Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 9. 9. 2015

Datum konání: 9. září 2015 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Směnná smlouva LDO Přibyslav
  • Dodatek č. 4 nájemní smlouvy ze dne 28. 4. 2011
  • Prodej pozemků 845/20, 845/5 a, 845/5 b, 10/2, 845/19
  • Prodej pozemků 812/2, 812/3
  • Prodej pozemku 80/25 a
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 9. 9. 2015

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi roky | Obecní úřad Upozornění