Hospodaření obce v roce 2010

Na úřední desku byly vloženy dva nové dokumenty, které se týkají hospodaření obce v roce 2010. Dokumenty jsou ke stažení v příslušné sekci nebo přímo v tomto článku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před sedmi roky | Obecní úřad