Výpis z usnesení zastupitelstva obce Sobíňov ze dne 19. 2. 2014

Zastupitelstvo se usneslo na příspěvku 1000,– Kč pro každé dítě, které bude ve školním roce 2014–2015 po celou dobu umístěno v MŠ Sobíňov. Děti, s trvalým pobytem v Sobíňově, které budou po celý školní rok přihlášeny v ZŠ nebo MŠ Sobíňov, budou osvobozeny od poplatku za odpady. O případných dalších návrzích se bude jednat.

Částka 1000,– Kč bude vyplacena, pro školní rok 2014–2015 v červnu 2015 a osvobození pro stejný školní rok se provede v r. 2015.

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Sobíňov ze dne 19. 2. 2014

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před čtyřmi roky | Upozornění