Vesnice roku 2016 - předání „Oranžové stuhy“

Ve čtvrtek 18. srpna 2016 byla v Lípě předána naší obci oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Stuhu obec získala v letošní soutěži Vesnice roku.

Do soutěže Vesnice roku 2016 Kraje Vysočina se přihlásilo celkem 19 obcí, přičemž hodnoceny byly desetičlennou porotou.

Soutěž Vesnice roku se koná od roku 1995. Vyhlašují ji Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a Ministerstvo zemědělství.

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před dvěma roky | Zajímavosti