Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva - 27. 4. 2016

Datum konání: 27. dubna 2016 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Sobíňov a Povodím Labe s.p.
  • Delegování člena zastupitelstva na valnou hromadu společnosti VAK HB a.s.
  • Různé

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva – 27. 4. 2016

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před dvěma roky | Obecní úřad