Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 10. 5. 2017

Datum konání: 10. května 2017 od 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Rozpočtové opatření
  • Nákup pozemků
  • Schválení vítěze výběrového řízení na akci „Revitalizace hřbitova a okolí“
  • Schválení cenové nabídky na rekonstrukci komunikací
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 10. 5. 2017

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před jedenácti měsíci | Obecní úřad