Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 17. 2. 2016

Datum konání: 17. února 2016 v 18:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Žádost o prodej pozemku 840/1 v k.ú. Sobíňov
  • Žádost o finanční příspěvek – Stanice Pavlov, o.p.s.
  • Žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství
  • Aktualizace koncepce rozvoje obce
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 17. 2. 2016

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před dvěma roky | Obecní úřad Upozornění