Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 18. 1. 2017

Datum konání: 18. ledna 2017 od 18:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
  • Schválení změny č. 2 Územního plánu Sobíňov
  • Schválení žádosti o dotaci z POVV
  • Rozpočtové opatření č. 11
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 18. 1. 2017

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před jedním rokem | Obecní úřad Upozornění