Mateřská školka

Čarodějnice 2017

carodejnice-2017-ms

Velikonoce na faře

velikonoce-na-fare-ms

Noční spaní v MŠ

nocni-spani-ms

Zdravé zuby

zdrave-zuby-ms

Výstava hraček na OÚ

vystava-hracek-ou-ms

ms-sob-01

kaštanování

ms-sob-02

karneval 2016

ms-sob-03

Ježíšek v MŠ

ms-sob-04

zimní radovánky

ms-sob-05

přednáška Zdravé zuby

ms-sob-06

nadílka

ms-sob-07

nadílka pro zvířátka na Vánoce

ms-sob-08

divadlo Čabík

ms-sob-09

jarní vycházka

ms-sob-10

čerti v MŠ

 

 

karneval

Karneval

zimni-radovanky

Zimní radovánky


 


 


 

enkaustika

Enkaustika ve školce – výtvory dětí

dravci

Dravci

materska-skolka-01

Herna

 

materska-skolka-02

Herna

 

materska-skolka-03

Ložnice

 

materska-skolka-04

Herní sestava na školní zahradě

 

Mateřská škola Sobíňov

…MŠ , kde jsou Vaše děti rády

Naše MŠ je jednotřídní, rodinného typu. Sídlí v přízemní budově. Její součástí je školní jídelna, ZŠ. Dostatečně velký prostor třídy umožňuje vytvoření pracovních center i míst pro odpočinek a rušnější pohybové aktivity. Pro účely a specifika výchovně vzdělávacího procesu předškolních dětí v MŠ prošla budova školky zásadní rekonstrukcí interiéru i exteriéru. Byly provedeny úpravy hygienického zařízení (nové záchodky, umyvadla, obklady, dlažba) šatna byla vybavena novým nábytkem a dlažbou, stejně tak i chodba. Třída má též nový nábytek – stěna na hračky, nové stolky a židličky. Školku obklopuje velká zahrada, která je vybavena moderními prvky plně odpovídající hygienickým požadavkům a euro normám (pro předškolní vzdělávání) – průlezky, klouzačky, pískoviště, zahradní domky, doskočiště, běžecká dráha. V Olšinkách máme vybudované posezení kolem ohniště, stoly s lavičkami, které umožňují provozovat aktivity venku. To vše umožňuje dětem optimální spontánní pohybové vyžití a současně kognitivní rozvoj. To vše je na kraji vesnice, obklopené zelení, plném klidu a pohody. MŠ navštěvují děti od 2 – 6let. Všechny zaměstnankyně naší školy mají svou práci rády a dobře si vzájemně rozumějí.

Všechny prostory naší školy vypovídají o mnohé tvořivosti dětí a učitelek, interiér je jakousi galerií rukodělných prací. Historii tradice si postupně vytváříme vzdělávací nabídkou, zařazováním vzdělávacích projektů, programů, poznávacích kulturně – společenských akcí, rituálů MŠ. Rádi bychom, aby se zařazované vzdělávací činnosti staly tradicemi a zvyky pro naší MŠ.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: NA PTAČÍCH KŘÍDLECH

Záměrem je :

-          rozvíjení osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i evropskému společenství, rozvoj soucítění a solidarity se slabšími, základů pro zdravý život a povědomí o významu životního prostředí.

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

  • Školní řád
  • Školní vzdělávací program
  • Vnitřní předpis o vybírání úplaty

Dokumenty jsou k nahlédnutí na informativních nástěnkách.

 

ZAMĚSTNANCI:

Třída Sluníček

Vedoucí učitelka: Daniela Zvolánková, DiS.

Učitelka: Vladimíra Říhová

 

 

 

 

5. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCU:

©      zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ a bylo vhodně upraveno

©      předat do MŠ dítě zdravé (MŠ má právo odmítnout nemocné dítě v zájmu zachování zdraví ostatních dětí)

©      po příchodu osobně předat dítě učitelce

©      dokládat důvody nepřítomnosti dítěte

©      nahlásit změnu bydliště, telefonu, zaměstnání, zdravotního stavu dítěte

©      nahlásit pověřené osoby, které budou vyzvedávat dítě

©      v termínech hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 

PLATBY:

Výše příspěvku je stanovena na 150,– Kč měsíčně bez ohledu na počet docházejících dní v měsíci. Splatnost do 15. dne v měsíci.

