Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 5. 2015

Datum konání: 13. května 2015 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Obecně závazná vyhláška o volném pobíhání psů
  • Veřejný rozhlas
  • KD – nepořádek o diskotéce
  • Sponzorský dar na nákup automobilu
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 13. 5. 2015

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi roky | Obecní úřad