Restaurování varhan

Autor Ondřej Starý. Fotogalerie vytvořena před sedmi roky.

Fotografie z restaurování varhan.

Foto: Ivo Havlík


Seznam galerií