Občanské sdružení

Občanské sdružení Sobíňov bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 13. 11. 2007 pod č.j. VS/1–1/69360/07-R po předložení stanov sdružení.

Předmětem činnosti sdružení je ochrana a obnova památek.

Členy sdružení mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami sdružení.

Rada sdružení:

  • Blažena Petrlíková (předsedkyně)
  • Vladimír Janovský (místopředseda)
  • Bohumila Krčová
  • Ladislav Málek
  • Elvia Žandová

Zástupcem farní rady určeným ke spolupráci se sdružením je František Starý.


Občanské sdružení ukončilo svou činnost v polovině září roku 2012. Závěrečný účet po zaplacení všech náležitostí je zveřejněn na tomto místě pod jinou záložkou. Obnovené varhany byly dány veřejnosti do užívání 16. listopadu 2011 po slavnostním požehnání biskupem královédvorským Janem Vokálem. Jejich dnes už čistý zvuk slýchávají pravidelně při mších věřící, ostatní je mohou obdivovat při koncertech. O sopotských varhanách se dověděla široká veřejnost prostřednictvím tisku a rozhlasu a proto ani návštěvy turistů zdaleka neudiví.

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv