Výroční zpráva Kraje Vysočina za rok 2014

Výroční zprávu Kraje Vysočina za rok 2014 si můžete stáhnout na následujícím odkazu http://www.kr-vysocina.cz/…braz_dok.asp?…

Autor: Ondřej Starý | Kdy: před třemi roky | Zajímavosti