Upozornění provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech

Podle platného zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní a ústřední vytápění, povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje.

Provozovatel má povinnost provést první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nejpozději do 31.12.2016. Tzn., že nejpozději po tomto datu by měl každý provozovatel na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předložit. Kontrolu technického stavu a provozu kotle provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. O proškolení odborně způsobilé osoby by měl výrobce kotle vystavit doklad, ve kterém uvede minimálně název a sídlo výrobce, identifikační údaje o proškolené osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vztahuje a dobu platnosti oprávnění. Právě tímto dokladem bude odborně způsobilá osoba prokazovat provozovateli kotle své oprávnění k požadované činnosti. Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR je pravidelně aktualizován na webových stránkách http://www.aptt.cz/…neni-ozo.php a na webových stránkách výrobců kotlů.

V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (např. stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce kotle). Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem o ochraně ovzduší vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty.

Na začátku topné sezóny je třeba připomenout, že v domácích topeništích lze spalovat pouze palivo, které je k tomuto účelu určené výrobcem. Dále je třeba věnovat pozornost čtyřem základním parametrům, které zásadním způsobem ovlivní množství emisí znečišťujících látek, tedy náš kouř. Záleží na tom, do jakého kotle dáváte palivo (otázka typu spalovacího zařízení), co tam dáváte (odpadky do kamen nepatří), jak topíte (otázka nastavení přívodu vzduchu, malý přívod vzduchu významně zhoršuje kvalitu spalování, lépe je přikládat častěji menší dávky paliva) a v neposlední řadě záleží na instalaci a údržbě (otázka čištění komínu a teplosměnných ploch).

Městský úřad Chotěboř
odbor životního prostředí

Autor: admin | Kdy: před pěti roky |

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv