Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 12. 2017

Datum konání: 13. prosince 2017 od 18:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

 • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
 • Schválení prodeje pozemku parc. č. 402/4 v k. ú. Sobíňov
 • Rozpočtové opatření
 • Schválení rozpočtu obce na rok 2018
 • Schválení rozpočtového výhledu 2019–2020
 • Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Sobíňov na rok 2018
 • Schválení rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Sobíňov 2019–2020
 • Žádost o umístění pouťových atrakcí  pro rok 2018
 • Žádost o příspěvek – Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s.
 • Žádost o příspěvek – Oblastní charita Havlíčkův Brod
 • Termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2018
 • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 13. 12. 2017

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi měsíci | Obecní úřad