Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 1. 2018

Datum konání: 10. ledna 2018 od 18:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12–2015116/VB/1, N. Ves u Sobíňova, p. Dočekal, vedení kNN
  • Záměr zřídit věcné břemeno k pozemku parc. č. 400/6 v k.ú. Sobíňov
  • Rozpočtové opatření
  • Schválení žádosti o dotaci z POVV 2018
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 10. 1. 2018

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi měsíci | Obecní úřad Upozornění