Jarní svoz dřevnatého odpadu

Ve čtvrtek 30. března 2017 bude probíhat sběr dřevnatého odpadu (větve, pařezy, kůry). Stanoviště jsou stejné jako při svozu trávy. 

Při větším množství je možno přistavit vlek nebo kontejner po domluvě na obecním úřadě. 

Během celého roku je nově možno dřevnatý odpad ukládat do kontejnerů umístěných za obecním úřadem.

Autor: Miloš Starý | Kdy: před jedním rokem | Upozornění