Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 8. 4. 2019

Datum konání: 8. dubna 2019 od 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Kulturní dům – prodloužení nájemní smlouvy
  • Rozpočtové opatření
  • Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí „1040014911, Veselíčko hájenka: rek. vedení NN“
  • Žádost o příspěvek – Domov důchodců Drachtinka
  • Žádost o prodej pozemku parc. č. 490/14 v k.ú. Sobíňov
  • Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 8. 4. 2019

Autor: admin | Kdy: před třemi roky | Obecní úřad Upozornění

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv