Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 5. 4. 2017

Datum konání: 5. dubna 2017 od 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

 • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
 • Rozpočtové opatření
 • Pronájem pozemků parc. č. 815, 1027/2, 1028, 1029, 1030, 1039/10 v k.ú. Sobíňov
 • Prodej pozemků parc. č. 845/23, 845/24, 845/25 v k.ú. Sobíňov
 • Záznam o změně čísla rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017
 • Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
 • Schválení účetní závěrky obce a školy za rok 2016
 • Schválení inventarizační zprávy obce a školy za rok 2016
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Sobíňov
 • Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na roky 2018–2019
 • Schválení žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro SDH Sobíňov
 • Schválení žádosti o dotaci na pořízení velkokapacitní cisterny pro JPO III Sobíňov
 • Vyhodnocení cenových nabídek na výstavbu veřejného osvětlení Huť – Hlína
 • Vyhodnocení cenových nabídek na výměnu oken v MŠ, OÚ a KD
 • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5. 4. 2017

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před dvanácti měsíci | Obecní úřad Upozornění