Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před dvěma roky | Obecní úřad Upozornění