 

KONTAKT:

ZŠ A MŠ SOBÍŇOV

SOBÍŇOV 215

582 62

 

Telefon: 569 694 537

Typ školy: celodenní s pravidelným provozem – 1 třída – Sluníček

 

PROVOZ:

6.30 – 16.00

 

ORGANIZACE DNE:

6.30 – 8.15       spontánní a zájmové aktivity

8.15 – 9.00      osobní hygiena, samoobslužné činnosti, dopolední přestávka, ranní cvičení

9.00 – 9.30       didakticky řízené činnosti

9.30 – 11.30     pobyt venku

11.30 – 12.15  oběd

12.15 – 14.00  odpočinek, spánek, klidové činnosti

14.00 – 14.30  hygiena, svačina

14.30 – 16.00  odpolední zájmové aktivity

 

 

 

DO MŠ DÍTĚ POTŘEBUJE:

  • oblečení na pobyt v MŠ (tepláčky, zástěrka, oblečení na cvičení)
  • oblečení na pobyt venku – na procházku, na písek (holínky, pláštěnku)
  • náhradní oblečení
  • pyžamo (pouze spící děti)
  • hrneček, který si dítě pozná (na dodržování pitného režimu)

 

JAK USNADNIT DÍTĚTI VSTUP DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Na začátku docházky je dítě konfrontováno s mnoha změnami, které mohou adaptaci na MŠ ovlivnit.

Už v domácím prostředí můžete dítěti některými kroky výrazně pomoci v adaptaci na MŠ.

S čím se tedy dítě při vstupu do MŠ setkává?

Co může způsobovat problémy?

1. Odloučení od rodičů je prvním a největším problémem, se kterým se musí dítě vyrovnat. Připravovat na odloučení můžete dítě například pobytem u prarodičů, tety, kamarádky – to i přes noc. Čím více pozitivních zážitků s tímto krátkým odloučením bude mít dítě, tím lépe si zapamatuje, že po odloučení přichází shledání a že se vrátíte. Minimalizujete tím stres z odloučení.

2. Adaptace na nové prostředí. Rodiče mohou po dohodě s p. učitelkou navštěvovat před vstupem do MŠ kolektiv dětí.

3. Stravování v MŠ – v MŠ je pestrá strava, složená ze zeleniny, ovoce, masa, ryb,….

zvykejte své děti na pestrou stravu

– učte děti kousat ze čtvrtky nebo půl krajíce chleba

– učit děti pít z hrnečku

– nechávejte děti, ať si samy dávají do pusy

4. Samoobsluha – dejte dětem prostor k oblékání a svlékání. Dopřejte jim volnější věci pro lehčí manipulaci.

5. Procházky v MŠ – seznamte děti se samostatným pobytem v přírodě, omezte vození v kočárkách.

6. Hygiena – učte děti si umýt ruce, samostatně chodit na WC, na malou stranu, smrkat.

7. Odpočinek po obědě – učit děti po hlavním jídle odpočívat. Spánek působí pozitivně na imunitní systém člověka. Předškolní děti se připravují k zápisu do ZŠ.

Veškeré problémy se vstupem dítěte do MŠ konzultujte s učitelkami, spolupráce rodičů a MŠ je příkladem a přínosem pro dítě.

 

Významné dny v MŠ

©      minidrakiáda

©      dušičkování

©      Mikuláš

©      Vánoční rozjímání v MŠ

©      Karnevalové veselí

©      Masopust

©      Vynášení Moreny – vítání jara

©      Velikonoce v MŠ

©      Den matek

©      Loučení s budoucími školáky

©      Loučení se školním rokem – táborák v Olšinkách

©      Vítání léta

©      Dny otevřených dveří spojené se zápisem dětí do MŠ

©      Oslava MDD