Rybářský kroužek v Krucemburku

rybarsky-krouzek-kruc-2018

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi týdny | Zajímavosti

Ždírecký podzimní jarmark 2018

zdirec-jarmark-podzim-18

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi týdny | Události a akce

Sběr nebezpečných odpadů

V pondělí 24. září 2018 bude v naší obci probíhat sběr nebezpečných odpadů. Pojízdná sběrna ODAS bude přistavena před budovou OÚ, sběr bude probíhat v době od 17.20 do 17.40 hod.

Druhy odebíraných odpadů: Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.

Do nebezpečného odpadu nepatří koberce a linolea.

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před měsícem | Upozornění

Kontejner na velkoobjemový odpad

kontejner Od středy 26. září 2018 (8:00) do čtvrtka 27. září 2018 (7:00) bude před obecním úřadem přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Do kontejneru je možno uložit linolea, koberce, textil, matrace, molitan apod.

Do kontejneru nepatří stavební suť, biologický odpad, nebezpečný odpad, sklo …

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před měsícem | Upozornění

Fotografie z Podoubravského víceboje

Fotografie z Podobravského víceboje jsou zde – https://photos.app.goo.gl/…jShGAtQd81x5 (autorem je pan Vratislav Voral).

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před měsícem | Události a akce Zajímavosti

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 12. 9. 2018

Datum konání: 12. září 2018 od 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Rozpočtové opatření č. 11
  • Prodej 1/2 vlastnictví z pozemku parc. č. 179/2 v k.ú. Bílek
  • Žádost o pronájem domu čp. 50 v k.ú. Sobíňov
  • Rozpracované akce, projekty
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 12. 9. 2018

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před měsícem | Obecní úřad

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Bezpečnost občanů

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv