Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16. ledna 2014

Datum konání: 16. ledna v 18:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Schválení změny č. 1 územního plánu Sobíňov
  • Odsouhlasení zařazení obce do územní působnosti MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 16. 1. 2014

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi roky | Obecní úřad