Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 13. 9. 2017

Datum konání: 13. září 2017 od 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Nákup pozemků 843/2 v k. ú. Sobíňov
  • Udělení výjimky v počtu žáků v ZŠ Sobíňov
  • Rozpočtové opatření
  • Žádost o pronájem pozemků – DAPHNE – Institut aplikované ekologie, z.s.
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 13. 9. 2017

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před sedmi měsíci | Obecní úřad Upozornění