Místní knihovna k 31. 12. 2015

Stav knihovnického fondu je 3 748 registrovaných knížek ve volném výběru pro čtenáře. Celkem přibylo 129 knih, z toho je nově zakoupených 13, které byly placeny OÚ Sobíňov. Ostatní knížky jsou darované občany Sobíňova, kterým tímto děkuji. Dále jsou k zapůjčení brožované knížky z edicí Rodokaps, Večery pod lampou, Harlequin a Karavana. Bylo vyřazeno 240 knih starých, opotřebených.

Od začátku roku je registrováno 75 čtenářů a z tohoto počtu je 19 dětí do patnácti let, pro ostatní děti si knihy půjčují rodiče.

Jakékoliv výdaje spojené s knihovnou hradí OÚ Sobíňov. Do knihovny bylo také zřízeno internetové připojení a byl zakoupen osobní počítač pro účely knihovny. V rámci modernizace byl zakoupen nový ocelový regál pro uložení knih.

Po dohodě s Obecním úřadem Sobíňov nebudou v roce 2016 registrační poplatky vybírány. Z výpůjčního fondu krajské knihovny v Havlíčkově Brodě bylo zapůjčeno 685 knih a další knihy byly zapůjčené v knihovně v Havlíčkově Brodě pro naše čtenáře v počtu 14 knih. Soubory knih jsou dovezeny krajskou knihovnou z H. Brodu, ostatní knihy dle přání a požadavků čtenářů pokud nejsou v našem knižním fondu, vybírám a dovážím osobně.

V roce 2015 jsem se na základě pozvání zúčastnil střediskových aktivů neprofesionálních knihovníků v H. Brodě.

K 31. 12. 2015 byl počet čtenářů a návštěvníků celkem 891. K témuž datu bylo vypůjčeno 2 577 knih, z toho 313 knih pro děti. Nejpilnějšími čtenáři jsou manželé Vašíčkovi, kteří si vypůjčili 260 knih, paní Říčanová 170 knih a pan Ležák 156 knih.

Z registrovaných 19 dětí a mládeže do patnácti let byla nejpilnější čtenářkou Anežka Hejkalová a Katka Culková.

Knihovna je otevřena od října do konce dubna:

  • V neděli od 9,00 – 11,00 hodin
  • Ve středu od 16,00 – 18,00 hodin

V měsíci červenec a srpen je knihovna uzavřena. V ostatních měsících (tj. květen, červen a září) bude otevřeno jenom ve středu v uvedenou dobu.

Email knihovny: knihovna@obecsobinov.cz

Chtěl bych poděkovat věrným čtenářkám i čtenářům za jejich zájem o knihy. Také děkuji Obecnímu úřadu Sobíňov za finanční a další podporu knihovny.

Knihovník Jan Průcha

Autor: admin | Kdy: před šesti roky | Zajímavosti

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv