Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 12. 11. 2014

Datum konání: 12. listopadu 2014 v 18:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola usnesení
  • Stanovení měsíční odměny pro místostarostu
  • Stanovení odměn zastupitelů
  • Volba finančního a kontrolního výboru
  • Volba inventarizační komise
  • Volba člena školské rady
  • Návrh rozpočtu na rok 2015
  • Prodej traktoru
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 12. 11. 2014

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi roky | Obecní úřad