Vyhodnocení ankety 2014/2015

„Co byste chtěli v naší obci řešit přednostně?“

Bylo rozesláno celkem 210 anketních lístků a vrátilo se 25 odpovědí tj. 11,9%, které obsahovaly celkem 46 námětů. Tyto náměty jsou seřazeny sestupně podle četnosti výskytu.

1. Opravit, upravit nebo dokončit cesty v obci (komunikace na hrázi, za silnicí a kolem KD, nová čtvrť, nádraží, k čp. 181, novostavby – 18×

2. Rekonstrukce víceúčelového hřiště – 4×

Cyklostezka směr Ždírec nad Doubravou – 4×

3. Cyklostezka směr Nové Ransko – 3×

Zlepšit využívání kulturního domu – 3×

Zpomalení dopravy na II/345 – semafor, radar – 3×

Rekonstrukce kabin TJ Sokol – 3×

Rekonstrukce hřbitova a jeho okolí – 3×

Vodovod na hlínu – 3×

4. Osvětlení cesty na Hlínu – 2×

Osvětlení „Málkova ulička“ – 2×

Rekonstrukce autobusové zastávky – 2×

Přechod pro chodce – 2×

Chodník podle silnice II/345 – 2×

Cyklostezka podél silnice II/345 – 2×

Odvoz komunálního odpadu každý týden – 2×

Zimní údržba kopce k nádraží – 2×

5. Rekonstrukce letního parketu, příprava nových parcel, výstavba domu s pečovatelskou službou, změna způsobu udržování veřejných ploch (mulčování), kontejnery na bioodpad, změna vzhledu „Sobíňovských novin“(vazba, cena), vybudování veřejného osvětlení k čp. 225 (Sopoty), zpomalit dopravu na vjezdu k novostavbám, přemístění kontejnerů na novostavbách, pořízení kontejnerů na kov, upravit vjezd ze „Švorcovy cesty“ (vytékající voda), umístit dopravní značku „dej přednost v jízdě“ u bytovky, uklidit les pod hřbitovem, osázet hráz „Lovčáku“, vybudovat cvičiště pro hasiče, rekonstrukce jídelny a kuchyně v ZŠ, rozmístit odpadkové koše po obci, pořídit kontejner na sklo u „Ležáků“, jednou za 2 roky změna kapely na plese, snížení poplatku za pronájem letního parketu pro nevýdělečné akce, likvidace/rekonstrukce ruiny v Sopotech, zamýšlený záměr s pozemkem vedle OÚ – možnost odkoupení zpět obci, svícení veřejného osvětlení celou noc. – 1×

Autor: Miloš Starý | Kdy: před sedmi roky | Zajímavosti

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv