Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva - 8. 11. 2017

Datum konání: 8. listopadu 2017 od 18:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Nákup pozemků
  • Rozpočtové opatření
  • Návrh rozpočtu na rok 2018
  • Rozpočtový výhled 2019–2020
  • Jmenování inventarizační komise
  • Smlouva o zřízení věcného břemene
  • Schválení přijetí daru (pozemků) od Kraje Vysočina
  • Plán rozvoje sportu
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 8. 11. 2017

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před šesti měsíci | Obecní úřad