Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 3. 8. 2016

Datum konání: 3. srpna 2016 od 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Schválení firmy pro realizaci projektu „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Sobíňově“
  • Prodej pozemku parc. č. 1087/8 v k.ú. Sobíňov
  • Rozpočtové opatření č. 5
  • Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce a.s.
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 3. 8. 2016

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před dvěma roky | Obecní úřad Upozornění