Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14. května 2014

Datum konání: 14. května 2014 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Úprava katastrální hranice
  • Prodej pozemku p.č. 61 a část pozemku p.č. 821/11 v k.ú. Sobíňov
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 14. 5. 2014

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi roky | Obecní úřad