Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva - 4. 11. 2014

Datum konání: 4. listopadu 2014 v 18:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  • Volba starosty a místostarosty
  • Různé

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva – 4. 11. 2014

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi roky | Obecní úřad