Restaurování varhan

Autor Ondřej Starý. Fotogalerie vytvořena před osmi roky.

Fotografie z restaurování varhan.

Foto: Ivo Havlík


Seznam galerií