Uzavírka silnice č. 34416 v Podmoklanech od 1.6. do 30.9.2015

V období od 1.června do 30.září 2015 bude pro veškerý provoz uzavřena silnice č. 34416 mezi Novým Studencem a Podmoklany z důvodu rekonstrukce mostu na Hudečském potoku. Objízdné trasy budou včas a řádně vyznačeny.

Autor: Miloš Starý | Kdy: před třemi roky | Upozornění