabídka k prodeji mimo dražbu v rámci likvidace dědictví

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 810x.

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu II

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 524x.

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu I

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 504x.

Oznámení o průběhu Zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ a MŠ Sobíňov

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 563x.

Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Sobíňov

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 508x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2014

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 516x.

Nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel v Kraji Vysočina

Publikováno před třemi roky v kategorii Oznámení. Staženo 469x.

Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 1 územního plánu Sobíňov

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 694x.

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 428x.

Usnesení - dražební jednání k prodeji nemovitosti

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 409x.

Volby do PS PČR - Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 409x.

Volby do PS PČR - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 393x.

Volby do PS PČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 464x.

Volby do PS PČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 447x.

Dražební vyhláška III

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 429x.

Dražební vyhláška II

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 501x.

Dražební vyhláška I

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 555x.

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Podmoklany v uplynulém období

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 450x.

Vyúčtování vodné a stočné 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 516x.

Oznámení o záměru převodu majetku 3/2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 420x.

Oznámení o záměru převodu majetku 2/2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 475x.

Svazek obcí Podoubraví - Závěrečný účet za rok 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 540x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazek obcí Podoubraví za rok 2012

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 557x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, p. Guhl, rozhodnutí

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 517x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2013

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 530x.

Smlouva o pronájmu honitby

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 878x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, p. Guhl

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 566x.

Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno před čtyřmi roky v kategorii Oznámení. Staženo 567x.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí od 1.ledna 2013

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 491x.

Směnná smlouva mezi LDO a 44 obcemi

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 554x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 13/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 523x.

Oznámení o zamýšleném převodu (orná půda)

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 629x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 12/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 507x.

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji - část 2

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 500x.

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji - část 1

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 493x.

Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina - 12. a 13. října 2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 494x.

Celkové vyúčtování vodného a stočného pro rok 2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 509x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 01/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 446x.

Upozornění, územní plán

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 534x.

Zahájení kolaudačního řízení, pozvání k ústnímu jednání

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 496x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, p. Tvaroha

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 560x.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - p. Tvaroha

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 550x.

Výzva k odstranění reklamního zařízení

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 491x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 7/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 494x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 456x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 496x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 476x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 3/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 466x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 2/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 461x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 1/2012

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 476x.

Stavební povolení - rekonstrukce RD

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 609x.

Veřejnoprávní smlouva RUIAN

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 495x.

Veřejnoprávní smlouva, evidence obyvatel, rušení pobytu

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 485x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 11/2011

Publikováno před pěti roky v kategorii Oznámení. Staženo 460x.

Oznámení Vd 110 kV Mírovka - Hlinsko

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 511x.

Kabelové vedení NN a úprava TS

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 523x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 10/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 493x.

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení MŽ 1472/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 584x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 9/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 605x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 8/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 612x.

Oznámení zahájení spojeného stavebního a územního řízení

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 687x.

Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné za rok 2010

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 659x.

Plán financování obnovy kanalizace v obci Sobíňov

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 1137x.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2010

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 820x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 6/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 608x.

Oznámení o zahájení řízení o návrhu ÚP Krucemburk

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 645x.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 623x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 5/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 646x.

Oznámení o zamýšleném převodu - Pozemkový fond ČR

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 667x.

Oznámení o záměru převodu majetku č. 4/2011

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 614x.

Oznámení zahájení spojeného stavebního a územního řízení

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 680x.

Oznámení o zahájení prácí

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 3430x.

Podmínky pronájmu KD

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 742x.

Oznámení zahájení spojeného stavebního a územního řízení

Publikováno před šesti roky v kategorii Oznámení. Staženo 710x.