Pravidelná péče o les zabrání šíření kůrovců

Letošní velmi suché léto spolu s vysokými letními teplotami a semenným rokem u smrků vyvolalo masivní usychání porostů s následným napadením podkorním hmyzem. Je na vlastnících lesů zda se jim podaří ochránit lesní majetky před kůrovcovou kalamitou, nebo zda svoji liknavostí dopustí, aby kůrovci znehodnotili výsledek dlouholeté péče o porosty. Vlastníci lesů jsou mimo jiné povinni aktivně vyhledávat, evidovat a likvidovat hmyzem napadené stromy a činit opatření, aby se hmyzí škůdci nešířili. Co to v praxi znamená? Jak by se měl odpovědný vlastník v okamžiku jako je tento zachovat? Měl by samozřejmě spolupracovat se svým odborným lesním hospodářem. Pokud jeho jméno nezná, tak mu ho jistě sdělí na odboru životního prostředí na pověřeném městě.

Dále by vlastník měl provádět pravidelnou kontrolu svého majetku v intervalu 10 až 14 dnů. Postup žíru kůrovců je překvapivě rychlý a čím vyšší teplota tím je vývoj podkorního hmyzu rychlejší. V případě zjištění souší, nebo chřadnoucích stromů, (na některých je pouze několik suchých větví, či výron smůly), je nutno velmi rychle provést jejich těžbu a dříví napadené kůrovcem co nejdříve z lesa odvézt. Je dobré i likvidovat klest, neboť v silnějších větvích často dochází k vývoji menších druhů kůrovců. Je třeba počítat s faktem, že se na stejném místě po krátkém čase objeví další souše a to často za několik málo dnů. Z dikce „Lesního zákona“ jsou vlastníci povinni kůrovci napadené stromy zpracovat do konce března příštího roku. Zkušenost mi však říká, že je třeba nečekat na jaro a udělat v lese pořádek co nejdříve. Důvody jsou dva. Prvním důvodem je dobré počasí, kdy na polích nejsou plodiny a pole lze využít k přibližování a skládkování dříví. Na jaře bude půda promočená a polích a loukách bude vznikat škoda. Druhým důvodem je vysoká pravděpodobnost poklesu cen dříví. Troufnu si tvrdit, že v období měsíců května a června příštího roku bude kůrovcové dříví velmi těžce prodejné. Po provedené větší těžbě je třeba provést prevenci například v podobě vyvěšení odchytového lapače. Vlastník, který vytěžil 3 kůrovcové stromy lapač pořizovat nemusí. Komu však těžbou vznikla holina o ploše několika arů, měl by však lapač instalovat. O tomto je třeba se poradit se svým odborným hospodářem a ten vám poradí, zda je třeba lapač instalovat a do kterého místa.

Pokud vlastníci budou aktivní a zodpovědní a pokud nám ještě trochu pomůže příroda studenou zimou a vlhkým jarem, věřím, že kůrovcová kalamita na Vysočině nepropukne.

Lesu zdar

Ing. Jiří Svoboda
ředitel LDO Přibyslav

Autor: admin | Kdy: před šesti roky | Upozornění

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv