VV - Oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení – upuštění od ústního jednání

VV – Oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení – upuštění od ústního jednání

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před devíti měsíci | Obecní úřad