Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9. dubna 2014

Datum konání: 9. dubna 2014 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

Program:

  • Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
  • Schválení závěrečného účtu obce za r. 2013, účetní uzávěrky obce a ZŠ a MŠ za r. 2013, inventarizace obce a ZŠ a MŠ za r. 2013 a schválení zprávy o výsledku hospodaření za r. 2013
  • Pronájem pozemků v Dolečku
  • Různé

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 9. 4. 2014

    Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi roky | Obecní úřad Upozornění