Nová stanoviště pro kontejnery

V tomto týdnu byla dokončena dvě stanoviště pro kontejnery (u obecního úřadu a na novostavbách). Proběhlo položení obrubníků včetně zámkové dlažby. Celá akce byla podpořena 10 000,– Kč fondem Asekol. Pokud to finanční situace dovolí, rádi bychom v dalších rekonstrukcích pokračovali i příští rok.

kontejnery-asekol-2015

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi roky | Obecní úřad Zajímavosti