Restaurování varhan

Autor admin. Fotogalerie vytvořena před desíti roky.

Fotografie z restaurování varhan.

Foto: Ivo Havlík


Seznam galerií