Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 4. 2. 2019

Datum konání: 4. února 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

 • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
 • Nákup pozemků
 • Žádost o koupi pozemku parc. č. 843/67 v k.ú. Sobíňov
 • Rozpočtové opatření
 • Vybudování kontejnerového stání a parkoviště v „Nové zástavbě“
 • Žádost o příspěvek – Benediktus z.s.
 • Žádost o příspěvek – Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s.
 • Žádost o příspěvek – Český svaz včelařů z.s.
 • Schválení nového člena DSO Svazek obcí Podoubraví
 • Schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště
 • Schválení vítěze výběrového řízení
 • Úvěr
 • TDI a BOZP na akci „Výstavba vodovodu a kanalizace Sobíňov – Hlína“
 • Aktualizace „Koncepce rozvoje obce Sobíňov“
 • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 4. 2. 2019

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi týdny | Obecní úřad

19. Maškarní ples v Krucemburku

plakat-ples-krucemburk-2019

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi týdny | Události a akce

Benefice pro Klárku - Rockový ples

rockovy-ples-studenec-2019

Kompletní plakát s podrobnostmi ke stažení:

Rockový ples v Horním Studenci

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi týdny | Události a akce

Stav místní knihovny k 31. 12. 2018

Stav knihovního fondu je 2 441 registrovaných knih ve volném výběru pro čtenáře. Od začátku roku 2018 přibylo 45 knih, z toho je 11 nově zakoupených, které byly zaplaceny OÚ Sobíňov. Ostatní knížky jsme získali od občanů Sobíňova, kterým tímto děkuji, některé jsme si vybrali z vyřazených knih v KK Havlíčkův Brod. Dále máme k zapůjčení brožované knihy z edicí Rodokaps, Večery pod lampou, Harlequin, Karavana a dalších edic.

E-mailová adresa knihovny je: knihovna@obecsobinov.cz.

Od začátku roku bylo registrováno 76 čtenářů, z toho počtu je 15 dětí do 15 let.

Registrační poplatky nejsou vybírány. Jakékoliv výdaje spojené s knihovnou hradí OÚ Sobíňov.

Z výpůjčního fondu KK Havlíčkův Brod bylo zapůjčeno 586 knih. Soubory knih dováží dvakrát ročně KK Havlíčkův Brod, ostatní knihy dle přání a požadavků čtenářů, pokud nejsou v našem knižním fondu, vybíráme a dovážíme osobně.

K 31. 12. 2018 byl počet čtenářů a návštěvníků celkem 1093. K témuž datu bylo vypůjčeno 2 147 knih, z toho 43 knih pro děti.

Nejpilnějšími čtenáři jsou: p. Ležák Václav, manželé Peckovi, manželé Říčanovi a paní Čermáková Libuše.

Na Malé knihovnické slavnosti 2018, která se konala 21. listopadu 2018, byla knihovna Sobíňov vyhlášená Knihovnou roku 2018 za okres Havlíčkův Brod.

Knihovna je otevřena od října do konce dubna: 

 • v neděli od 9:00 – 11:00 hodin
 • ve středu od 16:00 – 18:00 hodin

V měsících červenec a srpen je knihovna uzavřena. V ostatních měsících (tj. květen, červen a září) bude otevřeno jenom ve středu v uvedenou dobu.

Chtěl bych poděkovat věrným čtenářkám a čtenářům za jejich zájem o knihy. Také děkuji OÚ Sobíňov za finanční a další podporu knihovny.

Knihovník Jan Průcha

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi týdny | Zajímavosti

Akce Pojď hrát hokej v Chotěboři 2019

Více info zde – http://www.hcchot.cz/clanek.asp?…

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi týdny |

Historie obce znovu on-line

Web o historii naší obce je po delší odmlce znovu dostupný – http://historie.obecsobinov.cz/. Případně i přes odkaz v pravém menu.

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před měsícem | Zajímavosti

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv