Vyhrnování

Opatření

o sjízdnosti cest v obci Sobíňov

plán zimní údržby

Zastupitelstvo obce Sobíňov vycházející ze zákona č. 13/1997 Sb. vymezuje pořadí komunikací pro odstraňování sněhu a náledí.

 

Čl. 1

 

Vymezení úseků cest, kde bude zabezpečována sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.

I. kategorie – nejdůležitější cesty v obci

1) Od staré hasičárny, kolem OÚ, ke křižovatce se silnicí č. II/345

2) Od křižovatky silnice II/345, kolem OÚ, k novému hřbitovu a zpět

3) Obě autobusové zastávky, včetně uličky k OÚ, a celého prostranství před

4) Od OÚ až po křižovatku u Ležáků (v případě více sněhu kopec 2× dolů)

5) Od křižovatky od Ležáků směr Sopoty, včetně uličky k Málkům

6) Prostranství u školy v Sopotech

7) Ze Sopot do Huti, včetně uličky k Dostrašilům (čp. 166) cesty k čističce

8) Z Huti až po silnici II/345 ( Zámeckou cestu) a zpět

9) Z Huti na Hlínu, včetně uličky ke Šťastníkům a zpět

10) V Huti ulička kolem Koutníků ( jen v případě menšího množství sněhu)

11) Z Huti k prodejně jednoty, včetně cesty ke Křivským

12) Celé prostranství za prodejnou

13) Od prodejny jednoty k OÚ

 

II. kategorie – vedlejší ulice a prostranství v obci

1) Od školy, na nádraží a ke Kodýmům a zpět ( jen v případě menšího

množství sněhu

2) Od staré hasičárny ke KD a zpět, včetně uličky k Průchům

3) Kolem Křížů (čp. 9)

4) Od návsi na novostavby, novou čtvrť a poslední ulici u hřbitova

5) Na „Cikánce“

6) Od hospody k Jiráskům

7) Od hospody k bráně „Vzoru“

8) Od křižovatky II/345 ke Koubům, včetně ulice ke Chmelíkům (čp. 55) a

ulice k Ondráčkům (čp. 4)

9) Od Mládků k firmě Drdlík a zpět

10) Od Kudláčků, kolem Jobů po silnici II/345

11) Cesta na Zvolanov

12) Cesta na Markvartice

13) Cesta protínající areál kravína, včetně prostranství firmy pana Koláře

14) Firma Danven

15) Okolí KD

Čl. 2

Časový harmonogram odklízení sněhu.

Začátek vyhrnování v pracovní dny v případě potřeby od  3:00

 

Komunikace I. kategorie

-   budou přednostně upraveny (cca do 2 hodin od nasněžení).

-   v případě většího množství sněhu nebo neustávajícího hustého sněžení

budou pluženy nepřetržitě a to i na úkor cest II. Kategorie

-   kopec od prodejny k Ležákům bude sypán štěrkem (je uložen ve 4

zásobnících) pouze v případě příznivého počasí – nebude sněžit apod.

-   v pracovní dny upraveny přibližně do 6:00

-   jsou udržovány pouze plužením, kromě kopce od prodejny k Ležákům

Komunikace II. kategorie

-          budou v rámci možností prohrnuty do cca 6 hodin po nasněžení

-          jsou udržovány pouze plužením

-          pořadí prohrnování komunikací se může lehce měnit

 

 

Komunikace I. a II. Kategorie

-          v případě potřeby budou rozšířeny jinou mechanizací než pluhem

-          pořadí plužení cest může Obecní Úřad Sobíňov případě nutnosti kdykoli změnit

-          v případě znemožnění průjezdu pluhu, šířka cesty menší jak 3 m, nebude komunikace prohrnuta (odstavené automobily, náklad složený na komunikaci nebo blízko ní, apod…)

-          posyp kopce od prodejny k Ležákům bude proveden, dle časových možností

-          kam odklízet sníh určuje řidič pluhu nebo Obecní Úřad Sobíňov, popřípadě majitel pozemku na níž se sníh hrne

-          v případě nemožnosti odklízení sněhu klasickým způsobem, bude pořadí změněno a bude použitá jiná mechanizace

Autor: Miloš Starý | Kdy: před desíti roky | Upozornění

Navštivte nás na facebooku

Kontakt

Obec Sobíňov

Adresa:
Sobíňov č.p. 200
582 62

Telefon: 569 694 534
E-mail: ou@obecsobinov.cz

Více informací

Zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu ...

Zobrazit celý text

Přístupnost webu

Informace o přístupnosti webu naleznete v tomto článku

Zobrazit

Firmy v naší obci

Historie obce Sobíňov

Aktuální počasí

Další užitečné odkazy

Náhodná fotografie

Počítadlo návštěv