Systém na sběr potravinářského oleje a tuku

Během měsíce března zavedeme v naší obci systém na sběr potravinářského oleje a tuku. Potravinářský olej a tuk se do separačních nádob vkládá v zavřených použitých PET lahvích, nebo v jiném obalovém materiálu z PVC. Označené nádoby budou umístěny u obecního úřadu a u prodejny potravin.

popelnice-na-olej

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi roky | Obecní úřad Upozornění