Strategie Kraje Vysočina 2020

Věc: Posuzování vlivů koncepce „Strategie Kraje Vysočina 2020“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle §10d

Strategie Kraje Vysočina 2020 – závěr zjišťovacího řízení

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před šesti roky | Obecní úřad