Botanicko-zoologická vycházka do podmáčených luk

Kdy: v neděli 24. května

Sraz v 9:00 před sídlem Sdružení Krajina, Počítky 2 nebo v 10:00 v Sobíňově u kostela Navštívení Panny Marie.

Uvidíme divoké orchideje, masožravé rostliny, neposedné čolky a možná přijde i mlok!

Společně se vydáme na průzkum PR Niva Doubravy, PR Ranská jezírka a Doubravníčku.

Plakát akce ke stažení:

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi roky | Události a akce