Stav místní knihovny k 31. 12. 2016

Stav knihovního fondu je 2 276 registrovaných knih ve volném výběru pro čtenáře. Od začátku roku 2016 přibylo 273 knih, z toho je 9 nově zakoupených, které byly zaplaceny OÚ Sobíňov. Ostatní knížky jsme získali od občanů Sobíňova, kterým tímto děkuji, některé jsme si vybrali z vyřazených knih v KK Havlíčkův Brod. Dále máme k zapůjčení brožované knihy z edicí Rodokaps, Večery pod lampou, Harlequin, Karavana a dalších edic.

V červenci a srpnu 2016 byla provedena revize knižního fondu místní knihovny zaměstnanci KK Havlíčkův Brod. Během této revize byly starší a poškozené knihy vyřazeny a ostatní uloženy do katalogu, který najdete na internetu pod adresou http://www.kkvysociny.cz/clavius/sobinov.

E-mailová adresa knihovny je: knihovna@obecsobinov.cz.

Od začátku roku bylo registrováno 92 čtenářů, z toho počtu je 27 dětí do 15 let.

Po dohodě s OÚ Sobíňov nebyly v roce 2016 registrační poplatky vybírány a toto platí i v roce 2017. Jakékoliv výdaje spojené s knihovnou hradí OÚ Sobíňov.

Z výpůjčního fondu KK Havlíčkův Brod bylo zapůjčeno 711 knih. Soubory knih dováží dvakrát ročně KK Havlíčkův Brod, ostatní knihy dle přání a požadavků čtenářů, pokud nejsou v našem knižním fondu, vybíráme a dovážíme osobně.

V roce 2016 jsem se na základě pozvání zúčastnil střediskových aktivů neprofesionálních knihovníků v Havlíčkově Brodě.

K 31. 12. 2016 byl počet čtenářů a návštěvníků celkem 951. K témuž datu bylo vypůjčeno 2 213 knih, z toho 173 knih pro děti.

Nejpilnějšími čtenáři jsou: p. Ležák Václav, manželé Kodýmovi a manželé Říčanovi. Z dětí je nejpilnější čtenářkou Anežka Hejkalová.

Knihovna je otevřena od října do konce dubna: 

  • v neděli od 9:00 – 11:00 hodin
  • ve středu od 16:00 – 18:00 hodin

V měsících červenec a srpen je knihovna uzavřena. V ostatních měsících (tj. květen, červen a září) bude otevřeno jenom ve středu v uvedenou dobu.

Chtěl bych poděkovat věrným čtenářkám a čtenářům za jejich zájem o knihy. Také děkuji OÚ Sobíňov za finanční a další podporu knihovny.

Knihovník Jan Průcha

Autor: admin | Kdy: před pěti roky |

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv