Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 6. 4. 2016

Datum konání: 6. dubna 2016 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
  • Schválení účetní uzávěrky obce a školy za rok 2015
  • Schválení inventarizační zprávy
  • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Sobíňov
  • Účast v soutěži Vesnice roku 2016
  • Schválení prodeje pozemku 840/1 v k. ú. Sobíňov
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 6. 4. 2016

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před dvěma roky | Obecní úřad Upozornění