Hlavní cíle školy

Naše hlavní cíle:

 

Hlavní důraz klademe na to:

 • aby žáci chodili do školy rádi a na výuku se těšili;
 • aby mohli vyjadřovat otevřeně své názory (máme zřízenou Schránku důvěry);
 • aby měli prostor pro otázky;
 • aby se učili argumentovat;
 • aby si vzájemně pomáhali a byli k sobě tolerantní;
 • aby byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení;
 • aby slušnost v jejich jednání se stala přirozenou součástí jejich životních postojů;
 • aby byli vnímaví ke svému okolí;
 • díky celkovému estetickému působení školy a okolí je učíme vážit si všech vytvořených hodnot;
 • aby byli hrdí na svou školu a obec.

 

Naší snahou tedy je:

 • vytvářet pozitivní a bezpečné klima školy;
 • budovat vlídné prostředí pro výchovu i pro všechny, kteří školu navštíví;
 • věnovat každému dítěti na základě jeho dobré znalosti individuální přístup a výuku diferencovat podle potřeb žáka;
 • snažit se vytvářet vstřícné a podnětné prostředí pro každého žáka;
 • v době mimo vyučování rozvíjet individuální potřeby žáků nabídkou pestré škály zájmové činnosti.